Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie dot. wydania postanowienia stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Obwieszczenie dot. wydania postanowienia stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
obwieszczenie_wiatr.doc

Wyświetlony: 645

Dodany 14.10.2009 13:42:08 przez Wiesława Krych

Autor dokumentu Wiesława Krych

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 14.10.2009 13:42:08 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Postanowienie stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Postanowienie stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
postanowienie_wiatr..doc

Wyświetlony: 529

Dodany 14.10.2009 14:13:38 przez Wiesława Krych

Autor dokumentu Wiesława Krych

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 14.10.2009 14:13:38 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie w sprawie braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko i zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

 
obwieszczenie.pdf

Wyświetlony: 539

Dodany 08.07.2013 14:25:52 przez Wiesława Krych

Autor dokumentu Wiesława Krych

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 08.07.2013 14:25:52 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Zawiadomienie o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegającego na przebudowie mostu w km 1+522 w ciągu drogi powiatowej nr 1506E - Kolonia Będków przez rzekę Łaznowiankę na terenie nieruchomości położonej w Kolonii Będków na dz. nr ew. 601, 646, 751, 695 i 696 obręb 0010 Prażki, dz. nr ew. 4 i 5/1 obręb 0001 Będków, dz. nr ew. 73 obręb 0018 Zacharz.

 
zawiadomienie.pdf

Wyświetlony: 628

Dodany 03.02.2015 11:42:11 przez Justyna Krych

Autor dokumentu Justyna Krych

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 03.02.2015 11:42:11 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Zawiadomienie o wydaniu postanowienia o nałożeniu obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegającego na rozbudowie budynku inwentarskiego chlewni wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Będków Kolonia, dz. nr ew. 210, 211, 212 obręb Będków, gm. Będków.

 
zawiadomienie.pdf

Wyświetlony: 539

Dodany 20.04.2015 12:39:20 przez Justyna Krych

Autor dokumentu Justyna Krych

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 20.04.2015 12:39:20 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Zawiadomienie o wydaniu postanowienia o nałożeniu obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegającego na budowie budynku inwentarskiego do hodowli trzody chlewnej w systemie bezściółkowym wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przewidzianego do realizacji na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 337 i 336 (obręb 0006 Gutków) położonej w miejscowości Magdalenka, gm. Będków.

 
zawiadomienie_raport_chlewnia_magadlenka.pdf

Wyświetlony: 531

Dodany 30.06.2015 15:09:56 przez Justyna Krych

Autor dokumentu Justyna Krych

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 30.06.2015 15:09:56 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Zawiadomienie o uzyskanych opiniach, wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz zakończeniu postępowania dowodowego w postępowaniu administracyjnym zmierzającym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni słonecznej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ew. 158 (obręb 3) w miejscowości Ceniawy, gm. Będków


zawiadomienie JK (1).pdf

Wyświetlony: 604

Dodany 08.01.2016 12:30:48 przez Justyna Krych

Autor dokumentu Justyna Krych

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 08.01.2016 12:30:48 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie o uzyskanych opiniach, wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz zakończeniu postępowania dowodowego w postępowaniu administracyjnym zmierzającym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej nr 116012E w miejscowości Zacharz, dz. nr ew. 268 obręb Zacharz, gm. Będków


obwieszczenie 6.2015.pdf

Wyświetlony: 689

Dodany 11.01.2016 13:07:32 przez Justyna Krych

Autor dokumentu Justyna Krych

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 11.01.2016 13:07:32 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie o uzyskanych opiniach, wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz zakończeniu postępowania dowodowego w postępowaniu administracyjnym zmierzającym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej nr 116002E Będków - Nowiny, dz. nr ew. 565 obręb Będków, dz. nr ew. 125 obręb Sługocice, gm. Będków


obwieszczenie 7.2015.pdf

Wyświetlony: 614

Dodany 11.01.2016 13:09:57 przez Justyna Krych

Autor dokumentu Justyna Krych

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 11.01.2016 13:09:57 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie o uzyskanych opiniach oraz o zakończeniu postępowania dowodowego w postępowaniu administracyjnym zmierzającym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego - obory oraz zmianie sposobu użytkowania budynku inwentarsko - składowego na budynek inwentarski wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przewidzianego do realizacji na działkach oznaczonych numerem ewidencyjnym 511/1 i 512 (obręb 0010 Prażki) położonej w miejscowości Prażki, gm. Będków


2016-08-08-13-56-38-01.pdf

Wyświetlony: 837

Dodany 08.08.2016 14:53:37 przez Anna Król-Pospieszny

Autor dokumentu Anna Król-Pospieszny

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 08.08.2016 14:53:37 przez

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Będków z dnia 07.04.2020 r. znak: OŚ.6220.2.2020 w sprawie wydania postanowienia o nałożeniu obowiązku oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego do hodowli trzody chlewnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Brzustów, dz. nr ew. 329 obręb Brzustów, gm. Będków


Obwieszczenie.pdf

Wyświetlony: 604

Dodany 07.04.2020 14:10:18 przez Justyna Gorzelak

Autor dokumentu Justyna Gorzelak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 07.04.2020 14:10:18 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Będków z dnia 15.04.2020 r. znak: OŚ.6220.1.2020 w sprawie wydania postanowienia o nałożeniu obowiązku oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na realizacji punktu do zbierania w tym przeładunku złomu na terenie nieruchomości oznaczonej nr ew. 164/2 i 1220 obręb Będków, gm. Będków


Obwieszczenie Wójta Gminy Będków z dnia 15.04.2020 r. w sprawie wydania postanowienia o nałożeniu obowiązku oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na realizacji punktu do zbierania w tym przeładunku złomu..pdf

Wyświetlony: 669

Dodany 15.04.2020 10:27:10 przez Justyna Gorzelak

Autor dokumentu Justyna Gorzelak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 15.04.2020 10:27:10 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Będków z dnia 22.04.2020 r. znak: OŚ.6220.2.2020 w sprawie zawieszenia postępowania do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu na środowisko inwestycji polegającej na budowie budynku inwentarskiego do hodowli trzody chlewnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Brzustów, dz. nr ew. 329 obręb Brzustów, gm. Będków


obwieszczenie.pdf

Wyświetlony: 681

Dodany 22.04.2020 10:55:59 przez Justyna Gorzelak

Autor dokumentu Justyna Gorzelak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 22.04.2020 10:55:59 przez

Historia zmian [0]

Strona główna

Władze Gminy

Prawo lokalne

Rada Gminy

Gospodarka Nieruchomościami

Tablica ogłoszeń

Deklaracja dostępności

Menu Tematyczne

Menu Podmiotowe

Archiwum_BIP

Archiwum

Najnowsze

19.02.2024 13:36

Obwieszczenie o o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: ,,budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do granic działek, z przepompowniami ścieków, zasilaniem eNN przepompowni ścieków oraz niezbędnymi urządzeniami budowlanymi w miejscowości Nowiny, gmina Będków w ramach realizacji zadania pn. „Modernizacja sieci wodno – kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków na terenie gminy Będków” Lokalizacja: powiat tomaszowski, gmina Będków, obręb Nowiny, dz. nr ewid. 53, 43, 41, 40, 39, 38/6, 38/5, 38/4, 36, 54

Czytaj dalej...

19.02.2024 13:35

Zawiadomienie - obwieszczenie o wszczęciu postępowania ws. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: ,,Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Będkowie’’ Lokalizacja: powiat tomaszowski, gmina Będków, obręb Będków, dz. nr ewid. 269/15, 268/7

Czytaj dalej...

15.02.2024 12:26

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Będków - stanowisko ds. Ochrony Środowiska

Czytaj dalej...

14.02.2024 14:58

Sprawozdania (opisowe) z wykonania budżetu 2022

Czytaj dalej...

14.02.2024 14:56

Sprawozdania (opisowe) z wykonania budżetu 2021

Czytaj dalej...

14.02.2024 14:55

Sprawozdania (opisowe) z wykonania budżetu 2020

Czytaj dalej...

Redaktorzy

Agnieszka Gieszcz-Hejniak Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Patrycja Rozpędek Zadaj pytanie

Tel: +48447257010

Fax:


Aneta Kowara Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Tomasz Grabski Zadaj pytanie

Tel:

Fax: