Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr XXXVIII/191/14 Rady Gminy w Będkowie z dnia 30 stycznia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Będków na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

 
uchwala_XXXVIII-191.pdf

Wyświetlony: 640

Dodany 03.02.2014 10:54:02 przez

Autor dokumentu

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 03.02.2014 10:54:02 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr XXXVIII/192/14 Rady Gminy w Będkowie z dnia 30 stycznia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Będków na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.

 
uchwala_XXXVIII-192.pdf

Wyświetlony: 512

Dodany 03.02.2014 10:57:19 przez

Autor dokumentu

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 03.02.2014 10:57:19 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr XXXVIII/194/14 Rady Gminy w Będkowie z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie Gminy Będków w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

 
uchwala_XXXVIII-194.pdf

Wyświetlony: 519

Dodany 04.02.2014 09:33:17 przez Wiesława Krych

Autor dokumentu Wiesława Krych

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 04.02.2014 09:33:17 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr XXXVIII/193/14 Rady Gminy w Będkowie z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany ,,Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Będków''.

 
uchwala_XXXVIII-193.pdf

Wyświetlony: 524

Dodany 06.02.2014 09:13:01 przez Wiesława Krych

Autor dokumentu Wiesława Krych

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 06.02.2014 09:13:01 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr XXXVIII/195/14 Rady Gminy w Będkowie z dnia 30 stycznia 2014 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok.

 
uchwala_XXXVIII-195.pdf

Wyświetlony: 694

Dodany 04.03.2014 08:48:09 przez Małgorzata Jabłońska

Autor dokumentu Małgorzata Jabłońska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 04.03.2014 08:48:09 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr XXXVIII/196/14 Rady Gminy w Będkowie z dnia 30 stycznia 2014 roku w sprawie : zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będków.

 
uchwala_XXXVIII-196.pdf

Wyświetlony: 684

Dodany 13.03.2014 11:30:24 przez Małgorzata Jabłońska

Autor dokumentu Małgorzata Jabłońska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 13.03.2014 11:30:24 przez

Historia zmian [0]

Strona główna

Władze Gminy

Prawo lokalne

Rada Gminy

Gospodarka Nieruchomościami

Tablica ogłoszeń

Deklaracja dostępności

Menu Tematyczne

Menu Podmiotowe

Archiwum_BIP

Archiwum

Najnowsze

28.02.2024 17:19

Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Będkowie powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. o składzie, siedzibie i dyżurach.

Czytaj dalej...

27.02.2024 15:16

Zarządzenie Nr 6/2024 Wójta Gminy Będków z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Będków miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych biorących udział w kampanii wyborczej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku

Czytaj dalej...

27.02.2024 13:52

Postanowienie nr 125/2024 Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Czytaj dalej...

27.02.2024 13:49

Postanowienie nr 125/2024 Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Czytaj dalej...

27.02.2024 13:49

Postanowienie nr 124/2024 Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Czytaj dalej...

27.02.2024 13:48

Postanowienie nr 121/2024 Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 22 lutego 2024 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Będków na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Czytaj dalej...

Redaktorzy

Agnieszka Gieszcz-Hejniak Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Patrycja Rozpędek Zadaj pytanie

Tel: +48447257010

Fax:


Aneta Kowara Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Tomasz Grabski Zadaj pytanie

Tel:

Fax: