Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr XIII/79/15 Rady Gminy w Będkowie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek leśny z zał.


Uchwała Nr XIII.79.15 Rady Gminy w Będkowie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek leśny z zał..pdf

Wyświetlony: 534

Dodany 05.01.2016 15:12:27 przez Maria Walas, Jadwiga Makowska

Autor dokumentu Maria Walas, Jadwiga Makowska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 05.01.2016 15:12:27 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr XIII/71/15 Rady Gminy w Będkowie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę


uchwała XIII-71-15.pdf

Wyświetlony: 530

Dodany 08.01.2016 08:27:17 przez Józefa Kubala

Autor dokumentu Józefa Kubala

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 08.01.2016 08:27:17 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr XIII/72/15 Rady Gminy w Będkowie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy opłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków


uchwała XIII-72-15.pdf

Wyświetlony: 618

Dodany 08.01.2016 08:30:22 przez Józefa Kubala

Autor dokumentu Józefa Kubala

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 08.01.2016 08:30:22 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr XIII/78/15 Rady Gminy w Będkowie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia planów pracy Rady Gminy w Będkowie i stałych komisji tej Rady na I półrocze 2016 r.


uchwała XIII-78-15.pdf

Wyświetlony: 537

Dodany 08.01.2016 08:32:32 przez Józefa Kubala

Autor dokumentu Józefa Kubala

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 08.01.2016 08:32:32 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr XIII/73/15 Rady Gminy w Będkowie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia opłaty za odprowadzenie ścieków do punktu zlewnego w oczyszczalni ścieków komunalnych w Będkowie


uchwała XIII-73-15.pdf

Wyświetlony: 539

Dodany 11.01.2016 10:47:23 przez Józefa Kubala

Autor dokumentu Józefa Kubala

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 11.01.2016 10:47:23 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr XIII/74/15 Rady Gminy w Będkowie z dnia 30 grudnia 2015 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok


uchwała XIII-74-15.pdf

Wyświetlony: 536

Dodany 26.01.2016 15:33:41 przez Małgorzata Jabłońska

Autor dokumentu Małgorzata Jabłońska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 26.01.2016 15:33:41 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr XIII/75/15 Rady Gminy w Będkowie z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie : Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będków na lata 2015-2029


uchwała XIII-75-15.pdf

Wyświetlony: 635

Dodany 26.01.2016 15:36:37 przez Małgorzata Jabłońska

Autor dokumentu Małgorzata Jabłońska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 26.01.2016 15:36:37 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr XIII/76/15 Rady Gminy w Będkowie z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok


Uchwała Nr XIII.76.15 Rady Gminy w Będkowie z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok.pdf

Wyświetlony: 528

Dodany 15.03.2016 12:42:09 przez Małgorzata Jabłońska

Autor dokumentu Małgorzata Jabłońska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 15.03.2016 12:42:09 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr XIII.77.15 Rady Gminy w Będkowie z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będków na lata 2016-2029


Uchwała Nr XIII.77.15 Rady Gminy w Będkowie z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będków na lata 2016-2029.pdf

Wyświetlony: 595

Dodany 15.03.2016 13:50:22 przez Małgorzata Jabłońska

Autor dokumentu Małgorzata Jabłońska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 15.03.2016 13:50:22 przez

Historia zmian [0]

Strona główna

Władze Gminy

Prawo lokalne

Rada Gminy

Gospodarka Nieruchomościami

Tablica ogłoszeń

Deklaracja dostępności

Menu Tematyczne

Menu Podmiotowe

Archiwum_BIP

Archiwum

Najnowsze

01.03.2024 09:24

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Będków - stanowisko ds. Ochrony Środowiska

Czytaj dalej...

28.02.2024 17:19

Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Będkowie powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. o składzie, siedzibie i dyżurach.

Czytaj dalej...

27.02.2024 15:16

Zarządzenie Nr 6/2024 Wójta Gminy Będków z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Będków miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych biorących udział w kampanii wyborczej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku

Czytaj dalej...

27.02.2024 13:52

Postanowienie nr 125/2024 Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Czytaj dalej...

27.02.2024 13:49

Postanowienie nr 125/2024 Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Czytaj dalej...

27.02.2024 13:49

Postanowienie nr 124/2024 Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Czytaj dalej...

Redaktorzy

Agnieszka Gieszcz-Hejniak Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Patrycja Rozpędek Zadaj pytanie

Tel: +48447257010

Fax:


Aneta Kowara Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Tomasz Grabski Zadaj pytanie

Tel:

Fax: