Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr XXXIII/166/13 Rady Gminy w Będkowie z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Będków za I półrocze 2013 r., informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek, dla których organem założycielskim jest Gmina Będków.

 
uchwala_XXXIII-166.pdf

Wyświetlony: 623

Dodany 05.09.2013 09:38:34 przez Małgorzata Jabłońska

Autor dokumentu Małgorzata Jabłońska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 05.09.2013 09:38:34 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr XXXIII/169/13 Rady Gminy w Będkowie z dnia 29 sierpnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Będków.

 
uchwala_XXXIII-169.pdf

Wyświetlony: 493

Dodany 05.09.2013 09:46:09 przez

Autor dokumentu

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 05.09.2013 09:46:09 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr XXXIII/170/13 Rady Gminy w Będkowie z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Będków.

 
uchwala_XXXIII-170.pdf

Wyświetlony: 504

Dodany 05.09.2013 09:50:20 przez

Autor dokumentu

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 05.09.2013 09:50:20 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr XXXIII/171/13 Rady Gminy w Będkowie z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie uchwalenia planów pracy Rady Gminy w Będkowie i stałych komisji tej Rady na II półrocze 2013 r.

 
uchwala_XXXIII-171.pdf

Wyświetlony: 507

Dodany 05.09.2013 09:54:49 przez

Autor dokumentu

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 05.09.2013 09:54:49 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr XXXIII/167/13 Rady Gminy w Będkowie z dnia 29 sierpnia 2013 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok.

 
uchwala_XXXIII-167.pdf

Wyświetlony: 523

Dodany 10.10.2013 12:49:33 przez Małgorzata Jabłońska

Autor dokumentu Małgorzata Jabłońska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 10.10.2013 12:49:33 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr XXXIII/168/13 Rady Gminy w Będkowie z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będków.

 
uchwala_XXXIII-168.pdf

Wyświetlony: 575

Dodany 10.10.2013 12:54:45 przez Małgorzata Jabłońska

Autor dokumentu Małgorzata Jabłońska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 10.10.2013 12:54:45 przez

Historia zmian [0]

Strona główna

Władze Gminy

Prawo lokalne

Rada Gminy

Gospodarka Nieruchomościami

Tablica ogłoszeń

Deklaracja dostępności

Menu Tematyczne

Menu Podmiotowe

Archiwum_BIP

Archiwum

Najnowsze

23.02.2024 08:51

Informacja Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 22 lutego o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych.

Czytaj dalej...

19.02.2024 13:36

Obwieszczenie o o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: ,,budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do granic działek, z przepompowniami ścieków, zasilaniem eNN przepompowni ścieków oraz niezbędnymi urządzeniami budowlanymi w miejscowości Nowiny, gmina Będków w ramach realizacji zadania pn. „Modernizacja sieci wodno – kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków na terenie gminy Będków” Lokalizacja: powiat tomaszowski, gmina Będków, obręb Nowiny, dz. nr ewid. 53, 43, 41, 40, 39, 38/6, 38/5, 38/4, 36, 54

Czytaj dalej...

19.02.2024 13:35

Zawiadomienie - obwieszczenie o wszczęciu postępowania ws. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: ,,Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Będkowie’’ Lokalizacja: powiat tomaszowski, gmina Będków, obręb Będków, dz. nr ewid. 269/15, 268/7

Czytaj dalej...

15.02.2024 12:26

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Będków - stanowisko ds. Ochrony Środowiska

Czytaj dalej...

14.02.2024 14:58

Sprawozdania (opisowe) z wykonania budżetu 2022

Czytaj dalej...

14.02.2024 14:56

Sprawozdania (opisowe) z wykonania budżetu 2021

Czytaj dalej...

Redaktorzy

Agnieszka Gieszcz-Hejniak Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Patrycja Rozpędek Zadaj pytanie

Tel: +48447257010

Fax:


Aneta Kowara Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Tomasz Grabski Zadaj pytanie

Tel:

Fax: