Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr XXX/157/13 Rady Gminy w Będkowie z dnia 7 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Będków oraz sprawozdania finansowego za 2012 r.

 
uchwala_XXX-157.pdf

Wyświetlony: 655

Dodany 05.09.2013 08:33:32 przez Małgorzata Jabłońska

Autor dokumentu Małgorzata Jabłońska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 05.09.2013 08:33:32 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr XXX/158/13 Rady Gminy w Będkowie z dnia 7 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Będków - Gminnego Ośrodka Zdrowia w Będkowie za rok 2012.

 
uchwala_XXX-158.pdf

Wyświetlony: 659

Dodany 05.09.2013 08:38:17 przez Marzanna Jagiełło

Autor dokumentu Marzanna Jagiełło

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 05.09.2013 08:38:17 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr XXX/159/13 Rady Gminy w Będkowie z dnia 7 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Będków za 2012 r.

 
uchwala_XXX-159.pdf

Wyświetlony: 648

Dodany 05.09.2013 08:42:47 przez

Autor dokumentu

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 05.09.2013 08:42:47 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr XXX/160/13 Rady Gminy w Będkowie z dnia 07 czerwca 2013 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok.

 
uchwala_XXX-160.pdf

Wyświetlony: 524

Dodany 05.09.2013 08:46:24 przez Małgorzata Jabłońska

Autor dokumentu Małgorzata Jabłońska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 05.09.2013 08:46:24 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr XXX/161/13 Rady Gminy w Będkowie z dnia 07 czerwca 2013 roku w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będków.

 
uchwala_XXX-161.pdf

Wyświetlony: 524

Dodany 05.09.2013 08:49:52 przez Małgorzata Jabłońska

Autor dokumentu Małgorzata Jabłońska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 05.09.2013 08:49:52 przez

Historia zmian [0]

Strona główna

Władze Gminy

Prawo lokalne

Rada Gminy

Gospodarka Nieruchomościami

Tablica ogłoszeń

Deklaracja dostępności

Menu Tematyczne

Menu Podmiotowe

Archiwum_BIP

Archiwum

Najnowsze

01.03.2024 09:24

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Będków - stanowisko ds. Ochrony Środowiska

Czytaj dalej...

28.02.2024 17:19

Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Będkowie powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. o składzie, siedzibie i dyżurach.

Czytaj dalej...

27.02.2024 15:16

Zarządzenie Nr 6/2024 Wójta Gminy Będków z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Będków miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych biorących udział w kampanii wyborczej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku

Czytaj dalej...

27.02.2024 13:52

Postanowienie nr 125/2024 Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Czytaj dalej...

27.02.2024 13:49

Postanowienie nr 125/2024 Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Czytaj dalej...

27.02.2024 13:49

Postanowienie nr 124/2024 Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Czytaj dalej...

Redaktorzy

Agnieszka Gieszcz-Hejniak Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Patrycja Rozpędek Zadaj pytanie

Tel: +48447257010

Fax:


Aneta Kowara Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Tomasz Grabski Zadaj pytanie

Tel:

Fax: