Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Zarządzenie Nr 49/2017 Wójta Gminy Będków z dnia 14 listopada 2017 roku w sprawie Projektu Budżetu Gminy Będków na rok 2018


Zarządzenie Nr 49.2017 Wójta Gminy Będków z dnia 14 listopada 2017 roku w sprawie Projektu Budżetu Gminy Będków na rok 2018.pdf

Wyświetlony: 653

Dodany 15.11.2017 10:52:42 przez Lesław Kołodziejczyk

Autor dokumentu Lesław Kołodziejczyk

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 15.11.2017 10:52:42 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Zarządzenie Nr 50/2017 Wójta Gminy Będków z dnia 14 listopada 2017 roku w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będków na lata 2018-2029


Zarządzenie Nr 50.2017 Wójta Gminy Będków z dnia 14 listopada 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będków na lata 2018-2029.pdf

Wyświetlony: 719

Dodany 15.11.2017 10:57:14 przez Lesław Kołodziejczyk

Autor dokumentu Lesław Kołodziejczyk

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 15.11.2017 10:57:14 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała nr V/317/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 13 grudnia 2017 roku w sprawie opinii do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Będków


Uchwała nr V.317.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 13 grudnia 2017 roku w sprawie opinii do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Będków.pdf

Wyświetlony: 815

Dodany 18.12.2017 12:34:41 przez Krzysztof Kozik

Autor dokumentu Krzysztof Kozik

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 18.12.2017 12:34:41 przez

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała nr V/318/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 13 grudnia 2017 roku w sprawie opinii o przedłożonym projekcie budżetu Gminy Będków na 2018 rok


Uchwała nr V.318.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 13 grudnia 2017 roku w sprawie opinii o przedłożonym projekcie budżetu Gminy Będków na 2018 rok.pdf

Wyświetlony: 732

Dodany 18.12.2017 13:44:43 przez Krzysztof Kozik

Autor dokumentu Krzysztof Kozik

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 18.12.2017 13:44:43 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała nr V.319.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 13 grudnia 2017 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Będków w 2018 roku.


Uchwała nr V.319.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 13 grudnia 2017 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Będków w 2018.pdf

Wyświetlony: 809

Dodany 18.12.2017 14:02:22 przez Krzysztof Kozik

Autor dokumentu Krzysztof Kozik

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 18.12.2017 14:02:22 przez

Historia zmian [0]

Strona główna

Władze Gminy

Prawo lokalne

Rada Gminy

Gospodarka Nieruchomościami

Tablica ogłoszeń

Deklaracja dostępności

Menu Tematyczne

Menu Podmiotowe

Archiwum_BIP

Archiwum

Najnowsze

19.02.2024 13:36

Obwieszczenie o o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: ,,budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do granic działek, z przepompowniami ścieków, zasilaniem eNN przepompowni ścieków oraz niezbędnymi urządzeniami budowlanymi w miejscowości Nowiny, gmina Będków w ramach realizacji zadania pn. „Modernizacja sieci wodno – kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków na terenie gminy Będków” Lokalizacja: powiat tomaszowski, gmina Będków, obręb Nowiny, dz. nr ewid. 53, 43, 41, 40, 39, 38/6, 38/5, 38/4, 36, 54

Czytaj dalej...

19.02.2024 13:35

Zawiadomienie - obwieszczenie o wszczęciu postępowania ws. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: ,,Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Będkowie’’ Lokalizacja: powiat tomaszowski, gmina Będków, obręb Będków, dz. nr ewid. 269/15, 268/7

Czytaj dalej...

15.02.2024 12:26

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Będków - stanowisko ds. Ochrony Środowiska

Czytaj dalej...

14.02.2024 14:58

Sprawozdania (opisowe) z wykonania budżetu 2022

Czytaj dalej...

14.02.2024 14:56

Sprawozdania (opisowe) z wykonania budżetu 2021

Czytaj dalej...

14.02.2024 14:55

Sprawozdania (opisowe) z wykonania budżetu 2020

Czytaj dalej...

Redaktorzy

Agnieszka Gieszcz-Hejniak Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Patrycja Rozpędek Zadaj pytanie

Tel: +48447257010

Fax:


Aneta Kowara Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Tomasz Grabski Zadaj pytanie

Tel:

Fax: