Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Zarządzenia Wójta Gminy Będków - 2020r.


Zarządzenie Nr 6.2020 Wójta Gminy Będków z dnia 30 stycznia 2020r..pdf

Wyświetlony: 1964

Dodany 03.02.2020 15:17:54 przez Wójt Gminy Będków

Autor dokumentu Wójt Gminy Będków

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 03.02.2020 15:17:54 przez

Historia zmian [4]

Zadaj pytanie Drukuj

Zarządzenie nr 35/2020 Wójta Gminy Będków z dnia 8 maja 2020r. w sprawie regulaminu korzystania z kompleksu sportowego "Moje Boisko - ORLIK 2012" przyz Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Będkowie w okresie pandemii kioronawirusa Covid 19 od dnia 11 maja 2020r. do odwolania


Zarządzenie Nr 35 w sprawie regulaminu korzystania z kompleksu sportowego.pdf

Wyświetlony: 924

Dodany 11.05.2020 14:53:31 przez Wójt Gminy Będków

Autor dokumentu Wójt Gminy Będków

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 11.05.2020 14:53:31 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Zarządzenie Nr 36/2020 Wójta Gminy Będków z dnia 8 maja 2020r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Gminy Będków na 2020r. w zakresie upowszechniania kultury fizycznej


Zarzadzenie Nr 36 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Gminy Będków na 2020 r..pdf

Wyświetlony: 847

Dodany 11.05.2020 15:05:05 przez Wójt Gminy Będków

Autor dokumentu Wójt Gminy Będków

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 11.05.2020 15:05:05 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Zarządzenie Nr 39.2020 Wójta Gminy Będków z dn. 18 maja 2020r. w sprawie zmiany regulaminu korzystania z kompleksu sportowego "Moje Boisko - ORLIK 2012" przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w okresie pandemii koronawirusa Covid 19


Zarządzenie Nr 39.pdf

Wyświetlony: 831

Dodany 21.05.2020 07:57:45 przez Wójt Gminy Będków

Autor dokumentu Wójt Gminy Będków

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 21.05.2020 07:57:45 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Zarządzenie Nr 44/2020 Wójta Gminy Będków z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w Urzędzie Gminy Będków.


Zarządzenie nr 44.2020 Wójta Gminy Będków z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w Urzędzie Gminy Będków..pdf

Wyświetlony: 816

Dodany 28.05.2020 10:00:02 przez Monika Sobczak

Autor dokumentu Monika Sobczak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 28.05.2020 10:00:02 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Zarządzenie Nr 49/2020 Wójta Gminy Będków z dnia 3 czerwca 2020 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w 2020 roku przejściowego deficytu budżetu Gminy Będków.


Zarządzenie Nr 49.2020 Wójta Gminy Będków z dnia 3 czerwca 2020 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w 2020 roku przejściowego deficytu budżetu Gminy Będków..pdf

Wyświetlony: 917

Dodany 05.06.2020 08:00:31 przez Anna Bijoch

Autor dokumentu Anna Bijoch

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 05.06.2020 08:00:31 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

kontrola zbiorników bezodpływowych


doc20200821133213.pdf

Wyświetlony: 876

Dodany 25.08.2020 16:37:30 przez Justyna Gorzelak

Autor dokumentu Justyna Gorzelak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 25.08.2020 16:37:30 przez

Historia zmian [0]

Strona główna

Władze Gminy

Prawo lokalne

Rada Gminy

Gospodarka Nieruchomościami

Tablica ogłoszeń

Deklaracja dostępności

Menu Tematyczne

Menu Podmiotowe

Archiwum_BIP

Archiwum

Najnowsze

23.02.2024 08:51

Informacja Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 22 lutego o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych.

Czytaj dalej...

19.02.2024 13:36

Obwieszczenie o o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: ,,budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do granic działek, z przepompowniami ścieków, zasilaniem eNN przepompowni ścieków oraz niezbędnymi urządzeniami budowlanymi w miejscowości Nowiny, gmina Będków w ramach realizacji zadania pn. „Modernizacja sieci wodno – kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków na terenie gminy Będków” Lokalizacja: powiat tomaszowski, gmina Będków, obręb Nowiny, dz. nr ewid. 53, 43, 41, 40, 39, 38/6, 38/5, 38/4, 36, 54

Czytaj dalej...

19.02.2024 13:35

Zawiadomienie - obwieszczenie o wszczęciu postępowania ws. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: ,,Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Będkowie’’ Lokalizacja: powiat tomaszowski, gmina Będków, obręb Będków, dz. nr ewid. 269/15, 268/7

Czytaj dalej...

15.02.2024 12:26

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Będków - stanowisko ds. Ochrony Środowiska

Czytaj dalej...

14.02.2024 14:58

Sprawozdania (opisowe) z wykonania budżetu 2022

Czytaj dalej...

14.02.2024 14:56

Sprawozdania (opisowe) z wykonania budżetu 2021

Czytaj dalej...

Redaktorzy

Agnieszka Gieszcz-Hejniak Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Patrycja Rozpędek Zadaj pytanie

Tel: +48447257010

Fax:


Aneta Kowara Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Tomasz Grabski Zadaj pytanie

Tel:

Fax: