Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Zarządzenie Nr 3/2018 Wójta Gminy Będków z dnia 08 lutego 2018 roku w sprawie ogłoszenia postępowania na udzielenie dotacji na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Będków na 2018 rok oraz w sprawie powołania komisji do oceny wniosków o przyznanie dotacji na wsparcie projektu z zakresu rozwoju sportu wraz z załącznikami

Zarządzenie Nr 3/2018 Wójta Gminy Będków z dnia 08 lutego 2018 roku w sprawie ogłoszenia postępowania na udzielenie dotacji na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Będków na 2018 rok oraz w sprawie powołania komisji do oceny wniosków o przyznanie dotacji na wsparcie projektu z zakresu rozwoju sportu wraz z załącznikami


Zarządzenie Nr 3.2018 Wójta Gminy Będków z dnia 08 lutego 2018 roku w sprawie ogłoszenia postępowania na udzielenie dotacji na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Będków na 2018 rok oraz w sprawie powołania komisji ....... wraz z załącznikami.pdf

Wyświetlony: 641

Dodany 08.02.2018 10:13:47 przez Lesław Kołodziejczyk

Autor dokumentu Lesław Kołodziejczyk

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 08.02.2018 10:13:47 przez

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Zarządzenie Nr 4.2018 Wójta Gminy Będków z dnia 08 lutego 2018 roku w sprawie określenia zakresu zadań i trybu pracy Komisji Konkursowej do rozpatrywania wniosków o udzielenie dotacji na wsparcie na realizację przedsięwzięć z zakresu wsparcia rozwoju sportu na terenie Gminy Będków w 2018 roku

Zarządzenie Nr 4.2018 Wójta Gminy Będków z dnia 08 lutego 2018 roku w sprawie określenia zakresu zadań i trybu pracy Komisji Konkursowej do rozpatrywania wniosków o udzielenie dotacji na wsparcie na realizację przedsięwzięć z zakresu wsparcia rozwoju sportu na terenie Gminy Będków w 2018 roku


Zarządzenie Nr 4.2018 Wójta Gminy Będków z dnia 08 lutego 2018 roku w sprawie określenia zakresu zadań i trybu pracy Komisji Konkursowej do rozpatrywania wniosków o udzielenie dotacji na wsparcie na realizację przedsięwzięć z zakresu wsparcia .......pdf

Wyświetlony: 541

Dodany 08.02.2018 10:23:19 przez Lesław Kołodziejczyk

Autor dokumentu Lesław Kołodziejczyk

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 08.02.2018 10:23:19 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Zarządzenie Nr 9/2018 Wójta Gminy Będków z dnia 18 lutego 2018 r. w sprawie wyboru podmiotu, który uzyskał prwo do zawarcia umowy o przyznanie dotacji na realizację zadania własnego Gminy Będków w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu

Zarządzenie Nr 9/2018 Wójta Gminy Będków z dnia 18 lutego 2018 r. w sprawie wyboru podmiotu, który uzyskał prwo do zawarcia umowy o przyznanie dotacji na realizację zadania własnego Gminy Będków w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu


Zarządzenie Nr 9.2018 Wójta Gminy Będków z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie wyboru podmiotu, który uzyskał prawo do zawarcia umowy o przyznanie dotacji .....pdf

Wyświetlony: 604

Dodany 28.02.2018 14:55:46 przez Lesław Kołodziejczyk

Autor dokumentu Lesław Kołodziejczyk

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 28.02.2018 14:55:46 przez

Historia zmian [0]

Strona główna

Władze Gminy

Prawo lokalne

Rada Gminy

Gospodarka Nieruchomościami

Tablica ogłoszeń

Deklaracja dostępności

Menu Tematyczne

Menu Podmiotowe

Archiwum_BIP

Archiwum

Najnowsze

23.02.2024 08:51

Informacja Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 22 lutego o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych.

Czytaj dalej...

19.02.2024 13:36

Obwieszczenie o o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: ,,budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do granic działek, z przepompowniami ścieków, zasilaniem eNN przepompowni ścieków oraz niezbędnymi urządzeniami budowlanymi w miejscowości Nowiny, gmina Będków w ramach realizacji zadania pn. „Modernizacja sieci wodno – kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków na terenie gminy Będków” Lokalizacja: powiat tomaszowski, gmina Będków, obręb Nowiny, dz. nr ewid. 53, 43, 41, 40, 39, 38/6, 38/5, 38/4, 36, 54

Czytaj dalej...

19.02.2024 13:35

Zawiadomienie - obwieszczenie o wszczęciu postępowania ws. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: ,,Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Będkowie’’ Lokalizacja: powiat tomaszowski, gmina Będków, obręb Będków, dz. nr ewid. 269/15, 268/7

Czytaj dalej...

15.02.2024 12:26

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Będków - stanowisko ds. Ochrony Środowiska

Czytaj dalej...

14.02.2024 14:58

Sprawozdania (opisowe) z wykonania budżetu 2022

Czytaj dalej...

14.02.2024 14:56

Sprawozdania (opisowe) z wykonania budżetu 2021

Czytaj dalej...

Redaktorzy

Agnieszka Gieszcz-Hejniak Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Patrycja Rozpędek Zadaj pytanie

Tel: +48447257010

Fax:


Aneta Kowara Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Tomasz Grabski Zadaj pytanie

Tel:

Fax: