Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie OŚ.6220.2.2023 z dn. 18.12.2023 r. o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji znak:OŚ.6220.2.2023 z dnia 18.12.2023 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowiny, gm. Będków''.

Obwieszczenie 


Wyświetlony: 152

Dodany 18.12.2023 15:28:49 przez Małgorzata Nowakowska

Autor dokumentu Małgorzata Nowakowska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 18.12.2023 15:28:49 przez Patrycja Rozpędek

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Zawiadomienie-obwieszczenie OŚ.6220.2.2023 z dn. 18.12.2023 r. o wydaniu decyzji znak:OŚ.6220.2.2023 z dnia 18.12.2023 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowiny, gm. Będków''.

Zawiadomienie 


Wyświetlony: 142

Dodany 18.12.2023 15:27:35 przez Małgorzata Nowakowska

Autor dokumentu Małgorzata Nowakowska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 18.12.2023 15:27:35 przez Patrycja Rozpędek

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Zawiadomienie - obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach OŚ.6220.9.2020 z dn. 03.01.2023 r.

Zawiadomienie - obwieszczenie


Wyświetlony: 513

Dodany 04.01.2023 15:18:29 przez Aneta Kowara

Autor dokumentu Aneta Kowara

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 04.01.2023 15:18:29 przez Aneta Kowara

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

''OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH OŚ.6220.9.2020 z dn. 03.01.2023 r.''

OBWIESZCZENIE 


Wyświetlony: 511

Dodany 04.01.2023 15:18:07 przez Aneta Kowara

Autor dokumentu Aneta Kowara

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 04.01.2023 15:18:07 przez Aneta Kowara

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Będków o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji środowiskowej OŚ.6220.1.2022 z dnia 21.12.2022

Obwieszczenie


Wyświetlony: 538

Dodany 21.12.2022 12:09:29 przez Aneta Kowara

Autor dokumentu Aneta Kowara

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 21.12.2022 12:09:29 przez Aneta Kowara

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Zawiadomienie - obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach OŚ.6220.1.2022 z dnia 21.12.2022

Zawiadomienie - obwieszczenie


Wyświetlony: 515

Dodany 21.12.2022 12:06:30 przez Aneta Kowara

Autor dokumentu Aneta Kowara

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 21.12.2022 12:06:30 przez Aneta Kowara

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie o złożeniu w dniu 13.07.2022 r. uzupełnienia raportu oddziaływania na środowisko przez Dziedzic- Firma Transportowa Marcin Dziedzic dla przedsięwzięcia polegającego na:,,Zmianie sposobu użytkowania budynku gospodarczego na stację demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i towarzyszącą oraz punktu skupu złomu na terenie nieruchomości dz. nr ew. 309 obręb Kalinów, gm. Będków''.

Obwieszczenie 


Wyświetlony: 768

Dodany 18.07.2022 14:12:36 przez Małgorzata Nowakowska

Autor dokumentu Małgorzata Nowakowska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 18.07.2022 14:12:36 przez Patrycja Rozpędek

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Zawiadomienie o wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji

Zawiadomienie o wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Farmy Wiatrakowej

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania


MicrosoftWordIZawiadomienie.pdf

Wyświetlony: 720

Dodany 07.01.2009 15:11:59 przez Anna Król-Pospieszny

Autor dokumentu Anna Król-Pospieszny

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 07.01.2009 15:11:59 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Informacja o wydaniu decyzji środowiskowej (elektrownia wiatrowa - Teodorów)

Informacja o wydaniu decyzji środowiskowej (elektrownia wiatrowa - Teodorów)
informacja_wiatrak.doc

Wyświetlony: 694

Dodany 05.01.2010 11:47:33 przez Anna Król-Pospieszny

Autor dokumentu Anna Król-Pospieszny

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 05.01.2010 11:47:33 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji polegającej na budowie elektrowni wiatrowej na działkach o nr. ew. 34/1 i 33/1 w miejscowości Teodorów gm. Będków

​Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji polegającej na budowie elektrowni wiatrowej na działkach o nr. ew. 34/1 i 33/1 w miejscowości Teodorów gm. Będków
Obwieszczenie_-elektrownia___wiatrowa_PIETRZKO.doc

Wyświetlony: 702

Dodany 19.04.2010 13:30:03 przez Wiesława Krych

Autor dokumentu Wiesława Krych

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 19.04.2010 13:30:03 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dot. eksploatacji kopaliny kruszywa naturalnego ze złoża Teodorów

 
obwieszczenie_o_wydaniu_decyzji.pdf

Wyświetlony: 683

Dodany 09.08.2013 10:38:14 przez Wiesława Krych

Autor dokumentu Wiesława Krych

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 09.08.2013 10:38:14 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Zawiadomienie o wydaniu postanowienia o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegającego na budowie hali produkcyjno - magazynowo - biurowej w miejscowości Ceniawy.

 
Zawiadomienie_o_wydaniu_postanowienia_o_braku_potrzeby_przeprowadzania_oceny_oddzialywania_przedsiewziecia_na_srodowisko_polegajacego_na_budowie_hali.pdf

Wyświetlony: 786

Dodany 27.08.2013 11:52:08 przez Wiesława Krych

Autor dokumentu Wiesława Krych

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 27.08.2013 11:52:08 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Oświadczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie hali produkcyjno-magazynowo-biurowej w miejscowości Ceniawy.

 
Oswiadczenie_o_wydaniu_decyzji_o_srodowiskowych_uwarunkowaniach_przedsiewziecia_polegajacego_na_budowie_hali_produkcyjno-magazynowo-biurowej_w_miejscowosci_Ceniawy.pdf

Wyświetlony: 842

Dodany 17.09.2013 10:14:55 przez Wiesława Krych

Autor dokumentu Wiesława Krych

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 17.09.2013 10:14:55 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Zawiadomienie o wydaniu postanowienia o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięca na środowisko polegającego na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 716 - budowa kładki dla pieszych przez rzekę Wolbórkę w miejscowości Będków.

 
Zawiadomienie_o_wydaniu_postanowienia_o_braku_potrzeby_przeprowadzania_oceny_oddzialywania_przedsiewzieca_na_srodowisko_polegajacego_na_rozbudowie_drogi_wojewodzkiej_nr_716_-_budowa_kladki_dla_pieszych_przez_rzeke_Wolborke.pdf

Wyświetlony: 823

Dodany 20.09.2013 11:13:00 przez Wiesława Krych

Autor dokumentu Wiesława Krych

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 20.09.2013 11:13:00 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 716 - budowa kładki dla pieszych przez rzekę Wolbórkę w miejscowości Będków.

 
Obwieszczenie_o_wydaniu_decyzji_o_srodowiskowych_uwarunkowaniach_na_realizacje_przedsiewziecia_polegajacego_rozbudowie_drogi_wojewodzkiej_nr_716_-_budowa_kladki_dla_pieszych_przez_rzeke_Wolborke_w_miejscowosci_Bedkow.pdf

Wyświetlony: 860

Dodany 15.10.2013 09:21:41 przez Wiesława Krych

Autor dokumentu Wiesława Krych

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 15.10.2013 09:21:41 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Zawiadomienie o wydaniu postanowienia o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko - punkt skupu złomu.

 
zawiadomienie.pdf

Wyświetlony: 679

Dodany 13.11.2014 13:49:43 przez Justyna Krych

Autor dokumentu Justyna Krych

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 13.11.2014 13:49:43 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na realizacji punktu skupu złomu w miejscowości Kalinów.

 
obwieszczenie_Punkt_skupu_zlomu.pdf

Wyświetlony: 826

Dodany 10.12.2014 14:59:51 przez Justyna Krych

Autor dokumentu Justyna Krych

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 10.12.2014 14:59:51 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie mostu w km 1+522 w ciągu drogi powiatowej nr 1506E - Kolonia Będków przez rzekę Łaznowiankę na terenie nieruchomości położonej w Kolonii Będków na dz. nr ew. 601, 646, 751, 695 i 696 obręb 0010 Prażki, dz. nr ew. 4 i 5/1 obręb 0001 Będków, dz. nr ew. 73 obręb 0018 Zacharz.

 
informacja_o_wydaniu.pdf

Wyświetlony: 801

Dodany 16.02.2015 15:01:42 przez Justyna Krych

Autor dokumentu Justyna Krych

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 16.02.2015 15:01:42 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Stacja Demontażu Pojazdów Wycofanych z Eksploatacji w miejscowości Kalinów, dz. nr ew. 273 obręb Kalinów, gm. Będków


informacja.pdf

Wyświetlony: 688

Dodany 18.09.2015 14:51:09 przez Justyna Krych

Autor dokumentu Justyna Krych

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 18.09.2015 14:51:09 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie budynku inwentarskiego chlewni wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Będków Kolonia, dz. nr ew. 210, 211, 212 obręb Będków, gm. Będków


informacja.pdf

Wyświetlony: 694

Dodany 16.11.2015 12:38:53 przez Justyna Krych

Autor dokumentu Justyna Krych

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 16.11.2015 12:38:53 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni słonecznej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ew. 158 (obręb 3) w miejscowości Ceniawy, gm. Będków


informacja o wydaniu decyzji.pdf

Wyświetlony: 680

Dodany 25.01.2016 11:15:08 przez Justyna Krych

Autor dokumentu Justyna Krych

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 25.01.2016 11:15:08 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej nr 116012E w miejscowości Zacharz, dz. nr ew. 268 obręb Zacharz gm. Będków


obwieszczenie o wydaniu decyzji w miejscowości.pdf

Wyświetlony: 778

Dodany 25.01.2016 11:20:28 przez Justyna Krych

Autor dokumentu Justyna Krych

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 25.01.2016 11:20:28 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej nr 116002E Będków - Nowiny, dz. nr ew. 565 obręb Będków, dz. nr ew. 125 obręb Sługocice, gm. Będków


obwieszczenie o wydaniu decyzji droga Będków - Nowiny.pdf

Wyświetlony: 823

Dodany 25.01.2016 11:22:30 przez Justyna Krych

Autor dokumentu Justyna Krych

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 25.01.2016 11:22:30 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego do hodowli trzody chlewnej w systemie bezściółkowym wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przewidzianego do realizacji na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 337 i 336 (obręb 0006 Gutków) położonej w miejscowości Magdalenka, gm. Będków


informacja o wydaniu.pdf

Wyświetlony: 690

Dodany 02.02.2016 11:28:01 przez Justyna Krych

Autor dokumentu Justyna Krych

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 02.02.2016 11:28:01 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej nr 116016E we wsi Rzeczków, dz. nr ew. 492, 1048, 471, 795, 493, 873, obręb Rzeczków, gm. Będków


2016-06-21-09-08-37-01.pdf

Wyświetlony: 762

Dodany 21.06.2016 15:42:06 przez Lesław Kołodziejczyk

Autor dokumentu Lesław Kołodziejczyk

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 21.06.2016 15:42:06 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego - obory oraz zmianie sposobu użytkowania budynku inwentarsko - składowego na budynek inwentarski wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przewidzianego do realizacji na działkach oznaczonych numerem ewidencyjnym 511/1 i 512 (obręb 0010 Prażki) położonej w miejscowości Prażki, gm. Będków


2016-08-23-10-36-34-01.pdf

Wyświetlony: 698

Dodany 23.08.2016 12:36:29 przez Lesław Kołodziejczyk

Autor dokumentu Lesław Kołodziejczyk

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 23.08.2016 12:36:29 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej TOM 4450 wraz z niezbędną infrastrukturą" zlokalizowanego na terenie nieruchomości oznaczonych nr ewid. 108 obręb 0015 Sługocice, gm. Będków

Obwieszczenie o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej TOM 4450 wraz z niezbędną infrastrukturą" zlokalizowanego na terenie nieruchomości oznaczonych nr ewid. 108 obręb 0015 Sługocice, gm. Będków


Obwieszczenie o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie stacji bazowej ....docx

Wyświetlony: 799

Dodany 30.07.2018 11:03:18 przez Król-Pospieszny Anna

Autor dokumentu Król-Pospieszny Anna

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 30.07.2018 11:03:18 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej TOM 4450 wraz z niezbędną infrastrukturą" zlokalizowanego na terenie nieruchomości oznaczonych nr ewid. 108 obręb 0015 Sługocice, gm. Będków

Obwieszczenie o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej TOM 4450 wraz z niezbędną infrastrukturą" zlokalizowanego na terenie nieruchomości oznaczonych nr ewid. 108 obręb 0015 Sługocice, gm. Będków


Obwieszczenie o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie stacji bazowej ....docx

Wyświetlony: 1245

Dodany 30.07.2018 11:19:50 przez Lesław Kołodziejczyk

Autor dokumentu Lesław Kołodziejczyk

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 30.07.2018 11:19:50 przez

Historia zmian [2]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję Wójta Gminy Będków z dnia 18 września 2015 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Zwiększenia zdolności demontażu pojazdów przez stację demontażu pojazdów E85 w miejscowości Kalinów prowadzoną przez Pana Mateusza Caban pod firmą "Punkt skupu złomu Mateusz Caban", zlokalizowanego na terenie nieruchomości oznaczonej nr ewid. 273 obręb 0007 Kalinów, gm. Będków


Obwieszczenie o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję Wójta Gminy Będków z dnia 18 września 2015 r. o środowiskowych uwarunkowaniach ....pdf

Wyświetlony: 852

Dodany 12.03.2019 16:18:19 przez Dariusz Misztal

Autor dokumentu Dariusz Misztal

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 12.03.2019 16:18:19 przez

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Rozbudowa gospodarstwa rolnego" zlokalizowanego na terenie nieruchomości oznaczonych nr ewid. 336 i 337 obręb 006 Gutków gm. Będków


Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia......pdf

Wyświetlony: 672

Dodany 06.06.2019 17:58:02 przez Dariusz Misztal

Autor dokumentu Dariusz Misztal

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 06.06.2019 17:58:02 przez

Historia zmian [0]

Strona główna

Władze Gminy

Prawo lokalne

Rada Gminy

Gospodarka Nieruchomościami

Tablica ogłoszeń

Deklaracja dostępności

Menu Tematyczne

Menu Podmiotowe

Archiwum_BIP

Archiwum

Najnowsze

28.02.2024 17:19

Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Będkowie powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. o składzie, siedzibie i dyżurach.

Czytaj dalej...

27.02.2024 15:16

Zarządzenie Nr 6/2024 Wójta Gminy Będków z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Będków miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych biorących udział w kampanii wyborczej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku

Czytaj dalej...

27.02.2024 13:52

Postanowienie nr 125/2024 Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Czytaj dalej...

27.02.2024 13:49

Postanowienie nr 125/2024 Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Czytaj dalej...

27.02.2024 13:49

Postanowienie nr 124/2024 Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Czytaj dalej...

27.02.2024 13:48

Postanowienie nr 121/2024 Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 22 lutego 2024 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Będków na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Czytaj dalej...

Redaktorzy

Agnieszka Gieszcz-Hejniak Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Patrycja Rozpędek Zadaj pytanie

Tel: +48447257010

Fax:


Aneta Kowara Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Tomasz Grabski Zadaj pytanie

Tel:

Fax: