Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr III/8/2024 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dn. 15 stycznia 2024 r.

Uchwała Nr III/8/2024 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dn. 15 stycznia 2024 r. w spawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Będków  


Wyświetlony: 241

Dodany 17.01.2024 09:39:08 przez Anna Bijoch

Autor dokumentu Anna Bijoch

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 17.01.2024 09:39:08 przez Patrycja Rozpędek

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr III/209/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dn. 4 grudnia 2023 r.

Uchwała Nr III/209/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dn. 4 grudnia 2023 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Będków oraz o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego w 2024 roku


Wyświetlony: 280

Dodany 12.12.2023 15:24:08 przez Aneta Kowara

Autor dokumentu Aneta Kowara

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 12.12.2023 15:24:08 przez Aneta Kowara

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr III/286/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dn. 13 grudnia 2022 r.

Uchwała Nr III/286/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dn. 13 grudnia 2022 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Będków oraz o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego w 2023 roku  


Wyświetlony: 899

Dodany 19.12.2022 14:22:53 przez Regionalna Izba Obrachunkowa

Autor dokumentu Regionalna Izba Obrachunkowa

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 19.12.2022 14:22:53 przez Patrycja Rozpędek

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr III/285/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 13 grudnia 2022 r.

Uchwała Nr III/285/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 13 grudnia 2022 w sprawie opinii dotyczącej  projektu budżetu Gminy Będków na 2023 rok 


Wyświetlony: 814

Dodany 19.12.2022 14:18:27 przez Regionalna Izba Obrachunkowa

Autor dokumentu Regionalna Izba Obrachunkowa

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 19.12.2022 14:18:27 przez Patrycja Rozpędek

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr III/24/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 27 stycznia 2022 r.

Uchwała Nr III/24/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetowego w 2022 roku oraz o prawidłowości planowanej kwoty długu przez Gminę Będków


Wyświetlony: 2287

Dodany 31.01.2022 14:53:09 przez Skarbnik Gminy

Autor dokumentu Skarbnik Gminy

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 31.01.2022 14:54:11 przez Izabela Kapelan

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała nr IV/41/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dn. 11 lutego 2021r. w sprawie opinii dotyczącej prawidłowości planowanej kwoty długu oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Będków

Uchwała nr IV/41/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dn. 11 lutego 2021r. w sprawie opinii dotyczącej prawidłowości planowanej kwoty długu oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Będków


Wyświetlony: 3113

Dodany 23.02.2021 09:24:31 przez Regionalna Izba Obrachunkowa

Autor dokumentu Regionalna Izba Obrachunkowa

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 23.02.2021 09:25:28 przez Izabela Kapelan

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr IV/368/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dn. 21 grudnia 2020r. w sprawie opinii dotyczącej projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Będków

Uchwała Nr IV/368/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dn. 21 grudnia 2020r. w sprawie opinii dotyczącej projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Będków 


Wyświetlony: 3151

Dodany 28.12.2020 08:43:40 przez Aneta Kowara

Autor dokumentu Regionalna Izba Obrachunkowa

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 28.12.2020 08:44:56 przez Aneta Kowara

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr IV/370/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dn. 21 grudnia 2020r. w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Będków

Uchwała Nr IV/370/2020  Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dn. 21 grudnia 2020r. w sprawie  możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Będków


Wyświetlony: 3193

Dodany 28.12.2020 08:27:02 przez Aneta Kowara

Autor dokumentu Regionalna Izba Obrachunkowa

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 28.12.2020 08:45:08 przez Aneta Kowara

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr V/49/2013 z dnia 12 lutego 2013 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Będków

 
uchwala_RIO.pdf

Wyświetlony: 1410

Dodany 19.04.2013 12:55:16 przez Przewodniczący SO

Autor dokumentu Przewodniczący SO

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 19.04.2013 12:55:16 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr V/40/2015 z dnia 12 marca 2015 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Będków


Uchwała Nr V-40-2015.pdf

Wyświetlony: 1906

Dodany 15.09.2015 12:51:52 przez Roman Drozdowski

Autor dokumentu Roman Drozdowski

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 15.09.2015 12:51:52 przez

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr V/68/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 1 czerwca 2015 roku w sprawie opinii o sprawozdaniu Wójta Gminy Będków z wykonania budżetu za 2014 rok


Uchwała Nr V-68-2015.pdf

Wyświetlony: 1774

Dodany 15.09.2015 12:57:31 przez Roman Drozdowski

Autor dokumentu Roman Drozdowski

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 15.09.2015 12:57:31 przez

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr III/51/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dn. 10 marca 2020r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetowego w 2020 roku oraz o prawidłowość planowanej kwoty długu przez Gminę Będków


Uchwała Nr III.51.2020.pdf

Wyświetlony: 1473

Dodany 24.03.2020 12:21:39 przez Przewodniczący SO

Autor dokumentu Przewodniczący SO

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 24.03.2020 12:21:39 przez

Historia zmian [0]

Strona główna

Władze Gminy

Prawo lokalne

Rada Gminy

Gospodarka Nieruchomościami

Tablica ogłoszeń

Deklaracja dostępności

Menu Tematyczne

Menu Podmiotowe

Archiwum_BIP

Archiwum

Najnowsze

01.03.2024 09:24

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Będków - stanowisko ds. Ochrony Środowiska

Czytaj dalej...

28.02.2024 17:19

Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Będkowie powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. o składzie, siedzibie i dyżurach.

Czytaj dalej...

27.02.2024 15:16

Zarządzenie Nr 6/2024 Wójta Gminy Będków z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Będków miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych biorących udział w kampanii wyborczej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku

Czytaj dalej...

27.02.2024 13:52

Postanowienie nr 125/2024 Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Czytaj dalej...

27.02.2024 13:49

Postanowienie nr 125/2024 Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Czytaj dalej...

27.02.2024 13:49

Postanowienie nr 124/2024 Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Czytaj dalej...

Redaktorzy

Agnieszka Gieszcz-Hejniak Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Patrycja Rozpędek Zadaj pytanie

Tel: +48447257010

Fax:


Aneta Kowara Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Tomasz Grabski Zadaj pytanie

Tel:

Fax: