Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

UCHWAŁA NR XXVIII.168.17 Rady Gminy w Będkowie z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Władysława Stanisława Reymonta w Będkowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Władysława Stanisława Reymonta w Będkowie


UCHWAŁA NR XXVIII.168.17 Rady Gminy w Będkowie z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Władysława Stanisława Reymonta.pdf

Wyświetlony: 785

Dodany 24.11.2017 08:12:46 przez Andrzej Legieziński

Autor dokumentu Andrzej Legieziński

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 24.11.2017 08:12:46 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

UCHWAŁA NR XXVIII.169.17 Rady Gminy w Będkowie z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości


UCHWAŁA NR XXVIII.169.17 Rady Gminy w Będkowie z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.pdf

Wyświetlony: 813

Dodany 24.11.2017 08:19:47 przez Andrzej Legieziński

Autor dokumentu Andrzej Legieziński

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 24.11.2017 08:19:47 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

UCHWAŁA NR XXVIII.170.17 Rady Gminy w Będkowie z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso


UCHWAŁA NR XXVIII.170.17 Rady Gminy w Będkowie z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków od nieruchomości, rolnego, i leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów i ......pdf

Wyświetlony: 921

Dodany 24.11.2017 08:24:02 przez Andrzej Legieziński

Autor dokumentu Andrzej Legieziński

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 24.11.2017 08:24:02 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

UCHWAŁA NR XXVIII.171.17 Rady Gminy w Będkowie z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia rocznego Programu Współpracy Gminy Będków z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018


UCHWAŁA NR XXVIII.171.17 Rady Gminy w Będkowie z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia rocznego Programu Współpracy Gminy Będków z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami ....pdf

Wyświetlony: 882

Dodany 24.11.2017 08:26:59 przez Andrzej Legieziński

Autor dokumentu Andrzej Legieziński

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 24.11.2017 08:26:59 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

UCHWAŁA NR XXVIII.172.17 Rady Gminy w Będkowie z dnia 14 listopada 2017 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok


UCHWAŁA NR XXVIII.172.17 Rady Gminy w Będkowie z dnia 14 listopada 2017 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok.pdf

Wyświetlony: 773

Dodany 24.11.2017 09:39:33 przez Andrzej Legieziński

Autor dokumentu Andrzej Legieziński

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 24.11.2017 09:39:33 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

UCHWAŁA NR XXVIII.173.17 Rady Gminy w Będkowie z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bedków na lata 2017-2029


UCHWAŁA NR XXVIII.173.17 Rady Gminy w Będkowie z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bedków na lata 2017-2029.pdf

Wyświetlony: 769

Dodany 24.11.2017 09:42:00 przez Andrzej Legieziński

Autor dokumentu Andrzej Legieziński

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 24.11.2017 09:42:00 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

UCHWAŁA NR XXVIII.174.17 Rady Gminy w Będkowie z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV.89.16 Rady Gminy w Będkowie z dnia 21 marca 2016 r. zmienionej uchwałą nr XVI.98.16 Rady Gminy w Będkowie z dnia 16 maja 2016 r.


UCHWAŁA NR XXVIII.174.17 Rady Gminy w Będkowie z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV.89.16 Rady Gminy w Będkowie z dnia 21 marca 2016 r. zmienionej uchwałą nr XVI.98.16 Rady ...pdf

Wyświetlony: 1096

Dodany 24.11.2017 09:48:21 przez Andrzej Legieziński

Autor dokumentu Andrzej Legieziński

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 24.11.2017 09:48:21 przez

Historia zmian [1]

Strona główna

Władze Gminy

Prawo lokalne

Rada Gminy

Gospodarka Nieruchomościami

Tablica ogłoszeń

Deklaracja dostępności

Menu Tematyczne

Menu Podmiotowe

Archiwum_BIP

Archiwum

Najnowsze

23.02.2024 08:51

Informacja Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 22 lutego o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych.

Czytaj dalej...

19.02.2024 13:36

Obwieszczenie o o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: ,,budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do granic działek, z przepompowniami ścieków, zasilaniem eNN przepompowni ścieków oraz niezbędnymi urządzeniami budowlanymi w miejscowości Nowiny, gmina Będków w ramach realizacji zadania pn. „Modernizacja sieci wodno – kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków na terenie gminy Będków” Lokalizacja: powiat tomaszowski, gmina Będków, obręb Nowiny, dz. nr ewid. 53, 43, 41, 40, 39, 38/6, 38/5, 38/4, 36, 54

Czytaj dalej...

19.02.2024 13:35

Zawiadomienie - obwieszczenie o wszczęciu postępowania ws. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: ,,Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Będkowie’’ Lokalizacja: powiat tomaszowski, gmina Będków, obręb Będków, dz. nr ewid. 269/15, 268/7

Czytaj dalej...

15.02.2024 12:26

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Będków - stanowisko ds. Ochrony Środowiska

Czytaj dalej...

14.02.2024 14:58

Sprawozdania (opisowe) z wykonania budżetu 2022

Czytaj dalej...

14.02.2024 14:56

Sprawozdania (opisowe) z wykonania budżetu 2021

Czytaj dalej...

Redaktorzy

Agnieszka Gieszcz-Hejniak Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Patrycja Rozpędek Zadaj pytanie

Tel: +48447257010

Fax:


Aneta Kowara Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Tomasz Grabski Zadaj pytanie

Tel:

Fax: