Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego lub uzupełnienie aktu stanu cywilnego.

 

Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego lub uzupełnienie aktu stanu cywilnego

Stanowisko/Referat załatwiający sprawę

Urząd Stanu Cywilnego

Wymagane dokumenty

Wypełniony formularz (druk) wniosku oraz:

  • dokument tożsamości wnioskodawcy,
  • odpis zupełny aktu stanu cywilnego stanowiący podstawę do sprostowania lub uzupełnienia (w przypadku zdarzeń zarejestrowanych poza USC Będków),
  • inne dokumenty (zagraniczny odpis aktu stanu cywilnego, licencja na zawarcie małżeństwa, wyciągi z organów ewidencji wraz z urzędowymi tłumaczeniami).

Stroną postępowania (uprawnioną do złożenia wniosku) jest osoba, której akt dotyczy lub wykazująca interes prawny. Istnieje możliwość działania przez pełnomocnika.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego w Będkowie ul. Parkowa 3

w godz. 7.30 – 15.30

tel. 44 725 70 14

Opłaty

Odpis zupełny aktu stanu cywilnego stanowiący podstawę do sprostowania lub uzupełnienia winien być opłacony opłatą skarbową.

Opłaty:

  • decyzja 39 zł.,
  • pełnomocnictwo 17 zł.,
  • podania i załączniki nie podlegają opłacie skarbowej.

Opłatę wnosi się dopiero po złożeniu wniosku.

Wpłaty opłaty skarbowej można dokonać w kasie UG Będków lub na rachunek tut. organu podatkowego, nr konta 82 89850004 0070 0700 1007 0001

.

Termin i sposób załatwienia

Wydanie decyzji administracyjnej następuje w terminie do 1 miesiąca od daty wpływu wniosku. Istnieje możliwość przedłużenia terminu załatwienia sprawy w przypadku postępowania, w którym bierze udział kilka stron lub postępowanie toczy się za pośrednictwem konsula.

Podstawa prawna

- Art. 28, 36 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2011 roku Nr 212, poz. 1264 ze  zmianami),- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 1282 ze zmianami).

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Wojewody  Łódzkiego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.

 


wniosek_o_sprostowanie_uzupelnienie_tresci_aktu_urodzenia__malzenstwa__zgonu.doc

Wyświetlony: 747

Dodany 30.04.2013 11:19:16 przez Wiesław Szulc

Autor dokumentu Wiesław Szulc

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 30.04.2013 11:19:16 przez

Historia zmian [0]

Strona główna

Władze Gminy

Prawo lokalne

Rada Gminy

Gospodarka Nieruchomościami

Tablica ogłoszeń

Deklaracja dostępności

Menu Tematyczne

Menu Podmiotowe

Archiwum_BIP

Archiwum

Najnowsze

01.03.2024 09:24

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Będków - stanowisko ds. Ochrony Środowiska

Czytaj dalej...

28.02.2024 17:19

Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Będkowie powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. o składzie, siedzibie i dyżurach.

Czytaj dalej...

27.02.2024 15:16

Zarządzenie Nr 6/2024 Wójta Gminy Będków z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Będków miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych biorących udział w kampanii wyborczej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku

Czytaj dalej...

27.02.2024 13:52

Postanowienie nr 125/2024 Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Czytaj dalej...

27.02.2024 13:49

Postanowienie nr 125/2024 Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Czytaj dalej...

27.02.2024 13:49

Postanowienie nr 124/2024 Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Czytaj dalej...

Redaktorzy

Agnieszka Gieszcz-Hejniak Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Patrycja Rozpędek Zadaj pytanie

Tel: +48447257010

Fax:


Aneta Kowara Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Tomasz Grabski Zadaj pytanie

Tel:

Fax: