Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Zarządzenie nr 60/2022 Wójta Gminy Będków z dn. 22 sierpnia 2022r.

Zarządzenie nr 60/2022 Wójta Gminy Będków z dn. 22 sierpnia 2022r. w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w 2022 roku przejściowego deficytu budżetu Gminy Będków. 


Wyświetlony: 918

Dodany 05.09.2022 12:23:07 przez Wójt Gminy

Autor dokumentu Wójt Gminy

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 05.09.2022 12:23:07 przez Patrycja Rozpędek

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Zarządzenie nr 49/2022 Wójta Gminy Będków z dn. 30 czerwca 2022r.

Zarządzenie nr 49/2022 z dnia 30 czerwca 2022r. w sprawie skrócenia czasu pracy pracowników Urzędu Gminy Będków


Wyświetlony: 1977

Dodany 30.06.2022 14:45:27 przez Wójt Gminy

Autor dokumentu Wójt Gminy

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 30.06.2022 14:47:19 przez Izabela Kapelan

Historia zmian [4]

Zadaj pytanie Drukuj

Zarządzenie nr 5/2022 Wójta Gminy Będków z dn. 25 stycznia 2022 r.

Zarządzenie nr 5/2022 Wójta Gminy Będków z dn. 25 stycznia 2022 r. w sprawie: ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Będków.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia

Załącznik nr 2 do Zarządzenia


Wyświetlony: 1702

Dodany 31.01.2022 14:40:45 przez Leokadia Wiktor

Autor dokumentu Leokadia Wiktor

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 31.01.2022 14:42:43 przez Izabela Kapelan

Historia zmian [1]

Strona główna

Władze Gminy

Prawo lokalne

Rada Gminy

Gospodarka Nieruchomościami

Tablica ogłoszeń

Deklaracja dostępności

Menu Tematyczne

Menu Podmiotowe

Archiwum_BIP

Archiwum

Najnowsze

01.03.2024 09:24

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Będków - stanowisko ds. Ochrony Środowiska

Czytaj dalej...

28.02.2024 17:19

Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Będkowie powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. o składzie, siedzibie i dyżurach.

Czytaj dalej...

27.02.2024 15:16

Zarządzenie Nr 6/2024 Wójta Gminy Będków z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Będków miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych biorących udział w kampanii wyborczej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku

Czytaj dalej...

27.02.2024 13:52

Postanowienie nr 125/2024 Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Czytaj dalej...

27.02.2024 13:49

Postanowienie nr 125/2024 Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Czytaj dalej...

27.02.2024 13:49

Postanowienie nr 124/2024 Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Czytaj dalej...

Redaktorzy

Agnieszka Gieszcz-Hejniak Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Patrycja Rozpędek Zadaj pytanie

Tel: +48447257010

Fax:


Aneta Kowara Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Tomasz Grabski Zadaj pytanie

Tel:

Fax: