Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr IV/18/15 Rady Gminy w Będkowie z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę.

 
uchwala_IV-18-15.pdf

Wyświetlony: 792

Dodany 25.02.2015 12:36:50 przez

Autor dokumentu

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 25.02.2015 12:36:50 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr IV/19/15 Rady Gminy w Będkowie z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy opłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków.

 
uchwala_IV-19-15.pdf

Wyświetlony: 719

Dodany 25.02.2015 12:40:25 przez

Autor dokumentu

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 25.02.2015 12:40:25 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr IV/20/15 Rady Gminy w Będkowie z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia opłaty za odprowadzanie ścieków do punktu zlewnego w oczyszczalni ścieków komunalnych w Będkowie.

 
uchwala_IV-20-15.pdf

Wyświetlony: 636

Dodany 25.02.2015 12:43:01 przez

Autor dokumentu

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 25.02.2015 12:43:01 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr IV/21/15 Rady Gminy w Będkowie z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie określenia kryteriów stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Będkowie prowadzonych przez Gminę Będków.

 
uchwala_IV-21-15.pdf

Wyświetlony: 633

Dodany 25.02.2015 12:59:22 przez

Autor dokumentu

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 25.02.2015 12:59:22 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr IV/22/15 Rady Gminy w Będkowie z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Gminnego Ośrodka Zdrowia w Będkowie.

 
uchwala_IV-22-15.pdf

Wyświetlony: 635

Dodany 25.02.2015 13:07:13 przez

Autor dokumentu

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 25.02.2015 13:07:13 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr IV/23/15 Rady Gminy w Będkowie z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/133/12 Rady Gminy w Będkowie z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.

 
uchwala_IV-23-15.pdf

Wyświetlony: 698

Dodany 25.02.2015 13:10:25 przez

Autor dokumentu

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 25.02.2015 13:10:25 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr IV/24/15 Rady Gminy w Będkowie z dnia 16 lutego 2015 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok.

 
uchwala_IV-24-15.pdf

Wyświetlony: 693

Dodany 27.03.2015 10:41:30 przez Małgorzata Jabłońska

Autor dokumentu Małgorzata Jabłońska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 27.03.2015 10:41:30 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr IV/25/15 Rady Gminy w Będkowie z dnia 16 lutego 2015 roku w sprawie : Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będków na lata 2015-2029.

 
uchwala_IV-25-15.pdf

Wyświetlony: 638

Dodany 27.03.2015 10:43:58 przez Małgorzata Jabłońska

Autor dokumentu Małgorzata Jabłońska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 27.03.2015 10:43:58 przez

Historia zmian [0]

Strona główna

Władze Gminy

Prawo lokalne

Rada Gminy

Gospodarka Nieruchomościami

Tablica ogłoszeń

Deklaracja dostępności

Menu Tematyczne

Menu Podmiotowe

Archiwum_BIP

Archiwum

Najnowsze

23.02.2024 08:51

Informacja Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 22 lutego o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych.

Czytaj dalej...

19.02.2024 13:36

Obwieszczenie o o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: ,,budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do granic działek, z przepompowniami ścieków, zasilaniem eNN przepompowni ścieków oraz niezbędnymi urządzeniami budowlanymi w miejscowości Nowiny, gmina Będków w ramach realizacji zadania pn. „Modernizacja sieci wodno – kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków na terenie gminy Będków” Lokalizacja: powiat tomaszowski, gmina Będków, obręb Nowiny, dz. nr ewid. 53, 43, 41, 40, 39, 38/6, 38/5, 38/4, 36, 54

Czytaj dalej...

19.02.2024 13:35

Zawiadomienie - obwieszczenie o wszczęciu postępowania ws. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: ,,Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Będkowie’’ Lokalizacja: powiat tomaszowski, gmina Będków, obręb Będków, dz. nr ewid. 269/15, 268/7

Czytaj dalej...

15.02.2024 12:26

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Będków - stanowisko ds. Ochrony Środowiska

Czytaj dalej...

14.02.2024 14:58

Sprawozdania (opisowe) z wykonania budżetu 2022

Czytaj dalej...

14.02.2024 14:56

Sprawozdania (opisowe) z wykonania budżetu 2021

Czytaj dalej...

Redaktorzy

Agnieszka Gieszcz-Hejniak Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Patrycja Rozpędek Zadaj pytanie

Tel: +48447257010

Fax:


Aneta Kowara Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Tomasz Grabski Zadaj pytanie

Tel:

Fax: