Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

,,Zawiadomienie- Obwieszczenie o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowiny, gmina Będków''

Pobierz zawiadomienie


Wyświetlony: 253

Dodany 29.11.2023 08:58:47 przez Tomasz Grabski

Autor dokumentu Tomasz Grabski

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 29.11.2023 09:00:01 przez Tomasz Grabski

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Zawiadomienie- Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowiny, gmina Będków

Zawiadomienie- Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowiny, gmina Będków


Wyświetlony: 247

Dodany 23.10.2023 15:29:24 przez Aneta Kowara

Autor dokumentu Aneta Kowara

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 23.10.2023 15:29:24 przez Aneta Kowara

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie OŚ.6220.1.2023 z dn. 06.07.2023 r. o wydaniu postanowienia OŚ.6220.1.2023 z dn. 06.07.2023 r. ws. zawieszenia postępowania

Obwieszczenie


Wyświetlony: 646

Dodany 07.07.2023 09:33:22 przez Aneta Kowara

Autor dokumentu Aneta Kowara

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 07.07.2023 09:37:34 przez Aneta Kowara

Historia zmian [2]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie OŚ.6220.1.2023 z dn. 04.07.2023 R. o wydaniu postanowienia OŚ.6220.1.2023 z dn. 04.07.2023 r. w sprawie dopuszczenia Fundacji Ochrony Środowiska Naturalnego Grand Agro do udziału na prawach strony w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie gospodarstwa rolnego poprzez budowę budynku inwentarskiego do hodowli trzody chlewnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Brzustów, dz. nr ew. 328, 329 obręb Brzustów, gm. Będków”

Obwieszczenie 


Wyświetlony: 589

Dodany 07.07.2023 09:33:39 przez Aneta Kowara

Autor dokumentu Aneta Kowara

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 07.07.2023 09:39:27 przez Aneta Kowara

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Zawiadomienie-Obwieszczenie o wszczęciu postepowania administracyjnego Wójta Gminy Będków

Zawiadomienie-Obwieszczenie o wszczęciu postepowania administracyjnego Wójta Gminy Będków  


Wyświetlony: 682

Dodany 07.04.2023 10:47:48 przez Aneta Kowara

Autor dokumentu Aneta Kowara

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 07.04.2023 10:47:48 przez Aneta Kowara

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

,,Zawiadomienie- Obwieszczenie Wójta Gminy Będków o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach OŚ.6220.9.2020 z dn. 07.12.2022 r.

Zawiadomienie - Obwieszczenie


Wyświetlony: 596

Dodany 07.12.2022 13:54:31 przez Aneta Kowara

Autor dokumentu Aneta Kowara

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 07.12.2022 13:54:31 przez Aneta Kowara

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Obwieszczenie WÓJTA GMINY BĘDKÓW o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr OŚ.6220.2.22022 z dn. 23.11.2022 r."


Wyświetlony: 618

Dodany 23.11.2022 15:12:33 przez Aneta Kowara

Autor dokumentu Aneta Kowara

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 23.11.2022 15:12:33 przez Aneta Kowara

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Zawiadomienie- obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr OŚ.6220.2.22022 z dn. 23.11.2022r.


Wyświetlony: 610

Dodany 23.11.2022 15:05:19 przez Aneta Kowara

Autor dokumentu Aneta Kowara

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 23.11.2022 15:05:19 przez Aneta Kowara

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

,,Obwieszczenie o wszczęciu procedury udziału społeczeństwa w prowadzonym postępowaniu administracyjnym o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia''

Obwieszczenie o wszczęciu procedury udziału społeczeństwa w prowadzonym postępowaniu administracyjnym o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia


Wyświetlony: 807

Dodany 03.11.2022 14:36:55 przez Aneta Kowara

Autor dokumentu Aneta Kowara

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 03.11.2022 14:36:55 przez Aneta Kowara

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Zawiadomienie-Obwieszczenie Wójta Gminy Będków nr OŚ.6220.9.2020 z dn. 27.09.2022 r. o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Zawiadomienie-Obwieszczenie Wójta Gminy Będków nr OŚ.6220.9.2020 z dn. 27.09.2022 r. o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach


Wyświetlony: 749

Dodany 27.09.2022 16:06:28 przez Aneta Kowara

Autor dokumentu Aneta Kowara

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 27.09.2022 16:06:28 przez Aneta Kowara

Historia zmian [0]

Strona główna

Władze Gminy

Prawo lokalne

Rada Gminy

Gospodarka Nieruchomościami

Tablica ogłoszeń

Deklaracja dostępności

Menu Tematyczne

Menu Podmiotowe

Archiwum_BIP

Archiwum

Najnowsze

28.02.2024 17:19

Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Będkowie powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. o składzie, siedzibie i dyżurach.

Czytaj dalej...

27.02.2024 15:16

Zarządzenie Nr 6/2024 Wójta Gminy Będków z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Będków miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych biorących udział w kampanii wyborczej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku

Czytaj dalej...

27.02.2024 13:52

Postanowienie nr 125/2024 Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Czytaj dalej...

27.02.2024 13:49

Postanowienie nr 125/2024 Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Czytaj dalej...

27.02.2024 13:49

Postanowienie nr 124/2024 Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Czytaj dalej...

27.02.2024 13:48

Postanowienie nr 121/2024 Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 22 lutego 2024 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Będków na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Czytaj dalej...

Redaktorzy

Agnieszka Gieszcz-Hejniak Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Patrycja Rozpędek Zadaj pytanie

Tel: +48447257010

Fax:


Aneta Kowara Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Tomasz Grabski Zadaj pytanie

Tel:

Fax: