Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr VI/35/19 Rady Gminy w Będkowie z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy w Będkowie na 2019 rok


Uchwała Nr VI.35.19 Rady Gminy w Będkowie z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy w Będkowie na 2019 rok.pdf

Wyświetlony: 1291

Dodany 18.03.2019 13:15:08 przez Jarosław Błoch

Autor dokumentu Jarosław Błoch

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 18.03.2019 13:15:08 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr VI/36/19 Rady Gminy w Będkowie z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Będkowie na 2019 rok


Uchwała Nr VI.36.19 Rady Gminy w Będkowie z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Będkowie na 2019 rok.pdf

Wyświetlony: 1086

Dodany 18.03.2019 13:21:50 przez Jarosław Błoch

Autor dokumentu Jarosław Błoch

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 18.03.2019 13:21:50 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr VI.37.19 Rady Gminy w Będkowie z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy w Będkowie na 2019 rok

Uchwała Nr VI.37.19 Rady Gminy w Będkowie z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy w Będkowie na 2019 rok


Uchwała Nr VI.37.19 Rady Gminy w Będkowie z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy .....pdf

Wyświetlony: 1215

Dodany 18.03.2019 13:33:13 przez Jarosław Błoch

Autor dokumentu Jarosław Błoch

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 18.03.2019 13:33:13 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr VI/38/19 Rady Gminy w Będkowie z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa Rady Gminy w Będkowie na 2019 rok

Uchwała Nr VI/38/19 Rady Gminy w Będkowie z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa Rady Gminy w Będkowie na 2019 rok


Uchwała Nr VI.38.19 Rady Gminy w Będkowie z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa ....pdf

Wyświetlony: 1262

Dodany 18.03.2019 13:40:45 przez Jarosław Błoch

Autor dokumentu Jarosław Błoch

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 18.03.2019 13:40:45 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr VI/39/19 Rady Gminy w Będkowie z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Sportu i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy w Będkowie na 2019 rok

Uchwała Nr VI/39/19 Rady Gminy w Będkowie z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Sportu i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy w Będkowie na 2019 rok


Uchwała Nr VI.39.19 Rady Gminy w Będkowie z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Sportu ....pdf

Wyświetlony: 1074

Dodany 18.03.2019 14:05:15 przez Jarosław Błoch

Autor dokumentu Jarosław Błoch

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 18.03.2019 14:05:15 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr VI/41/19 Rady Gminy w Będkowie z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu zbiorowego dostarczania wody i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Będków

Uchwała Nr VI/41/19 Rady Gminy w Będkowie z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu zbiorowego dostarczania wody i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Będków


Uchwała Nr VI.41.19 Rady Gminy w Będkowie z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu zbiorowego dostarczania wody i zbiorowego odprowadzania....pdf

Wyświetlony: 1095

Dodany 18.03.2019 14:29:34 przez Jarosław Błoch

Autor dokumentu Jarosław Błoch

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 18.03.2019 14:29:34 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr VI/42/19 Rady Gminy w Będkowie z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków przeznaczonych na fundusz sołecki na rok 2020

Uchwała Nr VI/42/19 Rady Gminy w Będkowie z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków przeznaczonych na fundusz sołecki na rok 2020


Uchwała Nr VI.42.19 Rady Gminy w Będkowie z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków przeznaczonych na...pdf

Wyświetlony: 1080

Dodany 18.03.2019 14:39:06 przez Jarosław Błoch

Autor dokumentu Jarosław Błoch

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 18.03.2019 14:39:06 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr VI/43/19 Rady Gminy w Będkowie z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok

Uchwała Nr VI/43/19 Rady Gminy w Będkowie z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok


Uchwała Nr VI.43.19 Rady Gminy w Będkowie z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów ....pdf

Wyświetlony: 1089

Dodany 18.03.2019 14:46:09 przez Jarosław Błoch

Autor dokumentu Jarosław Błoch

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 18.03.2019 14:46:09 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr VI/40/19 Rady Gminy w Będkowie z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Będków


Uchwała Nr VI.40.19 Rady Gminy w Będkowie z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Będków.pdf

Wyświetlony: 1076

Dodany 18.03.2019 14:59:13 przez Jarosław Błoch

Autor dokumentu Jarosław Błoch

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 18.03.2019 14:59:13 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr VI/44/19 Rady Gminy w Będkowie z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Będków na rok 2019

Uchwała Nr VI/44/19 Rady Gminy w Będkowie z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Będków na rok 2019


Uchwała Nr VI.44.19 Rady Gminy w Będkowie z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania ....pdf

Wyświetlony: 1115

Dodany 18.03.2019 15:02:26 przez Jarosław Błoch

Autor dokumentu Jarosław Błoch

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 18.03.2019 15:02:26 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr VI/45/19 Rady Gminy w Będkowie z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Będków do zawarcia w imieniu Gminy Będków porozumienia międzygminnego dotyczącego realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia

Uchwała Nr VI/45/19 Rady Gminy w Będkowie z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Będków do zawarcia w imieniu Gminy Będków porozumienia międzygminnego dotyczącego realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia


Uchwała Nr VI.45.19 Rady Gminy w Będkowie z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Będków do zawarcia w imieniu Gminy Będków ....pdf

Wyświetlony: 1223

Dodany 18.03.2019 15:08:46 przez Jarosław Błoch

Autor dokumentu Jarosław Błoch

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 18.03.2019 15:08:46 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr VI/46/19 Rady Gminy w Będkowie z dnia 6 marca 2019 roku zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będków na lata 2019-2029


Uchwała Nr VI.46.19 Rady Gminy w Będkowie z dnia 6 marca 2019 roku zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będków na lata ....pdf

Wyświetlony: 1085

Dodany 20.03.2019 14:54:04 przez Jarosław Błoch

Autor dokumentu Jarosław Błoch

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 20.03.2019 14:54:04 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr VI/47/19 Rady Gminy w Będkowie z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok


Uchwała Nr VI.47.19 Rady Gminy w Będkowie z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok.pdf

Wyświetlony: 1065

Dodany 20.03.2019 15:39:09 przez Jarosław Błoch

Autor dokumentu Jarosław Błoch

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 20.03.2019 15:39:09 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr VI/48/19 Rady Gminy w Będkowie z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Będków


Uchwała Nr VI.48.19 Rady Gminy w Będkowie z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Będków.pdf

Wyświetlony: 1110

Dodany 20.03.2019 15:50:06 przez Jarosław Błoch

Autor dokumentu Jarosław Błoch

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 20.03.2019 15:50:06 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr VI/49/19 Rady Gminy w Będkowie z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie powołania Skarbnika Gminy Będków


Uchwała Nr VI.49.19 Rady Gminy w Będkowie z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie powołania Skarbnika Gminy Będków.pdf

Wyświetlony: 1300

Dodany 20.03.2019 15:53:37 przez Jarosław Błoch

Autor dokumentu Jarosław Błoch

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 20.03.2019 15:53:37 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr VI/50/19 Rady Gminy w Będkowie z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Będkowie


Uchwała Nr VI.50.19 Rady Gminy w Będkowie z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego ....pdf

Wyświetlony: 1058

Dodany 20.03.2019 16:02:52 przez Jarosław Błoch

Autor dokumentu Jarosław Błoch

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 20.03.2019 16:02:52 przez

Historia zmian [0]

Strona główna

Władze Gminy

Prawo lokalne

Rada Gminy

Gospodarka Nieruchomościami

Tablica ogłoszeń

Deklaracja dostępności

Menu Tematyczne

Menu Podmiotowe

Archiwum_BIP

Archiwum

Najnowsze

12.07.2024 12:31

Petycja w sprawie zwiększenia efektywności i oszczędności poprzez wprowadzenie nowoczesnych technologii automatyzacji w procesach administracyjnych gminy.

Czytaj dalej...

08.07.2024 09:30

Głosowania kadencja 2024-2029

Czytaj dalej...

08.07.2024 09:29

Głosowania kadencja 2024-2029

Czytaj dalej...

08.07.2024 09:28

Głosowania kadencja 2024-2029

Czytaj dalej...

08.07.2024 09:27

Głosowania kadencja 2024-2029

Czytaj dalej...

04.07.2024 14:07

Uchwały podjęte na III sesji Rady Gminy w Będkowie w dniu 26 czerwca 2024 r.

Czytaj dalej...

Redaktorzy

Agnieszka Gieszcz-Hejniak Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Wioletta Hetman Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Sylwia Stonoga Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Patrycja Rozpędek Zadaj pytanie

Tel: +48447257010

Fax:


Aneta Kowara Zadaj pytanie

Tel:

Fax: