Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Zarządzenie Nr 0050.35.2012 Wójta Gminy Będków z dnia 14 listopada 2012 roku w sprawie: Projektu Budżetu Gminy Będków na rok 2013 i Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będków na lata 2013-2020

 
zarzadzenie_-budzet.pdf

Wyświetlony: 618

Dodany 15.11.2012 12:35:43 przez Małgorzata Jabłońska

Autor dokumentu Małgorzata Jabłońska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 15.11.2012 12:35:43 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Projekt Uchwały Rady Gminy Będków w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok wraz z załącznikami

 
projekt_-_budzet.pdf

Wyświetlony: 633

Dodany 15.11.2012 12:43:08 przez Małgorzata Jabłońska

Autor dokumentu Małgorzata Jabłońska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 15.11.2012 12:43:08 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Projekt Uchwały Rady Gminy w Będkowie w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będków na lata 2013-2020

 
uchwala_-_projekt.pdf

Wyświetlony: 759

Dodany 15.11.2012 13:35:20 przez Małgorzata Jabłońska

Autor dokumentu Małgorzata Jabłońska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 15.11.2012 13:35:20 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 21 grudnia 2012 roku (Uchwała Nr V/385/2012; Uchwała Nr V/386/2012; Uchwała Nr V/387/2012)

 
uchwaly_-opinie_RIO.pdf

Wyświetlony: 727

Dodany 27.12.2012 15:06:09 przez Małgorzata Jabłońska

Autor dokumentu Małgorzata Jabłońska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 27.12.2012 15:06:09 przez

Historia zmian [0]

Strona główna

Władze Gminy

Prawo lokalne

Rada Gminy

Gospodarka Nieruchomościami

Tablica ogłoszeń

Deklaracja dostępności

Menu Tematyczne

Menu Podmiotowe

Archiwum_BIP

Archiwum

Najnowsze

19.02.2024 13:36

Obwieszczenie o o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: ,,budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do granic działek, z przepompowniami ścieków, zasilaniem eNN przepompowni ścieków oraz niezbędnymi urządzeniami budowlanymi w miejscowości Nowiny, gmina Będków w ramach realizacji zadania pn. „Modernizacja sieci wodno – kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków na terenie gminy Będków” Lokalizacja: powiat tomaszowski, gmina Będków, obręb Nowiny, dz. nr ewid. 53, 43, 41, 40, 39, 38/6, 38/5, 38/4, 36, 54

Czytaj dalej...

19.02.2024 13:35

Zawiadomienie - obwieszczenie o wszczęciu postępowania ws. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: ,,Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Będkowie’’ Lokalizacja: powiat tomaszowski, gmina Będków, obręb Będków, dz. nr ewid. 269/15, 268/7

Czytaj dalej...

15.02.2024 12:26

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Będków - stanowisko ds. Ochrony Środowiska

Czytaj dalej...

14.02.2024 14:58

Sprawozdania (opisowe) z wykonania budżetu 2022

Czytaj dalej...

14.02.2024 14:56

Sprawozdania (opisowe) z wykonania budżetu 2021

Czytaj dalej...

14.02.2024 14:55

Sprawozdania (opisowe) z wykonania budżetu 2020

Czytaj dalej...

Redaktorzy

Agnieszka Gieszcz-Hejniak Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Patrycja Rozpędek Zadaj pytanie

Tel: +48447257010

Fax:


Aneta Kowara Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Tomasz Grabski Zadaj pytanie

Tel:

Fax: