Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Będkowie powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. o składzie, siedzibie i dyżurach.

Informacja 


Wyświetlony: 45

Dodany 28.02.2024 17:19:41 przez Agnieszka Gieszcz-Hejniak

Autor dokumentu Agnieszka Gieszcz-Hejniak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 28.02.2024 17:19:41 przez Patrycja Rozpędek

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Zarządzenie Nr 6/2024 Wójta Gminy Będków z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Będków miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych biorących udział w kampanii wyborczej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku

Zarządzenie 


Wyświetlony: 32

Dodany 27.02.2024 15:16:28 przez Agnieszka Gieszcz-Hejniak

Autor dokumentu Agnieszka Gieszcz-Hejniak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 27.02.2024 15:16:28 przez Patrycja Rozpędek

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Postanowienie nr 125/2024 Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Postanowienie 


Wyświetlony: 38

Dodany 27.02.2024 13:49:58 przez Agnieszka Gieszcz-Hejniak

Autor dokumentu Agnieszka Gieszcz-Hejniak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 27.02.2024 13:52:11 przez Patrycja Rozpędek

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Postanowienie nr 124/2024 Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Postanowienie 


Wyświetlony: 30

Dodany 27.02.2024 13:49:02 przez Agnieszka Gieszcz-Hejniak

Autor dokumentu Agnieszka Gieszcz-Hejniak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 27.02.2024 13:49:02 przez Patrycja Rozpędek

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Postanowienie nr 121/2024 Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 22 lutego 2024 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Będków na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Postanowienie 


Wyświetlony: 27

Dodany 27.02.2024 13:48:06 przez Agnieszka Gieszcz-Hejniak

Autor dokumentu Agnieszka Gieszcz-Hejniak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 27.02.2024 13:48:06 przez Patrycja Rozpędek

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Informacja Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 22 lutego o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych.

Informacja  


Wyświetlony: 66

Dodany 23.02.2024 08:51:07 przez Agnieszka Gieszcz-Hejniak

Autor dokumentu Agnieszka Gieszcz-Hejniak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 23.02.2024 08:51:07 przez Patrycja Rozpędek

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr 25/2024 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Uchwała 


Wyświetlony: 80

Dodany 12.02.2024 12:40:30 przez Agnieszka Gieszcz-Hejniak

Autor dokumentu Agnieszka Gieszcz-Hejniak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 12.02.2024 12:40:30 przez Patrycja Rozpędek

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr 26/2024 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Uchwała 


Wyświetlony: 75

Dodany 12.02.2024 12:39:53 przez Agnieszka Gieszcz-Hejniak

Autor dokumentu Agnieszka Gieszcz-Hejniak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 12.02.2024 12:39:53 przez Patrycja Rozpędek

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Będków z dnia 9 lutego 2024 roku - informacja o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Będkowie w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Obwieszczenie


Wyświetlony: 86

Dodany 12.02.2024 12:38:59 przez Agnieszka Gieszcz-Hejniak

Autor dokumentu Agnieszka Gieszcz-Hejniak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 12.02.2024 12:38:59 przez Patrycja Rozpędek

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Komunikat Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 30 stycznia 2024 roku.

Komunikat 


Wyświetlony: 100

Dodany 02.02.2024 10:26:15 przez Agnieszka Gieszcz-Hejniak

Autor dokumentu Agnieszka Gieszcz-Hejniak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 02.02.2024 10:26:15 przez Patrycja Rozpędek

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2024 roku w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Rozporządzenie 


Wyświetlony: 88

Dodany 02.02.2024 10:24:56 przez Agnieszka Gieszcz-Hejniak

Autor dokumentu Agnieszka Gieszcz-Hejniak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 02.02.2024 10:24:56 przez Patrycja Rozpędek

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Obwieszczenie Nr 24/2023 Wojewody Łódzkiego

Obwieszczenie Nr 24/2023 Wojewody Łódzkiego w sprawie podania do publicznej wiadomości zarządzenia nr 231/2023 Wojewody Łódzkiego z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Łódzkiego, rad powiatów oraz rad gmin w województwie łódzkim


Wyświetlony: 315

Dodany 22.01.2024 12:19:05 przez Tomasz Grabski

Autor dokumentu Tomasz Grabski

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 22.01.2024 12:19:05 przez Tomasz Grabski

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z ustawą Kodeks wyborczy


Wyświetlony: 254

Dodany 22.01.2024 12:16:15 przez Tomasz Grabski

Autor dokumentu Tomasz Grabski

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 22.01.2024 12:16:15 przez Tomasz Grabski

Historia zmian [0]

Strona główna

Władze Gminy

Prawo lokalne

Rada Gminy

Gospodarka Nieruchomościami

Tablica ogłoszeń

Deklaracja dostępności

Menu Tematyczne

Menu Podmiotowe

Archiwum_BIP

Archiwum

Najnowsze

01.03.2024 09:24

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Będków - stanowisko ds. Ochrony Środowiska

Czytaj dalej...

28.02.2024 17:19

Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Będkowie powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. o składzie, siedzibie i dyżurach.

Czytaj dalej...

27.02.2024 15:16

Zarządzenie Nr 6/2024 Wójta Gminy Będków z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Będków miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych biorących udział w kampanii wyborczej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku

Czytaj dalej...

27.02.2024 13:52

Postanowienie nr 125/2024 Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Czytaj dalej...

27.02.2024 13:49

Postanowienie nr 125/2024 Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Czytaj dalej...

27.02.2024 13:49

Postanowienie nr 124/2024 Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Czytaj dalej...

Redaktorzy

Agnieszka Gieszcz-Hejniak Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Patrycja Rozpędek Zadaj pytanie

Tel: +48447257010

Fax:


Aneta Kowara Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Tomasz Grabski Zadaj pytanie

Tel:

Fax: