Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr XXII/134/17 Rady Gminy w Będkowie z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe


Uchwała Nr XXII.134.17 Rady Gminy w Będkowie z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe.pdf

Wyświetlony: 534

Dodany 21.02.2017 13:25:09 przez Król-Pospieszny Anna

Autor dokumentu Król-Pospieszny Anna

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 21.02.2017 13:25:09 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr XXII/135/17 Rady Gminy w Będkowie z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie niewyrażania zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków przeznaczonych na fundusz sołecki


Uchwała Nr XXII.135.17 Rady Gminy w Będkowie z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie niewyrażania zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków przeznaczonych na fundusz sołecki.pdf

Wyświetlony: 663

Dodany 03.03.2017 09:32:35 przez Kubala Józefa

Autor dokumentu Kubala Józefa

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 03.03.2017 09:32:35 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr XXII.136.17 Rady Gminy w Będkowie z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok


Uchwała Nr XXII.136.17 Rady Gminy w Będkowie z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok.pdf

Wyświetlony: 531

Dodany 03.03.2017 09:44:50 przez Król-Pospieszny Anna

Autor dokumentu Król-Pospieszny Anna

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 03.03.2017 09:44:50 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr XXII/137/17 Rady Gminy w Będkowie z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Będków na rok 2017


Uchwała Nr XXII.137.17 Rady Gminy w Będkowie z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Będków na rok 2017.pdf

Wyświetlony: 596

Dodany 03.03.2017 13:01:22 przez Kubala Józefa

Autor dokumentu Kubala Józefa

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 03.03.2017 13:01:22 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr XXII/140/17 Rady Gminy w Będkowie z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Będków


Uchwała Nr XXII.140.17 Rady Gminy w Będkowie z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Będków.pdf

Wyświetlony: 606

Dodany 03.03.2017 13:31:38 przez Król-Pospieszny Anna

Autor dokumentu Król-Pospieszny Anna

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 03.03.2017 13:31:38 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr XXII/141/17 Rady Gminy w Będkowie z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie powołania Skarbnika Gminy Będków


Uchwała Nr XXII.141.17 Rady Gminy w Będkowie z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie powołania Skarbnika Gminy Będków.pdf

Wyświetlony: 652

Dodany 03.03.2017 13:36:37 przez Król-Pospieszny Anna

Autor dokumentu Król-Pospieszny Anna

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 03.03.2017 13:36:37 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr XXII/142/17 Rady Gminy w Będkowie z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Będków oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania


Uchwała Nr XXII.142.17 Rady Gminy w Będkowie z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Będków oraz szczegółowych warunków...pdf

Wyświetlony: 640

Dodany 03.03.2017 13:45:39 przez Król-Pospieszny Anna

Autor dokumentu Król-Pospieszny Anna

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 03.03.2017 13:45:39 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr XII/138/17 Rady Gminy w Będkowie z dnia 16 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok


Uchwała Nr XII.138.17 Rady Gminy w Będkowie z dnia 16 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok.pdf

Wyświetlony: 673

Dodany 18.04.2017 12:21:05 przez Andrzej Legieziński

Autor dokumentu Andrzej Legieziński

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 18.04.2017 12:21:05 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr XXII/139/17 Rady Gminy w Będkowie z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będków na lata 2017-2029


Uchwała Nr XXII.139.17 Rady Gminy w Będkowie z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będków na lata 2017-2029.pdf

Wyświetlony: 679

Dodany 18.04.2017 12:34:06 przez Andrzej Legieziński

Autor dokumentu Andrzej Legieziński

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 18.04.2017 12:34:06 przez

Historia zmian [0]

Strona główna

Władze Gminy

Prawo lokalne

Rada Gminy

Gospodarka Nieruchomościami

Tablica ogłoszeń

Deklaracja dostępności

Menu Tematyczne

Menu Podmiotowe

Archiwum_BIP

Archiwum

Najnowsze

01.03.2024 09:24

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Będków - stanowisko ds. Ochrony Środowiska

Czytaj dalej...

28.02.2024 17:19

Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Będkowie powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. o składzie, siedzibie i dyżurach.

Czytaj dalej...

27.02.2024 15:16

Zarządzenie Nr 6/2024 Wójta Gminy Będków z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Będków miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych biorących udział w kampanii wyborczej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku

Czytaj dalej...

27.02.2024 13:52

Postanowienie nr 125/2024 Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Czytaj dalej...

27.02.2024 13:49

Postanowienie nr 125/2024 Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Czytaj dalej...

27.02.2024 13:49

Postanowienie nr 124/2024 Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Czytaj dalej...

Redaktorzy

Agnieszka Gieszcz-Hejniak Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Patrycja Rozpędek Zadaj pytanie

Tel: +48447257010

Fax:


Aneta Kowara Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Tomasz Grabski Zadaj pytanie

Tel:

Fax: