Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr XIV/80/16 Rady Gminy w Będkowie z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok


uchwała XIV-80-16.pdf

Wyświetlony: 705

Dodany 28.04.2016 08:30:41 przez Andrzej Legieziński

Autor dokumentu Andrzej Legieziński

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 28.04.2016 08:30:41 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr XIV/81/16 Rady Gminy w Będkowie z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Będków na lata 2016-2020


uchwała XIV-81-16.pdf

Wyświetlony: 773

Dodany 28.04.2016 08:36:26 przez Andrzej Legieziński

Autor dokumentu Andrzej Legieziński

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 28.04.2016 08:36:26 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr XIV/82/16 Rady Gminy w Będkowie z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków przeznaczonych na fundusz sołecki


uchwała XIV-82-16.pdf

Wyświetlony: 688

Dodany 28.04.2016 08:45:29 przez Andrzej Legieziński

Autor dokumentu Andrzej Legieziński

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 28.04.2016 08:45:29 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr XIV/83/16 Rady Gminy w Będkowie z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków znajdujących się na terenie gminy Będków


uchwała XIV-83-16.pdf

Wyświetlony: 699

Dodany 28.04.2016 08:50:01 przez Andrzej Legieziński

Autor dokumentu Andrzej Legieziński

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 28.04.2016 08:50:01 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr XIV/84/16 Rady Gminy w Będkowie z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia ,,Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Będków na lata 2013-2032''


uchwała XIV-84-16.pdf

Wyświetlony: 1320

Dodany 28.04.2016 08:57:15 przez Andrzej Legieziński

Autor dokumentu Andrzej Legieziński

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 28.04.2016 08:57:15 przez

Historia zmian [2]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr XIV/85/16 Rady Gminy w Będkowie z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia ,,Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Będków na lata 2015-2018 z perspektywą do 2022 roku'' wraz z prognozą oddziaływania na środowisko


uchwała XIV-85-16.pdf

Wyświetlony: 697

Dodany 28.04.2016 09:24:59 przez Andrzej Legieziński

Autor dokumentu Andrzej Legieziński

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 28.04.2016 09:24:59 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr XIV/86/16 Rady Gminy w Będkowie z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwerząt na terenie Gminy Będków na rok 2016


uchwała XIV-86-16.pdf

Wyświetlony: 674

Dodany 28.04.2016 09:34:24 przez Andrzej Legieziński

Autor dokumentu Andrzej Legieziński

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 28.04.2016 09:34:24 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr XIV/87/16 Rady Gminy w Będkowie z dnia 21 marca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Będków


uchwała XIV-87-16.pdf

Wyświetlony: 707

Dodany 28.04.2016 09:39:01 przez Andrzej Legieziński

Autor dokumentu Andrzej Legieziński

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 28.04.2016 09:39:01 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr XIV/88/16 Rady Gminy w Będkowie z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogrami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam


uchwała XIV-88-16.pdf

Wyświetlony: 670

Dodany 28.04.2016 09:43:15 przez Andrzej Legieziński

Autor dokumentu Andrzej Legieziński

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 28.04.2016 09:43:15 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr XIV/89/16 Rady Gminy w Będkowie z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie współdziałania Gminy Będków z Gminami Moszczenica i Czarnocin


uchwała XIV-89-16.pdf

Wyświetlony: 688

Dodany 28.04.2016 09:48:23 przez Andrzej Legieziński

Autor dokumentu Andrzej Legieziński

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 28.04.2016 09:48:23 przez

Historia zmian [0]

Strona główna

Władze Gminy

Prawo lokalne

Rada Gminy

Gospodarka Nieruchomościami

Tablica ogłoszeń

Deklaracja dostępności

Menu Tematyczne

Menu Podmiotowe

Archiwum_BIP

Archiwum

Najnowsze

19.02.2024 13:36

Obwieszczenie o o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: ,,budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do granic działek, z przepompowniami ścieków, zasilaniem eNN przepompowni ścieków oraz niezbędnymi urządzeniami budowlanymi w miejscowości Nowiny, gmina Będków w ramach realizacji zadania pn. „Modernizacja sieci wodno – kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków na terenie gminy Będków” Lokalizacja: powiat tomaszowski, gmina Będków, obręb Nowiny, dz. nr ewid. 53, 43, 41, 40, 39, 38/6, 38/5, 38/4, 36, 54

Czytaj dalej...

19.02.2024 13:35

Zawiadomienie - obwieszczenie o wszczęciu postępowania ws. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: ,,Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Będkowie’’ Lokalizacja: powiat tomaszowski, gmina Będków, obręb Będków, dz. nr ewid. 269/15, 268/7

Czytaj dalej...

15.02.2024 12:26

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Będków - stanowisko ds. Ochrony Środowiska

Czytaj dalej...

14.02.2024 14:58

Sprawozdania (opisowe) z wykonania budżetu 2022

Czytaj dalej...

14.02.2024 14:56

Sprawozdania (opisowe) z wykonania budżetu 2021

Czytaj dalej...

14.02.2024 14:55

Sprawozdania (opisowe) z wykonania budżetu 2020

Czytaj dalej...

Redaktorzy

Agnieszka Gieszcz-Hejniak Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Patrycja Rozpędek Zadaj pytanie

Tel: +48447257010

Fax:


Aneta Kowara Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Tomasz Grabski Zadaj pytanie

Tel:

Fax: