Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Zarządzenie Nr 0050.47.2014 Wójta Gminy Będków z dnia 14 listopada 2014 roku w sprawie Projektu Budżetu Gminy Będków na rok 2015 wraz z projektem budżetu

 
Zarzadzenie_49_-_projekt_budzetu_2015.pdf

Wyświetlony: 814

Dodany 31.12.2014 08:40:54 przez Małgorzata Jabłońska

Autor dokumentu Małgorzata Jabłońska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 31.12.2014 08:40:54 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Zarządzenie Nr 0050.48.2014 Wójta Gminy Będków z dnia 14 listopada 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będków na lata 2015-2029

 
Zarzadzenie_48_-_WPF_na_lata_2015-2029.pdf

Wyświetlony: 671

Dodany 31.12.2014 09:16:03 przez Małgorzata Jabłońska

Autor dokumentu Małgorzata Jabłońska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 31.12.2014 09:16:03 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Zarządzenie Nr 0050.49.2014 Wójta Gminy Będków z dnia 05 grudnia 2014 roku w sprawie autopoprawki do projektu budżetu na rok 2015

 
Zarzadzenie_autopoprawka.pdf

Wyświetlony: 675

Dodany 31.12.2014 09:59:00 przez Małgorzata Jabłońska

Autor dokumentu Małgorzata Jabłońska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 31.12.2014 09:59:00 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała nr V/348/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie opinii projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Będków

 
uchwala_348_rio.pdf

Wyświetlony: 841

Dodany 31.12.2014 10:06:26 przez Małgorzata Jabłońska

Autor dokumentu Małgorzata Jabłońska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 31.12.2014 10:06:26 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała nr V/349/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie opinii o przedłożonym projekcie budżetu Gminy Będków na 2015 rok

 
uchwala_349_rio.pdf

Wyświetlony: 775

Dodany 31.12.2014 10:14:36 przez Małgorzata Jabłońska

Autor dokumentu Małgorzata Jabłońska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 31.12.2014 10:14:36 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr V/350/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Będków w 2015 roku

 
uchwala_350_rio.pdf

Wyświetlony: 691

Dodany 31.12.2014 10:21:06 przez Małgorzata Jabłońska

Autor dokumentu Małgorzata Jabłońska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 31.12.2014 10:21:06 przez

Historia zmian [0]

Strona główna

Władze Gminy

Prawo lokalne

Rada Gminy

Gospodarka Nieruchomościami

Tablica ogłoszeń

Deklaracja dostępności

Menu Tematyczne

Menu Podmiotowe

Archiwum_BIP

Archiwum

Najnowsze

23.02.2024 08:51

Informacja Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 22 lutego o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych.

Czytaj dalej...

19.02.2024 13:36

Obwieszczenie o o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: ,,budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do granic działek, z przepompowniami ścieków, zasilaniem eNN przepompowni ścieków oraz niezbędnymi urządzeniami budowlanymi w miejscowości Nowiny, gmina Będków w ramach realizacji zadania pn. „Modernizacja sieci wodno – kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków na terenie gminy Będków” Lokalizacja: powiat tomaszowski, gmina Będków, obręb Nowiny, dz. nr ewid. 53, 43, 41, 40, 39, 38/6, 38/5, 38/4, 36, 54

Czytaj dalej...

19.02.2024 13:35

Zawiadomienie - obwieszczenie o wszczęciu postępowania ws. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: ,,Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Będkowie’’ Lokalizacja: powiat tomaszowski, gmina Będków, obręb Będków, dz. nr ewid. 269/15, 268/7

Czytaj dalej...

15.02.2024 12:26

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Będków - stanowisko ds. Ochrony Środowiska

Czytaj dalej...

14.02.2024 14:58

Sprawozdania (opisowe) z wykonania budżetu 2022

Czytaj dalej...

14.02.2024 14:56

Sprawozdania (opisowe) z wykonania budżetu 2021

Czytaj dalej...

Redaktorzy

Agnieszka Gieszcz-Hejniak Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Patrycja Rozpędek Zadaj pytanie

Tel: +48447257010

Fax:


Aneta Kowara Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Tomasz Grabski Zadaj pytanie

Tel:

Fax: