Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr XVI/72/11 Rady Gminy w Będkowie z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 
uchwala_XVI-72.doc

Wyświetlony: 498

Dodany 30.12.2011 13:27:08 przez Maria Walas

Autor dokumentu Maria Walas

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 30.12.2011 13:27:08 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr XVI/73/11 Rady Gminy w Będkowie z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia wzoru formularza deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości

 
uchwala_XVI-73.pdf

Wyświetlony: 553

Dodany 30.12.2011 13:42:17 przez Maria Walas

Autor dokumentu Maria Walas

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 30.12.2011 13:42:17 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr XVI/74/11 Rady Gminy w Będkowie z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia wzoru formularza deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji na podatek rolny

 
uchwala_XVI-74.pdf

Wyświetlony: 487

Dodany 30.12.2011 14:14:50 przez Maria Walas

Autor dokumentu Maria Walas

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 30.12.2011 14:14:50 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr XVI/75/11 Rady Gminy w Będkowie z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie wzoru formularza informacji w sprawie podatku leśnego oraz wzoru deklaracji na podatek leśny

 
uchwala_XVI-75.pdf

Wyświetlony: 549

Dodany 30.12.2011 14:23:28 przez Maria Walas

Autor dokumentu Maria Walas

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 30.12.2011 14:23:28 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr XVI/76/11 Rady Gminy w Będkowie z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Będków w 2012 r.

 
uchwala_XVI-76.doc

Wyświetlony: 686

Dodany 30.12.2011 14:32:03 przez Maria Walas

Autor dokumentu Maria Walas

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 30.12.2011 14:32:03 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr XVI/77/11 Rady Gminy w Będkowie z dnia 8 stycznia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę

 
uchwala_XVI-77.doc

Wyświetlony: 607

Dodany 30.12.2011 14:45:21 przez

Autor dokumentu

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 30.12.2011 14:45:21 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr XVI/78/11 Rady Gminy w Będkowie z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy opłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków

 
uchwala_XVI-78.doc

Wyświetlony: 642

Dodany 30.12.2011 14:56:32 przez

Autor dokumentu

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 30.12.2011 14:56:32 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr XVI/79/11 Rady Gminy w Będkowie z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia opłaty za odprowadzanie ścieków do punktu zlewnego w oczyszczalni ścieków komunalnych w Będkowie

 
uchwala_XVI-79.doc

Wyświetlony: 498

Dodany 30.12.2011 15:02:20 przez

Autor dokumentu

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 30.12.2011 15:02:20 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr XVI/80/11 Rady Gminy w Będkowie z dnia 08 grudnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 r.

 
uchwala_XVI-80.pdf

Wyświetlony: 646

Dodany 30.12.2011 15:08:42 przez Małgorzata Jabłońska

Autor dokumentu Małgorzata Jabłońska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 30.12.2011 15:08:42 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr XVI/81/11 Rady Gminy w Będkowie z dnia 08 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będków na lata 2011-2014

 
uchwala_XVI-81.pdf

Wyświetlony: 715

Dodany 30.12.2011 15:15:23 przez Małgorzata Jabłońska

Autor dokumentu Małgorzata Jabłońska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 30.12.2011 15:15:23 przez

Historia zmian [0]

Strona główna

Władze Gminy

Prawo lokalne

Rada Gminy

Gospodarka Nieruchomościami

Tablica ogłoszeń

Deklaracja dostępności

Menu Tematyczne

Menu Podmiotowe

Archiwum_BIP

Archiwum

Najnowsze

28.02.2024 17:19

Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Będkowie powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. o składzie, siedzibie i dyżurach.

Czytaj dalej...

27.02.2024 15:16

Zarządzenie Nr 6/2024 Wójta Gminy Będków z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Będków miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych biorących udział w kampanii wyborczej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku

Czytaj dalej...

27.02.2024 13:52

Postanowienie nr 125/2024 Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Czytaj dalej...

27.02.2024 13:49

Postanowienie nr 125/2024 Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Czytaj dalej...

27.02.2024 13:49

Postanowienie nr 124/2024 Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Czytaj dalej...

27.02.2024 13:48

Postanowienie nr 121/2024 Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 22 lutego 2024 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Będków na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Czytaj dalej...

Redaktorzy

Agnieszka Gieszcz-Hejniak Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Patrycja Rozpędek Zadaj pytanie

Tel: +48447257010

Fax:


Aneta Kowara Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Tomasz Grabski Zadaj pytanie

Tel:

Fax: