Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr VIII/43/15 Rady Gminy w Będkowie z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Będków oraz sprawozdania finansowego za 2014 r.

 
uchwala_VIII-43-15.pdf

Wyświetlony: 625

Dodany 22.06.2015 10:27:35 przez Małgorzata Jabłońska

Autor dokumentu Małgorzata Jabłońska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 22.06.2015 10:27:35 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr VIII/45/15 Rady Gminy w Będkowie z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Będków za 2014 r.

 
uchwala_VIII-45-15.pdf

Wyświetlony: 682

Dodany 22.06.2015 10:33:47 przez

Autor dokumentu

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 22.06.2015 10:33:47 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr VIII/48/15 Rady Gminy w Będkowie z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie powołania zepołu opiniującego kandydatów na ławników sądów powszechnych.

 
uchwala_VIII-48-15.pdf

Wyświetlony: 591

Dodany 22.06.2015 10:36:27 przez

Autor dokumentu

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 22.06.2015 10:36:27 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr VIII/44/15 Rady Gminy w Będkowie z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Gminnego Ośrodka Zdrowia w Będkowie za rok 2014.

 
uchwala_VIII-44-15.pdf

Wyświetlony: 604

Dodany 24.06.2015 14:22:06 przez Marzanna Jagiełło

Autor dokumentu Marzanna Jagiełło

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 24.06.2015 14:22:06 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr VIII/46/15 Rady Gminy w Będkowie z dnia 11 czerwca 2015 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok.

 
uchwala_VIII-46-15.pdf

Wyświetlony: 665

Dodany 03.07.2015 10:28:02 przez Małgorzata Jabłońska

Autor dokumentu Małgorzata Jabłońska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 03.07.2015 10:28:02 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr VIII/47/15 Rady Gminy w Będkowie z dnia 11 czerwca 2015 roku w sprawie : Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będków na lata 2015-2029.

 
uchwala_VIII-47-15.pdf

Wyświetlony: 611

Dodany 03.07.2015 10:31:06 przez Małgorzata Jabłońska

Autor dokumentu Małgorzata Jabłońska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 03.07.2015 10:31:06 przez

Historia zmian [0]

Strona główna

Władze Gminy

Prawo lokalne

Rada Gminy

Gospodarka Nieruchomościami

Tablica ogłoszeń

Deklaracja dostępności

Menu Tematyczne

Menu Podmiotowe

Archiwum_BIP

Archiwum

Najnowsze

01.03.2024 09:24

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Będków - stanowisko ds. Ochrony Środowiska

Czytaj dalej...

28.02.2024 17:19

Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Będkowie powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. o składzie, siedzibie i dyżurach.

Czytaj dalej...

27.02.2024 15:16

Zarządzenie Nr 6/2024 Wójta Gminy Będków z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Będków miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych biorących udział w kampanii wyborczej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku

Czytaj dalej...

27.02.2024 13:52

Postanowienie nr 125/2024 Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Czytaj dalej...

27.02.2024 13:49

Postanowienie nr 125/2024 Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Czytaj dalej...

27.02.2024 13:49

Postanowienie nr 124/2024 Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Czytaj dalej...

Redaktorzy

Agnieszka Gieszcz-Hejniak Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Patrycja Rozpędek Zadaj pytanie

Tel: +48447257010

Fax:


Aneta Kowara Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Tomasz Grabski Zadaj pytanie

Tel:

Fax: