Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr XVIII/105/16 Rady Gminy w Będkowie z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie przyjęcia zasad sfinansowania zadań z realizacji programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Będków w roku 2016


uchwała XVIII-105-16.pdf

Wyświetlony: 703

Dodany 15.07.2016 11:34:49 przez Andrzej Legieziński

Autor dokumentu Andrzej Legieziński

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 15.07.2016 11:34:49 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr XVIII/106/16 Rady Gminy w Będkowie z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Będków


uchwała XVIII-106-16.pdf

Wyświetlony: 531

Dodany 15.07.2016 11:38:47 przez Andrzej Legieziński

Autor dokumentu Andrzej Legieziński

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 15.07.2016 11:38:47 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr XVIII/107/16 Rady Gminy w Będkowie z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych


uchwała XVIII-107-16.pdf

Wyświetlony: 575

Dodany 15.07.2016 11:41:10 przez Andrzej Legieziński

Autor dokumentu Andrzej Legieziński

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 15.07.2016 11:41:10 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr XVIII/108/16 Rady Gminy w Będkowie z dnia 11 lipca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach podległych samorządowi Gminy Będków


uchwała XVIII-108-16.pdf

Wyświetlony: 761

Dodany 15.07.2016 11:47:17 przez Andrzej Legieziński

Autor dokumentu Andrzej Legieziński

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 15.07.2016 11:47:17 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr XVIII/109/16 Rady Gminy w Będkowie z dnia 11 lipca 2016 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok


uchwala XVIII-109-16.pdf

Wyświetlony: 717

Dodany 09.08.2016 09:21:56 przez Andrzej Legieziński

Autor dokumentu Andrzej Legieziński

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 09.08.2016 09:21:56 przez

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr XVIII/110/16 Rady Gminy w Będkowie z dnia 11 lipca 2016 roku w sprawie : Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będków na lata 2016-2029


uchwala XVIII-110-16.pdf

Wyświetlony: 778

Dodany 09.08.2016 09:27:42 przez Andrzej Legieziński

Autor dokumentu Andrzej Legieziński

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 09.08.2016 09:27:42 przez

Historia zmian [1]

Strona główna

Władze Gminy

Prawo lokalne

Rada Gminy

Gospodarka Nieruchomościami

Tablica ogłoszeń

Deklaracja dostępności

Menu Tematyczne

Menu Podmiotowe

Archiwum_BIP

Archiwum

Najnowsze

01.03.2024 09:24

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Będków - stanowisko ds. Ochrony Środowiska

Czytaj dalej...

28.02.2024 17:19

Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Będkowie powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. o składzie, siedzibie i dyżurach.

Czytaj dalej...

27.02.2024 15:16

Zarządzenie Nr 6/2024 Wójta Gminy Będków z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Będków miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych biorących udział w kampanii wyborczej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku

Czytaj dalej...

27.02.2024 13:52

Postanowienie nr 125/2024 Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Czytaj dalej...

27.02.2024 13:49

Postanowienie nr 125/2024 Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Czytaj dalej...

27.02.2024 13:49

Postanowienie nr 124/2024 Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Czytaj dalej...

Redaktorzy

Agnieszka Gieszcz-Hejniak Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Patrycja Rozpędek Zadaj pytanie

Tel: +48447257010

Fax:


Aneta Kowara Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Tomasz Grabski Zadaj pytanie

Tel:

Fax: