Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała NR VIII/58/19 Rady Gminy w Będkowie z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Będków wotum zaufania


Uchwała NR VIII.58.19 Rady Gminy w Będkowie z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Będków wotum zaufania.pdf

Wyświetlony: 827

Dodany 15.07.2019 13:48:36 przez Jarosław Błoch

Autor dokumentu Jarosław Błoch

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 15.07.2019 13:48:36 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr VIII/59/19 Rady Gminy w Będkowie z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Będków oraz sprawozdania finansowego za 2018 r.


Uchwała Nr VIII.59.19 Rady Gminy w Będkowie z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Będków oraz sprawozdania finansowego za 2018 r..pdf

Wyświetlony: 774

Dodany 15.07.2019 14:26:57 przez Jarosław Błoch

Autor dokumentu Jarosław Błoch

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 15.07.2019 14:26:57 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr VIII/60/19 Rady Gminy w Będkowie z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminnego Ośrodka Zdrowia w Będkowie za rok 2018


Uchwała Nr VIII.60.19 Rady Gminy w Będkowie z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej .....pdf

Wyświetlony: 769

Dodany 15.07.2019 14:42:20 przez Jarosław Błoch

Autor dokumentu Jarosław Błoch

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 15.07.2019 14:42:20 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr VIII/61/19 Rady Gminy w Będkowie z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Będków za 2018 r.


Uchwała Nr VIII.61.19 Rady Gminy w Będkowie z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Będków za 2018 r..pdf

Wyświetlony: 774

Dodany 15.07.2019 14:51:25 przez Jarosław Błoch

Autor dokumentu Jarosław Błoch

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 15.07.2019 14:51:25 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr VIII/62/19 Rady Gminy w Będkowie z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Gminnego Ośrodka Zdrowia w Będkowie


Uchwała Nr VIII.62.19 Rady Gminy w Będkowie z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej ....pdf

Wyświetlony: 793

Dodany 15.07.2019 14:59:52 przez Jarosław Błoch

Autor dokumentu Jarosław Błoch

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 15.07.2019 14:59:52 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr VIII/63/19 Rady Gminy w Będkowie z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Będkowie


Uchwała Nr VIII.63.19 Rady Gminy w Będkowie z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Będkowie.pdf

Wyświetlony: 867

Dodany 15.07.2019 15:08:36 przez Jarosław Błoch

Autor dokumentu Jarosław Błoch

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 15.07.2019 15:08:36 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr VIII/64/19 Rady Gminy w Będkowie z dnia 25 czerwca 2019 roku zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będków na lata 2019-2029


Uchwała Nr VIII.64.19 Rady Gminy w Będkowie z dnia 25 czerwca 2019 roku zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej ......pdf

Wyświetlony: 770

Dodany 15.07.2019 15:17:59 przez Jarosław Błoch

Autor dokumentu Jarosław Błoch

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 15.07.2019 15:17:59 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr VIII/65/19 Rady Gminy w Będkowie z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Będków na 2019 rok


Uchwała Nr VIII.65.19 Rady Gminy w Będkowie z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Będków na 2019 rok.pdf

Wyświetlony: 868

Dodany 15.07.2019 15:26:54 przez Jarosław Błoch

Autor dokumentu Jarosław Błoch

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 15.07.2019 15:26:54 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr VIII/66/19 Rady Gminy w Będkowie z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników w wyborach na kadencję 2020-2023


Uchwała Nr VIII.66.19 Rady Gminy w Będkowie z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników w wyborach na kadencję 2020-2023.pdf

Wyświetlony: 852

Dodany 16.07.2019 08:00:00 przez Jarosław Błoch

Autor dokumentu Jarosław Błoch

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 16.07.2019 08:00:00 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr VIII/67/19 Rady Gminy w Będkowie z dnia 25 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystanków komunikacyjnych udostępnionych przewoźnikom i operatorom oraz zasad i warunków korzystania z tych przystanków


Uchwała Nr VIII.67.19 Rady Gminy w Będkowie z dnia 25 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystanków komunikacyjnych udostępnionych ....pdf

Wyświetlony: 765

Dodany 16.07.2019 08:29:29 przez Jarosław Błoch

Autor dokumentu Jarosław Błoch

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 16.07.2019 08:29:29 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr VIII/68/19 Rady Gminy w Będkowie z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Będków


Uchwała Nr VIII.68.19 Rady Gminy w Będkowie z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Będków.pdf

Wyświetlony: 783

Dodany 16.07.2019 08:42:25 przez Jarosław Błoch

Autor dokumentu Jarosław Błoch

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 16.07.2019 08:42:25 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr VIII/69/19 Rady Gminy w Będkowie z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Przewodniczącego Rady Gminy w Będkowie


Uchwała Nr VIII.69.19 Rady Gminy w Będkowie z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Przewodniczącego Rady Gminy w Będkowie.pdf

Wyświetlony: 765

Dodany 16.07.2019 09:03:35 przez Jarosław Błoch

Autor dokumentu Jarosław Błoch

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 16.07.2019 09:03:35 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr VIII/70/19 Rady Gminy w Będkowie z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Będków


Uchwała Nr VIII.70.19 Rady Gminy w Będkowie z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Będków.pdf

Wyświetlony: 885

Dodany 16.07.2019 09:12:17 przez Jarosław Błoch

Autor dokumentu Jarosław Błoch

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 16.07.2019 09:12:17 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr VIII/71/19 Rady Gminy w Będkowie z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Przewodniczącego Rady Gminy w Będkowie


Uchwała Nr VIII.71.19 Rady Gminy w Będkowie z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Przewodniczącego Rady Gminy w Będkowie.pdf

Wyświetlony: 868

Dodany 16.07.2019 10:52:29 przez Jarosław Błoch

Autor dokumentu Jarosław Błoch

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 16.07.2019 10:52:29 przez

Historia zmian [0]

Strona główna

Władze Gminy

Prawo lokalne

Rada Gminy

Gospodarka Nieruchomościami

Tablica ogłoszeń

Deklaracja dostępności

Menu Tematyczne

Menu Podmiotowe

Archiwum_BIP

Archiwum

Najnowsze

19.02.2024 13:36

Obwieszczenie o o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: ,,budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do granic działek, z przepompowniami ścieków, zasilaniem eNN przepompowni ścieków oraz niezbędnymi urządzeniami budowlanymi w miejscowości Nowiny, gmina Będków w ramach realizacji zadania pn. „Modernizacja sieci wodno – kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków na terenie gminy Będków” Lokalizacja: powiat tomaszowski, gmina Będków, obręb Nowiny, dz. nr ewid. 53, 43, 41, 40, 39, 38/6, 38/5, 38/4, 36, 54

Czytaj dalej...

19.02.2024 13:35

Zawiadomienie - obwieszczenie o wszczęciu postępowania ws. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: ,,Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Będkowie’’ Lokalizacja: powiat tomaszowski, gmina Będków, obręb Będków, dz. nr ewid. 269/15, 268/7

Czytaj dalej...

15.02.2024 12:26

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Będków - stanowisko ds. Ochrony Środowiska

Czytaj dalej...

14.02.2024 14:58

Sprawozdania (opisowe) z wykonania budżetu 2022

Czytaj dalej...

14.02.2024 14:56

Sprawozdania (opisowe) z wykonania budżetu 2021

Czytaj dalej...

14.02.2024 14:55

Sprawozdania (opisowe) z wykonania budżetu 2020

Czytaj dalej...

Redaktorzy

Agnieszka Gieszcz-Hejniak Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Patrycja Rozpędek Zadaj pytanie

Tel: +48447257010

Fax:


Aneta Kowara Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Tomasz Grabski Zadaj pytanie

Tel:

Fax: