Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała nr 83/XI/19 z dnia 2 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę nr VII/37/15 Rady Gminy w Będkowie z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadów komunalnych.


Uchwała.83.XI.19.2019-12-02.pdf

Wyświetlony: 665

Dodany 09.12.2019 15:08:52 przez Izabela Kapelan

Autor dokumentu Izabela Kapelan

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 09.12.2019 15:08:52 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała nr 84/XI/2019 z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na obszarze Gminy Będków.


Uchwała.84.XI.2019.2019-12-02.pdf

Wyświetlony: 750

Dodany 09.12.2019 15:32:54 przez Izabela Kapelan

Autor dokumentu Izabela Kapelan

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 09.12.2019 15:32:54 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała nr 85/XI/19 z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej stawki.


Uchwała.85.XI.19.2019-12-02.pdf

Wyświetlony: 686

Dodany 09.12.2019 15:35:20 przez Izabela Kapelan

Autor dokumentu Izabela Kapelan

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 09.12.2019 15:35:20 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała nr 86/XI/19 z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.


Uchwała.86.XI.19.2019-12-02.pdf

Wyświetlony: 750

Dodany 09.12.2019 15:37:02 przez Izabela Kapelan

Autor dokumentu Izabela Kapelan

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 09.12.2019 15:37:02 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała nr 87/XI/19 z dnia 2 grudnia w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach podległych samorządowi Gminy Będków.


Uchwała.87.XI.19.2019-12-02.pdf

Wyświetlony: 716

Dodany 09.12.2019 15:38:41 przez Izabela Kapelan

Autor dokumentu Izabela Kapelan

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 09.12.2019 15:38:41 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała nr 88/XI/19 z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Będków zaliczanych do sektora finansów publicznych.


Uchwała.88.XI.19.2019-12-02.pdf

Wyświetlony: 667

Dodany 09.12.2019 15:40:01 przez Izabela Kapelan

Autor dokumentu Izabela Kapelan

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 09.12.2019 15:40:01 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała nr 89/XI/19 z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Wójta Gminy Będków.


Uchwała.89.XI.19.2019-12-02.pdf

Wyświetlony: 670

Dodany 09.12.2019 15:41:23 przez Izabela Kapelan

Autor dokumentu Izabela Kapelan

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 09.12.2019 15:41:23 przez

Historia zmian [0]

Strona główna

Władze Gminy

Prawo lokalne

Rada Gminy

Gospodarka Nieruchomościami

Tablica ogłoszeń

Deklaracja dostępności

Menu Tematyczne

Menu Podmiotowe

Archiwum_BIP

Archiwum

Najnowsze

19.02.2024 13:36

Obwieszczenie o o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: ,,budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do granic działek, z przepompowniami ścieków, zasilaniem eNN przepompowni ścieków oraz niezbędnymi urządzeniami budowlanymi w miejscowości Nowiny, gmina Będków w ramach realizacji zadania pn. „Modernizacja sieci wodno – kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków na terenie gminy Będków” Lokalizacja: powiat tomaszowski, gmina Będków, obręb Nowiny, dz. nr ewid. 53, 43, 41, 40, 39, 38/6, 38/5, 38/4, 36, 54

Czytaj dalej...

19.02.2024 13:35

Zawiadomienie - obwieszczenie o wszczęciu postępowania ws. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: ,,Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Będkowie’’ Lokalizacja: powiat tomaszowski, gmina Będków, obręb Będków, dz. nr ewid. 269/15, 268/7

Czytaj dalej...

15.02.2024 12:26

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Będków - stanowisko ds. Ochrony Środowiska

Czytaj dalej...

14.02.2024 14:58

Sprawozdania (opisowe) z wykonania budżetu 2022

Czytaj dalej...

14.02.2024 14:56

Sprawozdania (opisowe) z wykonania budżetu 2021

Czytaj dalej...

14.02.2024 14:55

Sprawozdania (opisowe) z wykonania budżetu 2020

Czytaj dalej...

Redaktorzy

Agnieszka Gieszcz-Hejniak Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Patrycja Rozpędek Zadaj pytanie

Tel: +48447257010

Fax:


Aneta Kowara Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Tomasz Grabski Zadaj pytanie

Tel:

Fax: