Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

ZGŁASZANIE SZKÓD SPOWODOWANYCH SUSZĄ W 2023r


INFORMACJA WÓJTA GMINY BĘDKÓW


ZGŁASZANIE SZKÓD SPOWODOWANYCH ZJAWISKIEM SUSZY W 2023 r.


PODSTAWĄ OSZACOWANIA SZKÓD SPOWODOWANYCH PRZEZ SUSZĘ NADAL BĘDZIE INDYWIDUALNE ZŁOŻENIE PRZEZ POSZKODOWANEGO PRODUCENTA ROLNEGO WNIOSKU ZA POŚREDNICTWEM APLIKACJI SUSZOWEJ


DOSTĘPNEJ NA STRONIE INTERNETOWEJ MINISTERSTWA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI


https://aplikacje.gov.pl/app/susza/,  jeśli w systemie monitoringu suszy rolniczej prowadzonym przez IUNG Puławy poszczególne uprawy na terenie gminy będą  objęte zagrożeniem wystąpienia suszy.


Aby złożyć wniosek przez aplikację musisz mieć założony profil zaufany oraz mieć przygotowane:


  • numer identyfikacyjny, nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności,

  • skan polisy ubezpieczenia ‒ co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych uprawianych w plonie głównym, z wyłączeniem wieloletnich użytków zielonych ‒ od ryzyka suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi lub huraganu w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu upraw rolnych i zwierząt gospodarczych jeżeli producent rolny chce korzystać z formy pomocy  w pełnych wysokościach,

  • dokumentację fotograficzną szkód, spowodowanych wystąpieniem suszy, potwierdzającą ich zakres (dokumentacja jest opcjonalna, tj. dopuszcza się złożenie wniosku bez dokumentacji fotograficznej).


Szczegółowe informacje czy na danej gminie występuje zjawisko suszy i w jakim zakresie link tutaj:   https://susza.iung.pulawy.pl/wykazy/2023,1016022/


W przypadku, gdy rolnik chciałby dodatkowo (nie obowiązkowe), aby szacowania dokonała również komisja poprzez lustrację na miejscu, mogą zgłosić ten fakt do komisji w terminie umożliwiającym dokonanie szacowania od 25.07.2023 do 14.08.2023 (nie później niż do czasu zbioru plonu głównego danej uprawy). Szacowane będą wyłącznie uprawy pozostające na polach, uprawy zebrane nie będą szacowane. Szacunki przez komisje nie gwarantują wyższej wypłaty odszkodowania.


Do wypełnionego wniosku o szacowanie strat należy załączyć kopię wniosku o dopłaty bezpośrednie na rok 2023, umowa ubezpieczenia upraw (jeśli była zawarta).


Do wypełnienia wniosku o szacowanie strat potrzebne będzie:


  1. Kopia wniosku o dopłaty bezpośrednie na rok 2023

  2. Umowa ubezpieczenia upraw  – w przypadku gdy uprawy są ubezpieczane


BARDZO WAŻNE


Wszyscy muszą złożyć wniosek przez aplikację „zgłoś szkodę rolniczą” do 15 października, aplikacja powinna prawidłowo  zacząć działać od 24 lipca 2023 roku, bez tego szacowanie komisji z Gminy nie będzie ważne.


Więcej informacji można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Będków, pok. Nr 16 (w godzinach pracy Urzędu)pobierz wniosek


pobierz oświadczenie nr 1

pobierz oświadczenie nr 2

pobierz oświadczenie nr 4a

pobierz oświadczenie nr 4b
Wyświetlony: 1055

Dodany 25.07.2023 16:32:17 przez Tomasz Grabski

Autor dokumentu Tomasz Grabski

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 25.07.2023 16:40:25 przez Tomasz Grabski

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Komunikat dla rolników dotyczący wymarznięć ozimin


komunikat dla rolników - wymarznięcia.pdf

Wyświetlony: 1352

Dodany 22.03.2016 13:18:21 przez Wójt Gminy Będków Lesław Kołodziejczyk

Autor dokumentu Wójt Gminy Będków Lesław Kołodziejczyk

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 22.03.2016 13:18:21 przez

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Komunikat dla rolników w sprawie ASF


ulotka asf.pdf

Wyświetlony: 1695

Dodany 20.12.2019 10:48:21 przez Justyna Gorzelak

Autor dokumentu Justyna Gorzelak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 20.12.2019 10:48:21 przez

Historia zmian [2]

Zadaj pytanie Drukuj

Komunika w sprawie wystąpienia ptasiej grypy


kurenda.pdf

Wyświetlony: 1214

Dodany 28.02.2020 13:16:32 przez Małgorzata Kąs-Zając

Autor dokumentu Małgorzata Kąs-Zając

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 28.02.2020 13:16:32 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Komunikat o zakazie handlu drobiem/ptactwem na terenie rynku w Ujeździe


doc01525020200303155215 (2).jpg

Wyświetlony: 1221

Dodany 03.03.2020 16:28:15 przez Wójt Gminy Będków

Autor dokumentu Wójt Gminy Będków

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 03.03.2020 16:28:15 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Informacja na temat bioasekuracji - ASF


Informacja na temat bioasekuracji - ASF.pdf

Wyświetlony: 1498

Dodany 07.04.2020 14:18:11 przez Justyna Gorzelak

Autor dokumentu Justyna Gorzelak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 07.04.2020 14:18:11 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Informacja "Pomóż rolnikowi, kup jego produkty"


Informacja Pomóż rolnikowi, kup jego produkty.doc

Wyświetlony: 1252

Dodany 09.04.2020 10:30:59 przez Justyna Gorzelak

Autor dokumentu Justyna Gorzelak

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 09.04.2020 10:30:59 przez

Historia zmian [0]

Strona główna

Władze Gminy

Prawo lokalne

Rada Gminy

Gospodarka Nieruchomościami

Tablica ogłoszeń

Deklaracja dostępności

Menu Tematyczne

Menu Podmiotowe

Archiwum_BIP

Archiwum

Najnowsze

23.02.2024 08:51

Informacja Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 22 lutego o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych.

Czytaj dalej...

19.02.2024 13:36

Obwieszczenie o o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: ,,budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do granic działek, z przepompowniami ścieków, zasilaniem eNN przepompowni ścieków oraz niezbędnymi urządzeniami budowlanymi w miejscowości Nowiny, gmina Będków w ramach realizacji zadania pn. „Modernizacja sieci wodno – kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków na terenie gminy Będków” Lokalizacja: powiat tomaszowski, gmina Będków, obręb Nowiny, dz. nr ewid. 53, 43, 41, 40, 39, 38/6, 38/5, 38/4, 36, 54

Czytaj dalej...

19.02.2024 13:35

Zawiadomienie - obwieszczenie o wszczęciu postępowania ws. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: ,,Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Będkowie’’ Lokalizacja: powiat tomaszowski, gmina Będków, obręb Będków, dz. nr ewid. 269/15, 268/7

Czytaj dalej...

15.02.2024 12:26

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Będków - stanowisko ds. Ochrony Środowiska

Czytaj dalej...

14.02.2024 14:58

Sprawozdania (opisowe) z wykonania budżetu 2022

Czytaj dalej...

14.02.2024 14:56

Sprawozdania (opisowe) z wykonania budżetu 2021

Czytaj dalej...

Redaktorzy

Agnieszka Gieszcz-Hejniak Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Patrycja Rozpędek Zadaj pytanie

Tel: +48447257010

Fax:


Aneta Kowara Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Tomasz Grabski Zadaj pytanie

Tel:

Fax: