Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

„USUWANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW ZAWIERAJACYCH AZBEST Z TERENU GMINY BĘDKÓW W ROKU 2023”

Zaproszenie do składania ofert

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy


Wyświetlony: 1445

Dodany 27.10.2023 11:32:21 przez Aneta Kowara

Autor dokumentu Aneta Kowara

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 27.10.2023 11:32:21 przez Aneta Kowara

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Zakup i dostawa krzeseł do Domu Ludowego w Ceniawach (w ilości 80 szt.) , i do OSP Drzazgowa Wola ( w ilości 70 szt.) W ramach programu „Przebudowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej w miejscowościach Ceniawy i Drzazgowa Wola''.

Zapytanie ofertowe

Opis przedmiotu zamówienia

formularz ofertowy

wzór umowy

zawiadomienie 


Wyświetlony: 1792

Dodany 20.10.2023 13:34:51 przez Aneta Kowara

Autor dokumentu Patrycja Rozpędek

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 30.10.2023 10:38:55 przez Patrycja Rozpędek

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Zaproszenie do składania ofert na „sukcesywną dostawę węgla kamiennego oraz pelletu w workach dla budynku Urzędu Gminy Będków oraz gminnych lokali od października do grudnia 2023''

Informacja z otwarcia ofert

Zaproszenie do składania ofert

załącznik nr 1 - formularz ofertowy

załącznik nr 2 - projekt umowyWyświetlony: 2059

Dodany 04.10.2023 08:51:42 przez Aneta Kowara

Autor dokumentu Aneta Kowara

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 10.10.2023 13:05:23 przez Aneta Kowara

Historia zmian [2]

Zadaj pytanie Drukuj

Zaproszenie do składania ofert na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania pn. '' Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Kalinów''''.

Zapytanie ofertowe

załącznik nr 1 - formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - oświadczenie Wykonawcy

załącznik nr 3 - projekt umowy

Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty Wyświetlony: 3680

Dodany 31.05.2023 13:45:59 przez Aneta Kowara

Autor dokumentu Małgorzata Kubica

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 12.06.2023 12:32:02 przez Patrycja Rozpędek

Historia zmian [2]

Zadaj pytanie Drukuj

Zaproszenie do składania ofert na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania pn. '' Modernizacja drogi powiatowej Rudnik-Zacharz nr DP 4323E w miejscowościach Brzustów i Sługocice''.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert

1. Zapytanie ofertowe 

2. Formularz ofertowy 


Wyświetlony: 5302

Dodany 09.02.2023 15:24:25 przez Ewelina Błoch

Autor dokumentu Ewelina Błoch

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 20.02.2023 09:16:09 przez Aneta Kowara

Historia zmian [2]

Zadaj pytanie Drukuj

Zakup oraz dostawa sprzętu informatycznego w ramach programu Cyfrowa Gmina

Ogłoszenie o zamówieniu

Zapytanie ofertowe

formularz ofertowy


Wyświetlony: 5292

Dodany 19.12.2022 14:11:37 przez Aneta Kowara

Autor dokumentu Aneta Kowara

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 19.12.2022 14:11:37 przez Aneta Kowara

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Odławianie i transport oraz utrzymanie w schronisku zwierząt bezdomnych z terenu Gminy Będków w 2023 r.

Zaproszenie do składania ofert

Załącznik nr 1  - formularz ofertowy


Wyświetlony: 5632

Dodany 08.12.2022 14:20:56 przez Nowakowska Małgorzata

Autor dokumentu Nowakowska Małgorzata

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 08.12.2022 14:20:56 przez Aneta Kowara

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

„USUWANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW ZAWIERAJACYCH AZBEST Z TERENU GMINY BĘDKÓW W ROKU 2022”

Zaproszenie do składania ofert

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

załącznik  nr 2 -  wykaz nieruchomości na terenie, których znajdują się wyroby zawierające azbestWyświetlony: 6016

Dodany 28.11.2022 14:33:06 przez Aneta Kowara

Autor dokumentu Aneta Kowara

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 28.11.2022 14:41:58 przez Aneta Kowara

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Zakup oraz dostawa sprzętu informatycznego w ramach programu Cyfrowa Gmina (18082022)

ogłoszenie o zamówieniu

zapytanie ofertowe

formularz ofertowy

wzór umowy

informacja z otwarcia ofert


Wyświetlony: 8033

Dodany 18.08.2022 09:22:04 przez Tomasz Grabski

Autor dokumentu Tomasz Grabski

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 29.08.2022 17:56:37 przez Tomasz Grabski

Historia zmian [4]

Zadaj pytanie Drukuj

Zakup oraz dostawa sprzętu informatycznego w ramach programu Cyfrowa Gmina

ogłoszenie o zamówieniu

zapytanie ofertowe

formularz ofertowy

wzór umowy

wynik postępowania 


Wyświetlony: 8029

Dodany 01.07.2022 09:09:31 przez Zastępca Wójta Gminy Będków - Mariusz Świderski

Autor dokumentu Zastępca Wójta Gminy Będków - Mariusz Świderski

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 27.07.2022 14:12:14 przez Patrycja Rozpędek

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa oraz audytu bezpieczeństwa informacji, o którym mowa § 20 ust . 2 pkt 14 KRI w Urzędzie Gminy Będków

ogłoszenie

Zaproszenie do składania ofert

formularz ofertowy

wzór umowy

załącznik nr 3 do wzoru umowy

wynik postępowania


Wyświetlony: 8300

Dodany 29.06.2022 12:31:05 przez Zastępca Wójta Gminy Będków - Mariusz Świderski

Autor dokumentu Zastępca Wójta Gminy Będków - Mariusz Świderski

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 19.07.2022 14:31:46 przez Mariusz Świderski

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

KB.3052.1.2021 Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Będków i jednostek organizacyjnych Gminy Będków

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - formularz cenowy

Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy


Wyświetlony: 12655

Dodany 30.11.2021 13:42:30 przez Aneta Kowara

Autor dokumentu Aneta Kowara

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 14.12.2021 16:41:13 przez Aneta Kowara

Historia zmian [4]

Zadaj pytanie Drukuj

''Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu gminy Będków w roku 2021''

wyniki postępowania

Zaproszenie do złożenia oferty

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - wzór umowy

Załącznik nr 3 - wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

Załącznik nr 4 - wykaz nieruchomości na terenie, których znajdują się wyroby zawierające azbest  


Wyświetlony: 11852

Dodany 18.10.2021 13:23:29 przez Aneta Kowara

Autor dokumentu Aneta Kowara

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 27.10.2021 11:55:50 przez Aneta Kowara

Historia zmian [1]

Strona główna

Władze Gminy

Prawo lokalne

Rada Gminy

Gospodarka Nieruchomościami

Tablica ogłoszeń

Deklaracja dostępności

Menu Tematyczne

Menu Podmiotowe

Archiwum_BIP

Archiwum

Najnowsze

23.02.2024 08:51

Informacja Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 22 lutego o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych.

Czytaj dalej...

19.02.2024 13:36

Obwieszczenie o o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: ,,budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do granic działek, z przepompowniami ścieków, zasilaniem eNN przepompowni ścieków oraz niezbędnymi urządzeniami budowlanymi w miejscowości Nowiny, gmina Będków w ramach realizacji zadania pn. „Modernizacja sieci wodno – kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków na terenie gminy Będków” Lokalizacja: powiat tomaszowski, gmina Będków, obręb Nowiny, dz. nr ewid. 53, 43, 41, 40, 39, 38/6, 38/5, 38/4, 36, 54

Czytaj dalej...

19.02.2024 13:35

Zawiadomienie - obwieszczenie o wszczęciu postępowania ws. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: ,,Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Będkowie’’ Lokalizacja: powiat tomaszowski, gmina Będków, obręb Będków, dz. nr ewid. 269/15, 268/7

Czytaj dalej...

15.02.2024 12:26

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Będków - stanowisko ds. Ochrony Środowiska

Czytaj dalej...

14.02.2024 14:58

Sprawozdania (opisowe) z wykonania budżetu 2022

Czytaj dalej...

14.02.2024 14:56

Sprawozdania (opisowe) z wykonania budżetu 2021

Czytaj dalej...

Redaktorzy

Agnieszka Gieszcz-Hejniak Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Patrycja Rozpędek Zadaj pytanie

Tel: +48447257010

Fax:


Aneta Kowara Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Tomasz Grabski Zadaj pytanie

Tel:

Fax: