Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr XXVI/151/17 Rady Gminy w Będkowie z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Gminnego Ośrodka Zdrowia w Będkowie za rok 2016


Uchwała Nr XXVI.151.17 Rady Gminy w Będkowie z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego ZOZ - GOZ w Będkowie za rok 2016.pdf

Wyświetlony: 722

Dodany 11.07.2017 14:01:54 przez Andrzej Legieziński

Autor dokumentu Andrzej Legieziński

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 11.07.2017 14:01:54 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr XXVI.150.17 Rady Gminy w Będkowie z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Będków oraz sprawozdania finansowego za 2016 r.


Uchwała Nr XXVI.150.17 Rady Gminy w Będkowie z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Będków oraz sprawozdania finansowego za 2016 r..pdf

Wyświetlony: 793

Dodany 11.07.2017 15:02:33 przez Andrzej Legieziński

Autor dokumentu Andrzej Legieziński

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 11.07.2017 15:02:33 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr XXVI/151/17 Rady Gminy w Będkowie z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Gminnego Ośrodka Zdrowia w Będkowie za rok 2016


Uchwała Nr XXVI.151.17 Rady Gminy w Będkowie z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego ZOZ - GOZ w Będkowie za rok 2016.pdf

Wyświetlony: 729

Dodany 11.07.2017 15:08:57 przez Andrzej Legieziński

Autor dokumentu Andrzej Legieziński

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 11.07.2017 15:08:57 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr XXVI.152.17 Rady Gminy w Będkowie z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Będków za 2016 r.


Uchwała Nr XXVI.152.17 Rady Gminy w Będkowie z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Będków za 2016 r..pdf

Wyświetlony: 715

Dodany 11.07.2017 15:17:49 przez Andrzej Legieziński

Autor dokumentu Andrzej Legieziński

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 11.07.2017 15:17:49 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr XXVI.153.17 Rady Gminy w Będkowie z dnia 29 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok


Uchwała Nr XXVI.153.17 Rady Gminy w Będkowie z dnia 29 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok.pdf

Wyświetlony: 721

Dodany 11.07.2017 15:27:17 przez Andrzej Legieziński

Autor dokumentu Andrzej Legieziński

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 11.07.2017 15:27:17 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr XXVI/154/17 Rady Gminy w Będkowie z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będków na lata 2017-2029


Uchwała Nr XXVI.154.17 Rady Gminy w Będkowie z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będków na lata 2017-2029.pdf

Wyświetlony: 710

Dodany 11.07.2017 15:37:26 przez Andrzej Legieziński

Autor dokumentu Andrzej Legieziński

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 11.07.2017 15:37:26 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr XXVI/155/17 Rady Gminy w Będkowie z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Będków


Uchwała Nr XXVI.155.17 Rady Gminy w Będkowie z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Będków.pdf

Wyświetlony: 717

Dodany 11.07.2017 15:49:40 przez Andrzej Legieziński

Autor dokumentu Andrzej Legieziński

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 11.07.2017 15:49:40 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr XXVI/156/17 Rady Gminy w Będkowie z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie nadania nazwy placowi w Będkowie


Uchwała Nr XXVI.156.17 Rady Gminy w Będkowie z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie nadania nazwy placowi w Będkowie.pdf

Wyświetlony: 713

Dodany 11.07.2017 16:03:56 przez Andrzej Legieziński

Autor dokumentu Andrzej Legieziński

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 11.07.2017 16:03:56 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr XXVI/157/17 Rady Gminy w Będkowie z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia planów pracy Rady Gminy w Będkowie i stałych komisji tej Rady na II półrocze 2017 r.


Uchwała Nr XXVI.157.17 Rady Gminy w Będkowie z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia planów pracy Rady Gminy w Będkowie i stałych komisji tej Rady na II półrocze 2017 r..pdf

Wyświetlony: 793

Dodany 11.07.2017 16:08:46 przez Andrzej Legieziński

Autor dokumentu Andrzej Legieziński

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 11.07.2017 16:08:46 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr XXVI/158/17 Rady Gminy w Będkowie z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Będków do zawarcia w imieniu Gminy Będków porozumienia międzygminnego dotyczącego realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia

Uchwała Nr XXVI/158/17 Rady Gminy w Będkowie z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Będków do zawarcia w imieniu Gminy Będków porozumienia międzygminnego dotyczącego realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia


Uchwała Nr XXVI.158.17 Rady Gminy w Będkowie z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Będków do zawarcia w imieniu Gminy Będków porozumienia międzygminnego ........pdf

Wyświetlony: 724

Dodany 11.07.2017 16:16:52 przez Andrzej Legieziński

Autor dokumentu Andrzej Legieziński

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 11.07.2017 16:16:52 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr XXVI/159/17 Rady Gminy w Będkowie z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Tomaszowskiego


Uchwała Nr XXVI.159.17 Rady Gminy w Będkowie z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Tomaszowskiego.pdf

Wyświetlony: 711

Dodany 11.07.2017 16:23:30 przez Andrzej Legieziński

Autor dokumentu Andrzej Legieziński

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 11.07.2017 16:23:30 przez

Historia zmian [0]

Strona główna

Władze Gminy

Prawo lokalne

Rada Gminy

Gospodarka Nieruchomościami

Tablica ogłoszeń

Deklaracja dostępności

Menu Tematyczne

Menu Podmiotowe

Archiwum_BIP

Archiwum

Najnowsze

01.03.2024 09:24

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Będków - stanowisko ds. Ochrony Środowiska

Czytaj dalej...

28.02.2024 17:19

Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Będkowie powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. o składzie, siedzibie i dyżurach.

Czytaj dalej...

27.02.2024 15:16

Zarządzenie Nr 6/2024 Wójta Gminy Będków z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Będków miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych biorących udział w kampanii wyborczej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku

Czytaj dalej...

27.02.2024 13:52

Postanowienie nr 125/2024 Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Czytaj dalej...

27.02.2024 13:49

Postanowienie nr 125/2024 Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Czytaj dalej...

27.02.2024 13:49

Postanowienie nr 124/2024 Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Czytaj dalej...

Redaktorzy

Agnieszka Gieszcz-Hejniak Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Patrycja Rozpędek Zadaj pytanie

Tel: +48447257010

Fax:


Aneta Kowara Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Tomasz Grabski Zadaj pytanie

Tel:

Fax: