Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr XXVI/136/12 Rady Gminy w Będkowie z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Będków

 
uchwala_XXVI-136.pdf

Wyświetlony: 701

Dodany 03.01.2013 10:31:39 przez Wiesława Krych

Autor dokumentu Wiesława Krych

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 03.01.2013 10:31:39 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr XXVI/129/12 Rady Gminy w Będkowie z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok

 
uchwala_XXVI-129.pdf

Wyświetlony: 622

Dodany 07.01.2013 11:05:20 przez Małgorzata Jabłońska

Autor dokumentu Małgorzata Jabłońska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 07.01.2013 11:05:20 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr XXVI/130/12 Rady Gminy w Będkowie z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będków na lata 2013-2020

 
uchwala_XXVI-130.pdf

Wyświetlony: 658

Dodany 07.01.2013 11:36:47 przez Małgorzata Jabłońska

Autor dokumentu Małgorzata Jabłońska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 07.01.2013 11:36:47 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr XXVI/133/12 Rady Gminy w Będkowie z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty

 
uchwala_XXVI-133.pdf

Wyświetlony: 551

Dodany 07.01.2013 12:01:34 przez Wiesława Krych

Autor dokumentu Wiesława Krych

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 07.01.2013 12:01:34 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr XXVI/134/12 Rady Gminy w Będkowie z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 
uchwala_XXVI-134.pdf

Wyświetlony: 656

Dodany 07.01.2013 12:15:35 przez Wiesława Krych

Autor dokumentu Wiesława Krych

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 07.01.2013 12:15:35 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr XXVI/135/12 Rady Gminy w Będkowie z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę

 
uchwala_XXVI-135.pdf

Wyświetlony: 542

Dodany 07.01.2013 12:33:02 przez Jolanta Burczyńska

Autor dokumentu Jolanta Burczyńska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 07.01.2013 12:33:02 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr XXVI/137/12 Rady Gminy w Będkowie z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia planów pracy Rady Gminy w Będkowie i stałych komisji tej Rady na I półrocze 2013 r.

 
uchwala_XXVI-137.pdf

Wyświetlony: 562

Dodany 07.01.2013 12:48:55 przez

Autor dokumentu

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 07.01.2013 12:48:55 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr XXVI/131/12 Rady Gminy w Będkowie z dnia 27 grudnia 2012 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok.

 
uchwala_XXVI-131.pdf

Wyświetlony: 644

Dodany 21.05.2013 10:52:06 przez Małgorzata Jabłońska

Autor dokumentu Małgorzata Jabłońska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 21.05.2013 10:52:06 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr XXVI/132/12 Rady Gminy w Będkowie z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będków na lata 2012-2018.

 
uchwala_XXVI-132.pdf

Wyświetlony: 585

Dodany 21.05.2013 11:02:11 przez Małgorzata Jabłońska

Autor dokumentu Małgorzata Jabłońska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 21.05.2013 11:02:11 przez

Historia zmian [0]

Strona główna

Władze Gminy

Prawo lokalne

Rada Gminy

Gospodarka Nieruchomościami

Tablica ogłoszeń

Deklaracja dostępności

Menu Tematyczne

Menu Podmiotowe

Archiwum_BIP

Archiwum

Najnowsze

28.02.2024 17:19

Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Będkowie powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. o składzie, siedzibie i dyżurach.

Czytaj dalej...

27.02.2024 15:16

Zarządzenie Nr 6/2024 Wójta Gminy Będków z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Będków miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych biorących udział w kampanii wyborczej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku

Czytaj dalej...

27.02.2024 13:52

Postanowienie nr 125/2024 Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Czytaj dalej...

27.02.2024 13:49

Postanowienie nr 125/2024 Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Czytaj dalej...

27.02.2024 13:49

Postanowienie nr 124/2024 Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Czytaj dalej...

27.02.2024 13:48

Postanowienie nr 121/2024 Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 22 lutego 2024 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Będków na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Czytaj dalej...

Redaktorzy

Agnieszka Gieszcz-Hejniak Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Patrycja Rozpędek Zadaj pytanie

Tel: +48447257010

Fax:


Aneta Kowara Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Tomasz Grabski Zadaj pytanie

Tel:

Fax: