Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

UCHWAŁA NR IX/77/19 RADY GMINY W BĘDKOWIE z dnia 4 września 2019r. w sprawie ustalenia opłaty za odprowadzanie ścieków do punktu zlewnego w oczyszczalni ścieków komunalnych w Będkowie.


uchwała IX. 77.2019 w sprawie ustalenia opłat za odprowadzanie ścieków do punktu zlewnego w oczyszczalni ścieków komunalnych w Będkowie..pdf

Wyświetlony: 1163

Dodany 13.09.2019 13:01:23 przez Aneta Kowara

Autor dokumentu Aneta Kowara

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 13.09.2019 13:01:23 przez

Historia zmian [2]

Zadaj pytanie Drukuj

UCHWAŁA NR IX/76/19 RADY GMINY W BĘDKOWIE z dnia 4 września 2019r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/107/16 z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę zagospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.


uchwała IX.76.2019 sprawie zmiany uchwały nr XVIII.107.16 z dnia 11 lipca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od włascicieli nieruchomosci i zagospodarowania tcy odpadów.pdf

Wyświetlony: 1325

Dodany 13.09.2019 13:05:53 przez Aneta Kowara

Autor dokumentu Aneta Kowara

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 13.09.2019 13:05:53 przez

Historia zmian [2]

Zadaj pytanie Drukuj

UCHWAŁA NR IX/75/19 RADY GMINY W BĘDKOWIE z dnia 4 września 2019r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Będków.


uchwała IX.75.19 w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Będków...pdf

Wyświetlony: 1024

Dodany 13.09.2019 13:16:18 przez Aneta Kowara

Autor dokumentu Aneta Kowara

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 13.09.2019 13:16:18 przez

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

UCHWAŁA NR IX/74/19 RADY GMINY W BĘDKOWIE w dniu 4 września 2019r. w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do Sądów Powszechnych na kadencję od 2020 r. do 2023 r.


uchwała IX.74.19 w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do Sądów Powszechnych na kadencję od 2020 r. do 2023 r..pdf

Wyświetlony: 1068

Dodany 13.09.2019 13:23:38 przez Aneta Kowara

Autor dokumentu Aneta Kowara

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 13.09.2019 13:23:38 przez

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

UCHWAŁA NR IX/73/19 RADY GMINY W BĘDKOWIE z dnia 4 września 2019r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Będków


uchwała IX.73.19 w sprawie zmiany Statutu Gminy Będków.pdf

Wyświetlony: 1204

Dodany 13.09.2019 13:27:46 przez Aneta Kowara

Autor dokumentu Aneta Kowara

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 13.09.2019 13:27:46 przez

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

UCHWAŁA NR IX/72/19 RADY GMINY W BĘDKOWIE z dnia 4 września 2019r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Będków na 2019 rok


uchwała IX.72.19 w sprawie zmian w budżecie Gminy Będków na 2019 rok.pdf

Wyświetlony: 774

Dodany 13.09.2019 13:29:46 przez Aneta Kowara

Autor dokumentu Aneta Kowara

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 13.09.2019 13:29:46 przez

Historia zmian [0]

Strona główna

Władze Gminy

Prawo lokalne

Rada Gminy

Gospodarka Nieruchomościami

Tablica ogłoszeń

Deklaracja dostępności

Menu Tematyczne

Menu Podmiotowe

Archiwum_BIP

Archiwum

Najnowsze

01.03.2024 09:24

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Będków - stanowisko ds. Ochrony Środowiska

Czytaj dalej...

28.02.2024 17:19

Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Będkowie powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. o składzie, siedzibie i dyżurach.

Czytaj dalej...

27.02.2024 15:16

Zarządzenie Nr 6/2024 Wójta Gminy Będków z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Będków miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych biorących udział w kampanii wyborczej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku

Czytaj dalej...

27.02.2024 13:52

Postanowienie nr 125/2024 Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Czytaj dalej...

27.02.2024 13:49

Postanowienie nr 125/2024 Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Czytaj dalej...

27.02.2024 13:49

Postanowienie nr 124/2024 Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Czytaj dalej...

Redaktorzy

Agnieszka Gieszcz-Hejniak Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Patrycja Rozpędek Zadaj pytanie

Tel: +48447257010

Fax:


Aneta Kowara Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Tomasz Grabski Zadaj pytanie

Tel:

Fax: