Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr X/52/15 Rady Gminy w Będkowie z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Będków za pierwsze półrocze 2015 r., informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek, dla których organem założycielskim jest Gmina Będków


uchwała X-52-15.pdf

Wyświetlony: 700

Dodany 16.09.2015 07:57:56 przez Małgorzata Jabłońska

Autor dokumentu Małgorzata Jabłońska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 16.09.2015 07:57:56 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr X/55/15 Rady Gminy w Będkowie z dnia 31 sierpnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Będków na lata 2013-2017


uchwała X-55-15.pdf

Wyświetlony: 736

Dodany 16.09.2015 08:04:26 przez Małgorzata Kąs-Zając

Autor dokumentu Małgorzata Kąs-Zając

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 16.09.2015 08:04:26 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr X/56/15 Rady Gminy w Będkowie z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na obszarze Gminy Będków


uchwała X-56-15.pdf

Wyświetlony: 601

Dodany 16.09.2015 08:10:54 przez Justyna Krych

Autor dokumentu Justyna Krych

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 16.09.2015 08:10:54 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr X/57/15 Rady Gminy w Będkowie z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe wykorzystywanych jedynie przez część roku, położonych na terenie Gminy Będków


uchwała X-57-15.pdf

Wyświetlony: 594

Dodany 16.09.2015 08:18:02 przez Justyna Krych

Autor dokumentu Justyna Krych

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 16.09.2015 08:18:02 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr X/58/15 Rady Gminy w Będkowie z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia planów pracy Rady Gminy w Będkowie i stałych komisji tej Rady na II półrocze 2015 r.


uchwała X-58-15.pdf

Wyświetlony: 573

Dodany 16.09.2015 08:22:56 przez Józefa Kubala

Autor dokumentu Józefa Kubala

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 16.09.2015 08:22:56 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr X/59/15 Rady Gminy w Będkowie z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Tomaszowie Mazowieckim na kadencję lat 2016-2019


uchwała X-59-15.pdf

Wyświetlony: 574

Dodany 16.09.2015 08:26:38 przez Józefa Kubala

Autor dokumentu Józefa Kubala

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 16.09.2015 08:26:38 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr X/60/15 Rady Gminy w Będkowie z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim na kadencję lat 2016-2019


uchwała X-60-15.pdf

Wyświetlony: 604

Dodany 16.09.2015 08:29:08 przez Józefa Kubala

Autor dokumentu Józefa Kubala

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 16.09.2015 08:29:08 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr X/53/15 Rady Gminy w Będkowie z dnia 31 sierpnia 2015 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok


uchwała X-53-15.pdf

Wyświetlony: 803

Dodany 17.09.2015 13:28:15 przez Małgorzata Jabłońska

Autor dokumentu Małgorzata Jabłońska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 17.09.2015 13:28:15 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr X/54/15 Rady Gminy w Będkowie z dnia 31 sierpnia 2015 roku w sprawie : Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będków na lata 2015-2029


uchwała X-54-15.pdf

Wyświetlony: 732

Dodany 17.09.2015 13:31:56 przez Małgorzata Jabłońska

Autor dokumentu Małgorzata Jabłońska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 17.09.2015 13:31:56 przez

Historia zmian [0]

Strona główna

Władze Gminy

Prawo lokalne

Rada Gminy

Gospodarka Nieruchomościami

Tablica ogłoszeń

Deklaracja dostępności

Menu Tematyczne

Menu Podmiotowe

Archiwum_BIP

Archiwum

Najnowsze

23.02.2024 08:51

Informacja Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 22 lutego o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych.

Czytaj dalej...

19.02.2024 13:36

Obwieszczenie o o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: ,,budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do granic działek, z przepompowniami ścieków, zasilaniem eNN przepompowni ścieków oraz niezbędnymi urządzeniami budowlanymi w miejscowości Nowiny, gmina Będków w ramach realizacji zadania pn. „Modernizacja sieci wodno – kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków na terenie gminy Będków” Lokalizacja: powiat tomaszowski, gmina Będków, obręb Nowiny, dz. nr ewid. 53, 43, 41, 40, 39, 38/6, 38/5, 38/4, 36, 54

Czytaj dalej...

19.02.2024 13:35

Zawiadomienie - obwieszczenie o wszczęciu postępowania ws. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: ,,Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Będkowie’’ Lokalizacja: powiat tomaszowski, gmina Będków, obręb Będków, dz. nr ewid. 269/15, 268/7

Czytaj dalej...

15.02.2024 12:26

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Będków - stanowisko ds. Ochrony Środowiska

Czytaj dalej...

14.02.2024 14:58

Sprawozdania (opisowe) z wykonania budżetu 2022

Czytaj dalej...

14.02.2024 14:56

Sprawozdania (opisowe) z wykonania budżetu 2021

Czytaj dalej...

Redaktorzy

Agnieszka Gieszcz-Hejniak Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Patrycja Rozpędek Zadaj pytanie

Tel: +48447257010

Fax:


Aneta Kowara Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Tomasz Grabski Zadaj pytanie

Tel:

Fax: