Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr VII/33/15 Rady Gminy w Będkowie z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 
uchwala_VII-33-15.pdf

Wyświetlony: 749

Dodany 21.05.2015 08:20:24 przez

Autor dokumentu

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 21.05.2015 08:20:24 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr VII/34/15 Rady Gminy w Będkowie z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie ustalenia zasad na jakich przysługują diety dla sołtysów.

 
uchwala_VII-34-15.pdf

Wyświetlony: 808

Dodany 21.05.2015 08:26:41 przez

Autor dokumentu

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 21.05.2015 08:26:41 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr VII/35/15 Rady Gminy w Będkowie z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Będków.

 
uchwala_VII-35-15.pdf

Wyświetlony: 749

Dodany 21.05.2015 08:33:49 przez Justyna Krych

Autor dokumentu Justyna Krych

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 21.05.2015 08:33:49 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr VII/36/15 Rady Gminy w Będkowie z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, położonych na terenie Gminy Będków.

 
uchwala_VII-36-15.pdf

Wyświetlony: 579

Dodany 21.05.2015 08:39:45 przez Justyna Krych

Autor dokumentu Justyna Krych

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 21.05.2015 08:39:45 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr VII/37/15 Rady Gminy w Będkowie z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadów komunalnych.

 
uchwala_VII-37-15.pdf

Wyświetlony: 571

Dodany 21.05.2015 08:46:45 przez Justyna Krych

Autor dokumentu Justyna Krych

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 21.05.2015 08:46:45 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr VII/38/15 Rady Gminy w Będkowie z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, położonych na terenie Gminy Będków.

 
uchwala_VII-38-15.pdf

Wyświetlony: 689

Dodany 21.05.2015 08:55:20 przez Justyna Krych

Autor dokumentu Justyna Krych

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 21.05.2015 08:55:20 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr VII/39/15 Rady Gminy w Będkowie z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Będków.

 
uchwala_VII-39-15.pdf

Wyświetlony: 585

Dodany 21.05.2015 09:00:01 przez Justyna Krych

Autor dokumentu Justyna Krych

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 21.05.2015 09:00:01 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr VII/40/15 Rady Gminy w Będkowie z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.

 
uchwala_VII-40-15.pdf

Wyświetlony: 724

Dodany 21.05.2015 09:08:13 przez Justyna Krych

Autor dokumentu Justyna Krych

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 21.05.2015 09:08:13 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr VII/41/15 Rady Gminy w Będkowie z dnia 11 maja 2015 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok.

 
uchwala_VII-41-15.pdf

Wyświetlony: 626

Dodany 10.06.2015 08:21:15 przez Małgorzata Jabłońska

Autor dokumentu Małgorzata Jabłońska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 10.06.2015 08:21:15 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr VII/42/15 Rady Gminy w Będkowie z dnia 11 maja 2015 roku w sprawie : Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będków na lata 2015-2029.

 
uchwala_VII-42-15.pdf

Wyświetlony: 775

Dodany 10.06.2015 08:24:47 przez Małgorzata Jabłońska

Autor dokumentu Małgorzata Jabłońska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 10.06.2015 08:24:47 przez

Historia zmian [0]

Strona główna

Władze Gminy

Prawo lokalne

Rada Gminy

Gospodarka Nieruchomościami

Tablica ogłoszeń

Deklaracja dostępności

Menu Tematyczne

Menu Podmiotowe

Archiwum_BIP

Archiwum

Najnowsze

01.03.2024 09:24

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Będków - stanowisko ds. Ochrony Środowiska

Czytaj dalej...

28.02.2024 17:19

Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Będkowie powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. o składzie, siedzibie i dyżurach.

Czytaj dalej...

27.02.2024 15:16

Zarządzenie Nr 6/2024 Wójta Gminy Będków z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Będków miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych biorących udział w kampanii wyborczej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku

Czytaj dalej...

27.02.2024 13:52

Postanowienie nr 125/2024 Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Czytaj dalej...

27.02.2024 13:49

Postanowienie nr 125/2024 Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Czytaj dalej...

27.02.2024 13:49

Postanowienie nr 124/2024 Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Czytaj dalej...

Redaktorzy

Agnieszka Gieszcz-Hejniak Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Patrycja Rozpędek Zadaj pytanie

Tel: +48447257010

Fax:


Aneta Kowara Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Tomasz Grabski Zadaj pytanie

Tel:

Fax: