Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr XII/50/11 Rady Gminy w Będkowie z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu budżetu gminy Będków za I półrocze 2011, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek, dla których organem założycielskim jest Gmin Będków

 
uchwala_XII-50.doc

Wyświetlony: 679

Dodany 08.11.2011 10:58:35 przez Małgorzata Jabłońska

Autor dokumentu Małgorzata Jabłońska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 08.11.2011 10:58:35 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr XII/51/11 Rady Gminy w Będkowie z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Gminy Będków

 
uchwala_XII-51.doc

Wyświetlony: 829

Dodany 08.11.2011 11:37:25 przez Małgorzata Jabłońska

Autor dokumentu Małgorzata Jabłońska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 08.11.2011 11:37:25 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr XII/53/11 Rady Gminy w Będkowie z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Nowiny na lata 2011-2018"

 
uchwala_XII-53.doc

Wyświetlony: 676

Dodany 08.11.2011 12:16:29 przez

Autor dokumentu

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 08.11.2011 12:16:29 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr XII/54/11 Rady Gminy w Będkowie z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Sługocice na lata 2011-2018"

 
uchwala_XII-54.doc

Wyświetlony: 749

Dodany 08.11.2011 12:25:55 przez

Autor dokumentu

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 08.11.2011 12:25:55 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr XII/55/11 Rady Gminy w Będkowie z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Gminie Będków na lata 2011-2013

 
uchwala_XII-55.doc

Wyświetlony: 673

Dodany 08.11.2011 12:34:02 przez

Autor dokumentu

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 08.11.2011 12:34:02 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr XII/56/11 Rady Gminy w Będkowie z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

 
uchwala_XII-56.doc

Wyświetlony: 764

Dodany 08.11.2011 13:01:47 przez

Autor dokumentu

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 08.11.2011 13:01:47 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr XII/52/11 Rady Gminy w Będkowie z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Kalinów na lata 2011-2018"

 
uchwala_XII-52.doc

Wyświetlony: 657

Dodany 09.11.2011 09:27:31 przez

Autor dokumentu

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 09.11.2011 09:27:31 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr XII/57/11 Rady Gminy w Będkowie z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2011-2010 Gminy Będków"

 
uchwala_XII-57.doc

Wyświetlony: 774

Dodany 09.11.2011 09:42:32 przez

Autor dokumentu

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 09.11.2011 09:42:32 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr XII/58/11 Rady Gminy w Będkowie z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Tomaszowie Mazowieckim na kadencję lat 2012-2015

 
uchwala_XII-58.doc

Wyświetlony: 683

Dodany 09.11.2011 09:52:48 przez

Autor dokumentu

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 09.11.2011 09:52:48 przez

Historia zmian [0]

Strona główna

Władze Gminy

Prawo lokalne

Rada Gminy

Gospodarka Nieruchomościami

Tablica ogłoszeń

Deklaracja dostępności

Menu Tematyczne

Menu Podmiotowe

Archiwum_BIP

Archiwum

Najnowsze

19.02.2024 13:36

Obwieszczenie o o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: ,,budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do granic działek, z przepompowniami ścieków, zasilaniem eNN przepompowni ścieków oraz niezbędnymi urządzeniami budowlanymi w miejscowości Nowiny, gmina Będków w ramach realizacji zadania pn. „Modernizacja sieci wodno – kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków na terenie gminy Będków” Lokalizacja: powiat tomaszowski, gmina Będków, obręb Nowiny, dz. nr ewid. 53, 43, 41, 40, 39, 38/6, 38/5, 38/4, 36, 54

Czytaj dalej...

19.02.2024 13:35

Zawiadomienie - obwieszczenie o wszczęciu postępowania ws. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: ,,Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Będkowie’’ Lokalizacja: powiat tomaszowski, gmina Będków, obręb Będków, dz. nr ewid. 269/15, 268/7

Czytaj dalej...

15.02.2024 12:26

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Będków - stanowisko ds. Ochrony Środowiska

Czytaj dalej...

14.02.2024 14:58

Sprawozdania (opisowe) z wykonania budżetu 2022

Czytaj dalej...

14.02.2024 14:56

Sprawozdania (opisowe) z wykonania budżetu 2021

Czytaj dalej...

14.02.2024 14:55

Sprawozdania (opisowe) z wykonania budżetu 2020

Czytaj dalej...

Redaktorzy

Agnieszka Gieszcz-Hejniak Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Patrycja Rozpędek Zadaj pytanie

Tel: +48447257010

Fax:


Aneta Kowara Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Tomasz Grabski Zadaj pytanie

Tel:

Fax: