Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr XXVII.160.17 Rady Gminy w Będkowie z dnia 14 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Będków za pierwsze półrocze 2017 r., informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek, dla których organem założycielskim jest gmina Będków

Uchwała Nr XXVII/160/17 Rady Gminy w Będkowie z dnia 14 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Będków za pierwsze półrocze 2017 r., informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek, dla których organem założycielskim jest gmina Będków


Uchwała Nr XXVII.160.17 Rady Gminy w Będkowie z dnia 14 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Będków za pierwsze półrocze 2017 r., informacji o ...pdf

Wyświetlony: 572

Dodany 22.08.2017 11:08:46 przez Andrzej Legieziński

Autor dokumentu Andrzej Legieziński

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 22.08.2017 11:08:46 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr XXVII/161/17 Rady Gminy w Będkowie z dnia 14 sierpnia 2017 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok


Uchwała Nr XXVII.161.17 Rady Gminy w Będkowie z dnia 14 sierpnia 2017 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok.pdf

Wyświetlony: 562

Dodany 22.08.2017 11:16:44 przez Andrzeja Legieziński

Autor dokumentu Andrzeja Legieziński

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 22.08.2017 11:16:44 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr XXVII/163/17 Rady Gminy w Będkowie z dnia 14 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej ds. komunalizacji mienia


Uchwała Nr XXVII.163.17 Rady Gminy w Będkowie z dnia 14 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej ds. komunalizacji mienia.pdf

Wyświetlony: 675

Dodany 22.08.2017 11:25:40 przez Andrzej Legiziński

Autor dokumentu Andrzej Legiziński

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 22.08.2017 11:25:40 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr XXVII/164/17 Rady Gminy w Będkowie z dnia 14 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych przewoźnikom i operatorom oraz zasad i warunków korzystania z tych przystanków

Uchwała Nr XXVII/164/17 Rady Gminy w Będkowie z dnia 14 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych przewoźnikom i operatorom oraz zasad i warunków korzystania z tych przystanków


Uchwała Nr XXVII.164.17 Rady Gminy w Będkowie z dnia 14 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych przewoźnikom i operatorom oraz .....pdf

Wyświetlony: 577

Dodany 22.08.2017 11:34:17 przez Andrzej Legieziński

Autor dokumentu Andrzej Legieziński

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 22.08.2017 11:34:17 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr XXVII/165/17 Rady Gminy w Będkowie z dnia 14 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Będków na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

Uchwała Nr XXVII/165/17 Rady Gminy w Będkowie z dnia 14 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Będków na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym


Uchwała Nr XXVII.165.17 Rady Gminy w Będkowie z dnia 14 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Będków na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic i numerów oraz ......pdf

Wyświetlony: 679

Dodany 22.08.2017 11:38:31 przez Andrzej Legieziński

Autor dokumentu Andrzej Legieziński

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 22.08.2017 11:38:31 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr XXVII/166/17 Rady Gminy w Będkowie z dnia 14 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Będków na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych

Uchwała Nr XXVII/166/17 Rady Gminy w Będkowie z dnia 14 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Będków na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych


Uchwała Nr XXVII.166.17 Rady Gminy w Będkowie z dnia 14 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Będków na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i ......pdf

Wyświetlony: 646

Dodany 22.08.2017 11:47:34 przez Andrzej Legieziński

Autor dokumentu Andrzej Legieziński

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 22.08.2017 11:47:34 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr XXVII/167/17 Rady Gminy w Będkowie z dnia 14 sierpnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Tomaszowskiego


Uchwała Nr XXVII.167.17 Rady Gminy w Będkowie z dnia 14 sierpnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Tomaszowskiego.pdf

Wyświetlony: 660

Dodany 22.08.2017 11:53:48 przez Andrzej Legieziński

Autor dokumentu Andrzej Legieziński

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 22.08.2017 11:53:48 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr XXVII/162/17 Rady Gminy w Będkowie z dnia 14 sierpnia 2017 roku w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będków na lata 2017-2029


Uchwała Nr XXVII.162.17 Rady Gminy w Będkowie z dnia 14 sierpnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będków na lata 2017-2029.pdf

Wyświetlony: 904

Dodany 24.08.2017 15:14:20 przez Andrzej Legieziński

Autor dokumentu Andrzej Legieziński

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 24.08.2017 15:14:20 przez

Historia zmian [1]

Strona główna

Władze Gminy

Prawo lokalne

Rada Gminy

Gospodarka Nieruchomościami

Tablica ogłoszeń

Deklaracja dostępności

Menu Tematyczne

Menu Podmiotowe

Archiwum_BIP

Archiwum

Najnowsze

01.03.2024 09:24

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Będków - stanowisko ds. Ochrony Środowiska

Czytaj dalej...

28.02.2024 17:19

Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Będkowie powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. o składzie, siedzibie i dyżurach.

Czytaj dalej...

27.02.2024 15:16

Zarządzenie Nr 6/2024 Wójta Gminy Będków z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Będków miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych biorących udział w kampanii wyborczej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku

Czytaj dalej...

27.02.2024 13:52

Postanowienie nr 125/2024 Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Czytaj dalej...

27.02.2024 13:49

Postanowienie nr 125/2024 Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Czytaj dalej...

27.02.2024 13:49

Postanowienie nr 124/2024 Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Czytaj dalej...

Redaktorzy

Agnieszka Gieszcz-Hejniak Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Patrycja Rozpędek Zadaj pytanie

Tel: +48447257010

Fax:


Aneta Kowara Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Tomasz Grabski Zadaj pytanie

Tel:

Fax: