Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Zarządzenie nr 88a.2020 Wójta Gminy Będków zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia stawek czynszu najmu lokali użytkowych.

Zarządzenie nr 88a.2020 Wójta Gminy Będków zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia stawek czynszu najmu lokali użytkowych.


Wyświetlony: 1812

Dodany 21.12.2020 11:42:11 przez Mateusz Szubert

Autor dokumentu Mateusz Szubert

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 21.12.2020 11:42:11 przez Patrycja Rozpędek

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Zarządzenie nr 102.2020 Wójta Gminy Będków w sprawie szczegółowych zasad wydzierżawiania i użyczania pasa drogowego dróg wewnętrznych będących własnością Gminy Będków oraz będących we władaniu Gminy Będków.

Zarządzenie nr 102.2020 Wójta Gminy Będków w sprawie szczegółowych zasad wydzierżawiania i użyczania pasa drogowego dróg wewnętrznych będących własnością Gminy Będków oraz będących we władaniu Gminy Będków. 


Wyświetlony: 2005

Dodany 18.12.2020 12:41:33 przez Monika Pająk

Autor dokumentu Monika Pająk

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 18.12.2020 12:41:33 przez Patrycja Rozpędek

Historia zmian [0]

Strona główna

Władze Gminy

Prawo lokalne

Rada Gminy

Gospodarka Nieruchomościami

Tablica ogłoszeń

Deklaracja dostępności

Menu Tematyczne

Menu Podmiotowe

Archiwum_BIP

Archiwum

Najnowsze

28.02.2024 17:19

Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Będkowie powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. o składzie, siedzibie i dyżurach.

Czytaj dalej...

27.02.2024 15:16

Zarządzenie Nr 6/2024 Wójta Gminy Będków z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Będków miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych biorących udział w kampanii wyborczej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku

Czytaj dalej...

27.02.2024 13:52

Postanowienie nr 125/2024 Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Czytaj dalej...

27.02.2024 13:49

Postanowienie nr 125/2024 Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Czytaj dalej...

27.02.2024 13:49

Postanowienie nr 124/2024 Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Czytaj dalej...

27.02.2024 13:48

Postanowienie nr 121/2024 Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 22 lutego 2024 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Będków na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Czytaj dalej...

Redaktorzy

Agnieszka Gieszcz-Hejniak Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Patrycja Rozpędek Zadaj pytanie

Tel: +48447257010

Fax:


Aneta Kowara Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Tomasz Grabski Zadaj pytanie

Tel:

Fax: