Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała nr XV/120/20 Rady Gminy w Będkowie z dnia 27 lipca 2020r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Będków wotum zaufania


Uchwała nr XV.120.20.pdf

Wyświetlony: 1489

Dodany 04.08.2020 16:22:29 przez Jarosław Błoch

Autor dokumentu Jarosław Błoch

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 04.08.2020 16:22:29 przez

Historia zmian [2]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała nr XV/121/20 Rady Gminy w Będkowie z dnia 27 lipca 2020r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Będków wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok


Uchwała nr XV.121.20.pdf

Wyświetlony: 853

Dodany 04.08.2020 16:30:56 przez Jarosław Błoch

Autor dokumentu Jarosław Błoch

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 04.08.2020 16:30:56 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała nr XV/122/20 Rady Gminy w Będkowie z dnia 27 lipca 2020r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Będków


Uchwała nr XV.122.20.pdf

Wyświetlony: 906

Dodany 04.08.2020 16:32:58 przez Jarosław Błoch

Autor dokumentu Jarosław Błoch

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 04.08.2020 16:32:58 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała nr XV/123/20 Rady Gminy w Będkowie z dnia 27 lipca 2020r. w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Będków


Uchwała nr XV.123.20.pdf

Wyświetlony: 947

Dodany 04.08.2020 16:35:37 przez Jarosław Błoch

Autor dokumentu Jarosław Błoch

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 04.08.2020 16:35:37 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała nr XV/124/20 Rady Gminy w Będkowie z dnia 27 lipca 2020r. w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w gminie Będków


Uchwała nr XV.124.20.pdf

Wyświetlony: 861

Dodany 04.08.2020 16:37:55 przez Jarosław Błoch

Autor dokumentu Jarosław Błoch

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 04.08.2020 16:37:55 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała nr XV/125/20 Rady Gminy w Będkowie z dnia 27 lipca 2020r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Będków na lata 2018-2022


Uchwała nr XV.125.20.pdf

Wyświetlony: 892

Dodany 04.08.2020 16:39:41 przez Jarosław Błoch

Autor dokumentu Jarosław Błoch

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 04.08.2020 16:39:41 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała nr XV/126/20 Rady Gminy w Będkowie z dnia 27 lipca 2020r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu wyboru najemcy w celu zawarcia umowy najmu lokalu na czas oznaczony 5 lat


Uchwała nr XV.126.20.pdf

Wyświetlony: 941

Dodany 04.08.2020 16:42:08 przez Jarosław Błoch

Autor dokumentu Jarosław Błoch

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 04.08.2020 16:42:08 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała nr XV/127/20 Rady Gminy w Będkowie z dnia 27 lipca 2020r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Będków z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg oraz wskazania organu do tego uprawnionego


Uchwała nr XV.127.20.pdf

Wyświetlony: 905

Dodany 04.08.2020 16:44:29 przez Jarosław Błoch

Autor dokumentu Jarosław Błoch

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 04.08.2020 16:44:29 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała nr XV/128/20 Rady Gminy w Będkowie z dnia 27 lipca 2020r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe wykorzystywanych jedynie przez część roku, położonych na terenie Gminy Będków


Uchwała nr XV.128.20.pdf

Wyświetlony: 922

Dodany 04.08.2020 16:49:02 przez Jarosław Błoch

Autor dokumentu Jarosław Błoch

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 04.08.2020 16:49:02 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała nr XV/129/20 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Będków


Uchwała nr XV.129.20.pdf

Wyświetlony: 946

Dodany 04.08.2020 16:52:31 przez Jarosław Błoch

Autor dokumentu Jarosław Błoch

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 04.08.2020 16:52:31 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała nr XV/130/20 Rady Gminy w Będkowie z dnia 27 lipca 2020r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tomaszowskiemu na realizację zadania pn. "Modernizacja drogi powiatowej nr 43 24E na odcinku Wykno-Rudnik"


Uchwała nr XV.130.20.pdf

Wyświetlony: 927

Dodany 04.08.2020 16:54:29 przez Jarosław Błoch

Autor dokumentu Jarosław Błoch

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 04.08.2020 16:54:29 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała nr XV/131/20 Rady Gminy w Będkowie z dnia 27 lipca 2020r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będków na lata 2020-2029


Uchwała nr XV.131.20.pdf

Wyświetlony: 864

Dodany 04.08.2020 16:56:52 przez Jarosław Błoch

Autor dokumentu Jarosław Błoch

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 04.08.2020 16:56:52 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała nr XV/132/20 Rady Gminy w Będkowie z dnia 27 lipca 2020r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Będków na rok 2020


Uchwała nr XV.132.20.pdf

Wyświetlony: 962

Dodany 04.08.2020 16:58:24 przez Jarosław Błoch

Autor dokumentu Jarosław Błoch

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 04.08.2020 16:58:24 przez

Historia zmian [0]

Strona główna

Władze Gminy

Prawo lokalne

Rada Gminy

Gospodarka Nieruchomościami

Tablica ogłoszeń

Deklaracja dostępności

Menu Tematyczne

Menu Podmiotowe

Archiwum_BIP

Archiwum

Najnowsze

19.02.2024 13:36

Obwieszczenie o o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: ,,budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do granic działek, z przepompowniami ścieków, zasilaniem eNN przepompowni ścieków oraz niezbędnymi urządzeniami budowlanymi w miejscowości Nowiny, gmina Będków w ramach realizacji zadania pn. „Modernizacja sieci wodno – kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków na terenie gminy Będków” Lokalizacja: powiat tomaszowski, gmina Będków, obręb Nowiny, dz. nr ewid. 53, 43, 41, 40, 39, 38/6, 38/5, 38/4, 36, 54

Czytaj dalej...

19.02.2024 13:35

Zawiadomienie - obwieszczenie o wszczęciu postępowania ws. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: ,,Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Będkowie’’ Lokalizacja: powiat tomaszowski, gmina Będków, obręb Będków, dz. nr ewid. 269/15, 268/7

Czytaj dalej...

15.02.2024 12:26

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Będków - stanowisko ds. Ochrony Środowiska

Czytaj dalej...

14.02.2024 14:58

Sprawozdania (opisowe) z wykonania budżetu 2022

Czytaj dalej...

14.02.2024 14:56

Sprawozdania (opisowe) z wykonania budżetu 2021

Czytaj dalej...

14.02.2024 14:55

Sprawozdania (opisowe) z wykonania budżetu 2020

Czytaj dalej...

Redaktorzy

Agnieszka Gieszcz-Hejniak Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Patrycja Rozpędek Zadaj pytanie

Tel: +48447257010

Fax:


Aneta Kowara Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Tomasz Grabski Zadaj pytanie

Tel:

Fax: