Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr XX/109/08 Rady Gminy w Będkowie z dnia 30 grudnia 2008 r.

Uchwała Nr XX/109/08 Rady Gminy w Będkowie z dnia 30 grudnia 2008 r.

Uchwała Nr XX/109/08 Rady Gminy w Będkowie z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie stwierdzenia zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wsi Wykno, gmina Będków z obowiązującym "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Będków", które zostało przyjęte uchwałą nr XXIII/127/05 Rady Gminy w Będkowie z dnia 27 czerwca 2005 r.

 Uchwała Nr XX/109/08 Rady Gminy w Będkowie z dnia 30 grudnia 2008 r.

 

 


Wyświetlony: 548

Dodany 20.01.2009 12:07:44 przez Anna Król-Pospieszny

Autor dokumentu Anna Król-Pospieszny

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 20.01.2009 12:07:44 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr XX/110/08 Rady Gminy w Będkowie z dnia 30 grudnia 2008 r.

Uchwała Nr XX/110/08 Rady Gminy w Będkowie z dnia 30 grudnia 2008 r.

Uchwała Nr XX/110/08 Rady Gminy w Będkowie z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wsi Wykno, gmina Będków

Uchwała Nr XX/110/08 Rady Gminy w Będkowie z dnia 30 grudnia 2008

 


Wyświetlony: 734

Dodany 20.01.2009 13:07:20 przez Anna Król-Pospieszny

Autor dokumentu Anna Król-Pospieszny

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 20.01.2009 13:07:20 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr XX/111/08 Rady Gminy w Będkowie z dnia 30 grudnia 2008 r.

Uchwała Nr XX/111/08 Rady Gminy w Będkowie z dnia 30 grudnia 2008 r.

Uchwała Nr XX/111/08 Rady Gminy w Będkowie z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Będków na lata 2008 - 2015"

Uchwała Nr XX/111/08 Rady Gminy w Będkowie z dnia 30 grudnia 2008

 


Wyświetlony: 786

Dodany 20.01.2009 13:15:18 przez Anna Król-Pospieszny

Autor dokumentu Anna Król-Pospieszny

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 20.01.2009 13:15:18 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr XX/112/08 Rady Gminy w Będkowie z dnia 30 grudnia 2008 r.

Uchwała Nr XX/112/08 Rady Gminy w Będkowie z dnia 30 grudnia 2008 r.

Uchwała Nr XX/112/08 Rady Gminy w Będkowie z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę.

Uchwała Nr XX/112/08 Rady Gminy w Będkowie z dnia 30 grudnia 2008 r.


Wyświetlony: 538

Dodany 20.01.2009 13:32:28 przez Anna Król-Pospieszny

Autor dokumentu Anna Król-Pospieszny

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 20.01.2009 13:32:28 przez

Historia zmian [0]

Strona główna

Władze Gminy

Prawo lokalne

Rada Gminy

Gospodarka Nieruchomościami

Tablica ogłoszeń

Deklaracja dostępności

Menu Tematyczne

Menu Podmiotowe

Archiwum_BIP

Archiwum

Najnowsze

01.03.2024 09:24

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Będków - stanowisko ds. Ochrony Środowiska

Czytaj dalej...

28.02.2024 17:19

Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Będkowie powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. o składzie, siedzibie i dyżurach.

Czytaj dalej...

27.02.2024 15:16

Zarządzenie Nr 6/2024 Wójta Gminy Będków z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Będków miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych biorących udział w kampanii wyborczej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku

Czytaj dalej...

27.02.2024 13:52

Postanowienie nr 125/2024 Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Czytaj dalej...

27.02.2024 13:49

Postanowienie nr 125/2024 Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Czytaj dalej...

27.02.2024 13:49

Postanowienie nr 124/2024 Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Czytaj dalej...

Redaktorzy

Agnieszka Gieszcz-Hejniak Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Patrycja Rozpędek Zadaj pytanie

Tel: +48447257010

Fax:


Aneta Kowara Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Tomasz Grabski Zadaj pytanie

Tel:

Fax: