Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Zarządzenie nr 80/2021 Wójta Gminy Będków z dnia 18.11.2021 r. w sprawie: ustalenia wysokości stawki bazowej czynszu najmu lokali mieszkalnych wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Będków

Zarządzenie nr 80/2021 Wójta Gminy Będków z dnia 18.11.2021 r. w sprawie: ustalenia wysokości stawki bazowej czynszu najmu lokali mieszkalnych wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Będków


Wyświetlony: 1467

Dodany 22.11.2021 12:14:08 przez Natalia Olasik

Autor dokumentu Natalia Olasik

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 22.11.2021 12:14:08 przez Patrycja Rozpędek

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Zarządzenie Nr 54/2021 z dnia 26 lipca 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru wniosków o udział w programie priorytetowym ''Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej'', realizowanym z dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Zarządzenie Nr 54/2021 z dnia 26 lipca 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru wniosków o udział w programie priorytetowym "Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej", realizowanym z dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.


Wyświetlony: 1986

Dodany 27.07.2021 13:20:25 przez Monika Konewka

Autor dokumentu Monika Konewka

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 27.07.2021 13:20:25 przez Patrycja Rozpędek

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Zarządzenie nr 47/2021 z dnia 12 lipca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie nr 47/2021 z dnia 12 lipca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego


Wyświetlony: 2909

Dodany 21.07.2021 11:16:09 przez Izabela Kapelan

Autor dokumentu Izabela Kapelan

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 21.07.2021 11:26:25 przez Izabela Kapelan

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Zarządzenie nr 46/2021 z dnia 12 lipca 2021r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia ekspertów - członków komisji egzaminacyjnej za przeprowadzenie postępowania egzaminacyjnego w sprawie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Zarządzenie nr 46/2021 z dnia 12 lipca 2021r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia ekspertów - członków komisji egzaminacyjnej za przeprowadzenie postępowania egzaminacyjnego w sprawie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego


Wyświetlony: 2462

Dodany 21.07.2021 11:12:21 przez Izabela Kapelan

Autor dokumentu Izabela Kapelan

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 21.07.2021 11:14:00 przez Izabela Kapelan

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Zarządzenie nr 26/2021 Wójta Gminy Będków z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie określania zasad zajmowania i ustalenia stawek czynszu za zajęcie pasa drogowego dróg wewnętrznych będących własnością lub w zarządzie Gminy Będków

Zarządzenie nr 26/2021 Wójta Gminy Będków z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie określania zasad zajmowania i ustalenia stawek czynszu za zajęcie pasa drogowego dróg wewnętrznych będących własnością lub w zarządzie Gminy Będków


Wyświetlony: 2057

Dodany 31.05.2021 12:28:47 przez Aneta Kowara

Autor dokumentu Aneta Kowara

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 31.05.2021 12:28:47 przez Aneta Kowara

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Zarządzenie nr 25/2021 Wójta Gminy Będków z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej

Zarządzenie nr 25/2021 Wójta Gminy Będków z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 


Wyświetlony: 2573

Dodany 20.04.2021 08:45:45 przez Aneta Kowara

Autor dokumentu Aneta Kowara

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 20.04.2021 08:47:04 przez Aneta Kowara

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Zarządzenie nr 12/2021 Wójta Gminy Będków z dnia 17 lutego 2021r. w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Będków oraz w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Zarządzenie nr 12/2021 Wójta Gminy Będków z dnia 17 lutego 2021r. w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Będków oraz w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.


Wyświetlony: 1930

Dodany 19.02.2021 09:16:16 przez Aneta Kowara

Autor dokumentu Aneta Kowara

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 19.02.2021 09:16:16 przez Aneta Kowara

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Zarządzenie nr 11/2021 Wójta Gminy Będków z dnia 17 lutego 2021 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w użyczenie lokalów użytkowych stanowiących własność gminy Będków oraz w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie.

Zarządzenie nr 11/2021 Wójta Gminy Będków z dnia 17 lutego 2021 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w użyczenie lokalów użytkowych stanowiących własność gminy Będków oraz w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie.


Wyświetlony: 2000

Dodany 19.02.2021 09:13:05 przez Aneta Kowara

Autor dokumentu Aneta Kowara

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 19.02.2021 09:13:05 przez Aneta Kowara

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Zarządzenie Nr 7/2021 Wójta Gminy Będków z dnia 26 stycznia 2021

Zarządzenie Nr 7/2021 Wójta Gminy Będków z dnia 26 stycznia 2021 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Będków celem publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Będków.


Wyświetlony: 4241

Dodany 29.01.2021 08:22:54 przez Izabela Kapelan

Autor dokumentu Wójt Gminy Będków

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 29.01.2021 10:34:24 przez Izabela Kapelan

Historia zmian [3]

Zadaj pytanie Drukuj

Zarządzenie nr 1/2021 Wójta Gminy Będków z dnia 04.01.2021 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego w Klubie Senior + z siedzibą przy ulicy Reymonta 4 w miejscowości Będków.

1. Zarządzenie nr 1/2021 Wójta Gminy Będków z dnia 04.01.2021 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego w Klubie Senior + z siedzibą przy ulicy Reymonta 4 w miejscowości Będków. 


Wyświetlony: 2148

Dodany 28.01.2021 13:59:28 przez Monika Pająk

Autor dokumentu Monika Pająk

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 28.01.2021 13:59:28 przez Patrycja Rozpędek

Historia zmian [0]

Strona główna

Władze Gminy

Prawo lokalne

Rada Gminy

Gospodarka Nieruchomościami

Tablica ogłoszeń

Deklaracja dostępności

Menu Tematyczne

Menu Podmiotowe

Archiwum_BIP

Archiwum

Najnowsze

19.02.2024 13:36

Obwieszczenie o o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: ,,budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do granic działek, z przepompowniami ścieków, zasilaniem eNN przepompowni ścieków oraz niezbędnymi urządzeniami budowlanymi w miejscowości Nowiny, gmina Będków w ramach realizacji zadania pn. „Modernizacja sieci wodno – kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków na terenie gminy Będków” Lokalizacja: powiat tomaszowski, gmina Będków, obręb Nowiny, dz. nr ewid. 53, 43, 41, 40, 39, 38/6, 38/5, 38/4, 36, 54

Czytaj dalej...

19.02.2024 13:35

Zawiadomienie - obwieszczenie o wszczęciu postępowania ws. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: ,,Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Będkowie’’ Lokalizacja: powiat tomaszowski, gmina Będków, obręb Będków, dz. nr ewid. 269/15, 268/7

Czytaj dalej...

15.02.2024 12:26

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Będków - stanowisko ds. Ochrony Środowiska

Czytaj dalej...

14.02.2024 14:58

Sprawozdania (opisowe) z wykonania budżetu 2022

Czytaj dalej...

14.02.2024 14:56

Sprawozdania (opisowe) z wykonania budżetu 2021

Czytaj dalej...

14.02.2024 14:55

Sprawozdania (opisowe) z wykonania budżetu 2020

Czytaj dalej...

Redaktorzy

Agnieszka Gieszcz-Hejniak Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Patrycja Rozpędek Zadaj pytanie

Tel: +48447257010

Fax:


Aneta Kowara Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Tomasz Grabski Zadaj pytanie

Tel:

Fax: