Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr XXIX/175/17 Rady Gminy w Będkowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławnika w wyborach uzupełniających na kadencję 2016-2019


Uchwała Nr XXIX.175.17 Rady Gminy w Będkowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławnika w wyborach uzupełniających na kadencję 2016-2019.pdf

Wyświetlony: 553

Dodany 12.01.2018 12:31:02 przez Andrzej Legieziński

Autor dokumentu Andrzej Legieziński

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 12.01.2018 12:31:02 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr XXIX/176/17 Rady Gminy w Bedkowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia opłaty za odprowadzenie ścieków do punktu zlewnego w oczyszczalni ścieków komunalnych w Będkowie


Uchwała Nr XXIX.176.17 Rady Gminy w Bedkowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia opłaty za odprowadzenie ścieków do punktu zlewnego w oczyszczalni ścieków komunalnych w Będkowie.pdf

Wyświetlony: 550

Dodany 12.01.2018 12:37:37 przez Andrzej Legieziński

Autor dokumentu Andrzej Legieziński

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 12.01.2018 12:37:37 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr XXIX/177/17 Rady Gminy w Będkowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Będków za lata 2015-2016


Uchwała Nr XXIX.177.17 Rady Gminy w Będkowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Będków za lata 2015-2016.pdf

Wyświetlony: 691

Dodany 12.01.2018 12:46:41 przez Andrzej Legieziński

Autor dokumentu Andrzej Legieziński

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 12.01.2018 12:46:41 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr XXIX/178/17 Rady Gminy w Będkowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Będków


Uchwała Nr XXIX.178.17 Rady Gminy w Będkowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Będków.pdf

Wyświetlony: 675

Dodany 12.01.2018 12:53:52 przez Andrzej Legieziński

Autor dokumentu Andrzej Legieziński

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 12.01.2018 12:53:52 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr XXIX/179/17 Rady Gminy w Będkowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia planów pracy Rady Gminy w Będkowie i stałych komisji tej Rady na I półrocze 2018 r.


Uchwała Nr XXIX.179.17 Rady Gminy w Będkowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia planów pracy Rady Gminy w Będkowie i stałych komisji tej Rady na I półrocze 2018 r..pdf

Wyświetlony: 545

Dodany 12.01.2018 12:59:29 przez Andrzej Legieziński

Autor dokumentu Andrzej Legieziński

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 12.01.2018 12:59:29 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr XXIX/180/17 Rady Gminy w Bedkowie z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok


Uchwała Nr XXIX.180.17 Rady Gminy w Bedkowie z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok.pdf

Wyświetlony: 831

Dodany 12.01.2018 13:06:50 przez Andrzej Legieziński

Autor dokumentu Andrzej Legieziński

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 12.01.2018 13:06:50 przez

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr XXIX/181/17 Rady Gminy w Bedkowie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie: zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bedków na lata 2017-2029


Uchwała Nr XXIX.181.17 Rady Gminy w Bedkowie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bedków na lata 2017-2029.pdf

Wyświetlony: 706

Dodany 12.01.2018 13:12:35 przez Andrzej Legieziński

Autor dokumentu Andrzej Legieziński

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 12.01.2018 13:12:35 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr XXIX/182/17 Rady Gminy w Będkowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok


Uchwała Nr XXIX.182.17 Rady Gminy w Będkowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok.pdf

Wyświetlony: 651

Dodany 12.01.2018 13:18:42 przez Andrzej Legieziński

Autor dokumentu Andrzej Legieziński

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 12.01.2018 13:18:42 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr XXIX/183/17 Rady Gminy w Będkowie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bedków na lata 2018-2029


Uchwała Nr XXIX.183.17 Rady Gminy w Będkowie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bedków na lata 2018-2029.pdf

Wyświetlony: 667

Dodany 12.01.2018 13:22:54 przez Andrzej Legieziński

Autor dokumentu Andrzej Legieziński

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 12.01.2018 13:22:54 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr XXIX/184/17 Rady Gminy w Będkowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie odpowiedzi na skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi


Uchwała Nr XXIX.184.17 Rady Gminy w Będkowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie odpowiedzi na skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi.pdf

Wyświetlony: 687

Dodany 12.01.2018 13:48:47 przez Andrzej Legieziński

Autor dokumentu Andrzej Legieziński

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 12.01.2018 13:48:47 przez

Historia zmian [0]

Strona główna

Władze Gminy

Prawo lokalne

Rada Gminy

Gospodarka Nieruchomościami

Tablica ogłoszeń

Deklaracja dostępności

Menu Tematyczne

Menu Podmiotowe

Archiwum_BIP

Archiwum

Najnowsze

19.02.2024 13:36

Obwieszczenie o o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: ,,budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do granic działek, z przepompowniami ścieków, zasilaniem eNN przepompowni ścieków oraz niezbędnymi urządzeniami budowlanymi w miejscowości Nowiny, gmina Będków w ramach realizacji zadania pn. „Modernizacja sieci wodno – kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków na terenie gminy Będków” Lokalizacja: powiat tomaszowski, gmina Będków, obręb Nowiny, dz. nr ewid. 53, 43, 41, 40, 39, 38/6, 38/5, 38/4, 36, 54

Czytaj dalej...

19.02.2024 13:35

Zawiadomienie - obwieszczenie o wszczęciu postępowania ws. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: ,,Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Będkowie’’ Lokalizacja: powiat tomaszowski, gmina Będków, obręb Będków, dz. nr ewid. 269/15, 268/7

Czytaj dalej...

15.02.2024 12:26

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Będków - stanowisko ds. Ochrony Środowiska

Czytaj dalej...

14.02.2024 14:58

Sprawozdania (opisowe) z wykonania budżetu 2022

Czytaj dalej...

14.02.2024 14:56

Sprawozdania (opisowe) z wykonania budżetu 2021

Czytaj dalej...

14.02.2024 14:55

Sprawozdania (opisowe) z wykonania budżetu 2020

Czytaj dalej...

Redaktorzy

Agnieszka Gieszcz-Hejniak Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Patrycja Rozpędek Zadaj pytanie

Tel: +48447257010

Fax:


Aneta Kowara Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Tomasz Grabski Zadaj pytanie

Tel:

Fax: