Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr IV/22/18 Rady Gminy w Będkowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zakresu działania Komisji Rewizyjnej


uchwała Nr IV.22.18 Rady Gminy w Będkowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zakresu działań Komisji Rewizyjnej.pdf

Wyświetlony: 813

Dodany 08.01.2019 08:15:27 przez Jarosław Błoch

Autor dokumentu Jarosław Błoch

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 08.01.2019 08:15:27 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr IV/23/18 Rady Gminy w Będkowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zakresu działania Komisji skarg, wniosków i petycji


Uchwała Nr IV.23.18 Rady Gminy w Będkowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zakresu działania Komisji skarg, wniosków i petycji.pdf

Wyświetlony: 862

Dodany 08.01.2019 08:25:00 przez Jarosław Błoch

Autor dokumentu Jarosław Błoch

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 08.01.2019 08:25:00 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr IV/24/18 Rady Gminy w Będkowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zakresu działania Komisji budżetu, rozwoju gospodarczego i rolnictwa


Uchwała Nr IV.24.18 Rady Gminy w Będkowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zakresu działania Komisji budżetu, rozwoju gospodarczego i rolnictwa.pdf

Wyświetlony: 805

Dodany 08.01.2019 08:28:15 przez Jarosław Błoch

Autor dokumentu Jarosław Błoch

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 08.01.2019 08:28:15 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr IV/25/18 Rady Gminy w Będkowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zakresu działania Komisji oświaty, zdrowia, kultury, sportu i bezpieczeństwa publicznego


Uchwała Nr IV.25.18 Rady Gminy w Będkowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zakresu działania Komisji oświaty, zdrowia, kultury, sportu i bezpieczeństwa publicznego.pdf

Wyświetlony: 821

Dodany 08.01.2019 08:41:30 przez Jarosław Błoch

Autor dokumentu Jarosław Błoch

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 08.01.2019 08:41:30 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr IV/26/18 Rady Gminy w Będkowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad na jakich przysługują diety dla sołtysów


Uchwała Nr IV.26.18 Rady Gminy w Będkowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad na jakich przysługują diety dla sołtysów.pdf

Wyświetlony: 836

Dodany 08.01.2019 10:06:28 przez Jarosław Błoch

Autor dokumentu Jarosław Błoch

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 08.01.2019 10:06:28 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr IV/27/18 Rady Gminy w Będkowie z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżety gminy na 2018 rok


Uchwała Nr IV.27.18 Rady Gminy w Będkowie z dnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżety gminy na 2018 rok.pdf

Wyświetlony: 819

Dodany 08.01.2019 10:12:02 przez Jarosław Błoch

Autor dokumentu Jarosław Błoch

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 08.01.2019 10:12:02 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr IV.28.18 Rady Gminy w Bedkowie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będków na lata 2018-2029


Uchwała Nr IV.28.18 Rady Gminy w Bedkowie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będków na lata 2018-2029.pdf

Wyświetlony: 927

Dodany 08.01.2019 10:19:06 przez Jarosław Błoch

Autor dokumentu Jarosław Błoch

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 08.01.2019 10:19:06 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr IV/29/18 Rady Gminy w Będkowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok


Uchwała Nr IV.29.18 Rady Gminy w Będkowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok.pdf

Wyświetlony: 824

Dodany 08.01.2019 10:29:37 przez Jarosław Błoch

Autor dokumentu Jarosław Błoch

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 08.01.2019 10:29:37 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr IV/30/18 Rady Gminy w Będkowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będków na lata 2019-2029


Uchwała Nr IV.30.18 Rady Gminy w Bedkowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będków na lata 2019-2029.pdf

Wyświetlony: 813

Dodany 08.01.2019 10:41:33 przez Jarosław Błoch

Autor dokumentu Jarosław Błoch

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 08.01.2019 10:41:33 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr IV.31.18 Rady Gminy w Będkowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - GOZ w Będkowie


Uchwała Nr IV.31.18 Rady Gminy w Będkowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - GOZ w Będkowie.pdf

Wyświetlony: 881

Dodany 08.01.2019 12:07:14 przez Jarosław Błoch

Autor dokumentu Jarosław Błoch

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 08.01.2019 12:07:14 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr IV/32/18 Rady Gminy w Będkowie z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniajaca uchwałę nr III/18/18 Rady Gminy w Będkowie w sprawie ustalenia wysokości diet radnych Rady Gminy w Będkowie


Uchwała Nr IV.32.18 Rady Gminy w Będkowie z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniajaca uchwałę nr III.18.18 Rady Gminy w Będkowie w sprawie ustalenia wysokości diet radnych ....pdf

Wyświetlony: 817

Dodany 08.01.2019 12:19:50 przez Jarosław Błoch

Autor dokumentu Jarosław Błoch

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 08.01.2019 12:19:50 przez

Historia zmian [0]

Strona główna

Władze Gminy

Prawo lokalne

Rada Gminy

Gospodarka Nieruchomościami

Tablica ogłoszeń

Deklaracja dostępności

Menu Tematyczne

Menu Podmiotowe

Archiwum_BIP

Archiwum

Najnowsze

23.02.2024 08:51

Informacja Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 22 lutego o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych.

Czytaj dalej...

19.02.2024 13:36

Obwieszczenie o o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: ,,budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do granic działek, z przepompowniami ścieków, zasilaniem eNN przepompowni ścieków oraz niezbędnymi urządzeniami budowlanymi w miejscowości Nowiny, gmina Będków w ramach realizacji zadania pn. „Modernizacja sieci wodno – kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków na terenie gminy Będków” Lokalizacja: powiat tomaszowski, gmina Będków, obręb Nowiny, dz. nr ewid. 53, 43, 41, 40, 39, 38/6, 38/5, 38/4, 36, 54

Czytaj dalej...

19.02.2024 13:35

Zawiadomienie - obwieszczenie o wszczęciu postępowania ws. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: ,,Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Będkowie’’ Lokalizacja: powiat tomaszowski, gmina Będków, obręb Będków, dz. nr ewid. 269/15, 268/7

Czytaj dalej...

15.02.2024 12:26

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Będków - stanowisko ds. Ochrony Środowiska

Czytaj dalej...

14.02.2024 14:58

Sprawozdania (opisowe) z wykonania budżetu 2022

Czytaj dalej...

14.02.2024 14:56

Sprawozdania (opisowe) z wykonania budżetu 2021

Czytaj dalej...

Redaktorzy

Agnieszka Gieszcz-Hejniak Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Patrycja Rozpędek Zadaj pytanie

Tel: +48447257010

Fax:


Aneta Kowara Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Tomasz Grabski Zadaj pytanie

Tel:

Fax: