Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Zarządzenie Nr 39/2016 Wójta Gminy Będków z dnia 10 listopada 2016 roku w sprawie: Projektu Budżetu Gminy Będków na rok 2017


Zarządzenie Nr 39.2016 Wójta Gminy Będków z dnia 10 listopada 2016 roku w sprawie Projektu Budżetu Gminy Będków na rok 2017.pdf

Wyświetlony: 855

Dodany 02.12.2016 12:19:44 przez Król-Pospieszny Anna

Autor dokumentu Król-Pospieszny Anna

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 02.12.2016 12:19:44 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Zarządzenie Nr 40/2016 Wójta Gminy Będków z dnia 10 listopada 2016 roku w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będków na lata 2017-2029


Zarządzenie Nr 40.2016 Wójta Gminy Będków z dnia 10 listopada 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będków na lata 2017-2029.pdf

Wyświetlony: 836

Dodany 02.12.2016 12:30:14 przez Małgorzata Jabłońska

Autor dokumentu Małgorzata Jabłońska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 02.12.2016 12:30:14 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Zarządzenie Nr 42/2016 Wójta Gminy Będków z dnia 28 listopada 2016 roku w sprawie: autopoprawki do projektu budżetu na rok 2017


Zarządzenie Nr 42.2016 Wójta Gminy Będków z dnia 28 listopada 2016 roku w sprawie autopoprawki do projektu budżetu na rok 2017.pdf

Wyświetlony: 989

Dodany 02.12.2016 12:40:50 przez Małgorzata Jabłońska

Autor dokumentu Małgorzata Jabłońska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 02.12.2016 12:40:50 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Zarządzenie Nr 43/2016 Wójta Gminy Będków z dnia 28 listopada 2016 roku w sprawie: Autopoprawki do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będków na lata 2017-2029


Zarządzenie Nr 43.2016 Wójta Gminy Będków z dnia 28 listopada 2016 roku w sprawie Autopoprawki do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będków na lata 2017-2029.pdf

Wyświetlony: 926

Dodany 02.12.2016 12:45:55 przez Małgorzata Jabłońska

Autor dokumentu Małgorzata Jabłońska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 02.12.2016 12:45:55 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Zarządzenie Nr 46.2016 Wójta Gminy Będków z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie: Autopoprawki do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będków na lata 2017 - 2029


Zarządzenie Nr 46.2016 Wójta Gminy Będków z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie Autopoprawki do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będków na lata 2017 - 2029.pdf

Wyświetlony: 957

Dodany 20.12.2016 09:38:30 przez Lesław Kołodziejczyk, Wójt Gminy Będków

Autor dokumentu Lesław Kołodziejczyk, Wójt Gminy Będków

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 20.12.2016 09:38:30 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała nr V/222/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie opinii do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będków


Uchwała nr V.222.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie opinii do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będków.pdf

Wyświetlony: 837

Dodany 29.12.2016 14:42:35 przez Król-Pospieszny Anna

Autor dokumentu Król-Pospieszny Anna

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 29.12.2016 14:42:35 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała nr V/223/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Będków w 2017 roku


Uchwała nr V.223.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Będków w 2017 roku.pdf

Wyświetlony: 843

Dodany 29.12.2016 14:47:23 przez Król-Pospieszny Anna

Autor dokumentu Król-Pospieszny Anna

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 29.12.2016 14:47:23 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała nr V/224/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie opiniii o przedłożonym projekcie budżetu Gminy Będków na 2017 rok


Uchwała nr V.224.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie opiniii o przedłożonym projekcie budżetu Gminy Będków na 2017 rok.pdf

Wyświetlony: 866

Dodany 29.12.2016 14:51:45 przez Król-Pospieszny Anna

Autor dokumentu Król-Pospieszny Anna

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 29.12.2016 14:51:45 przez

Historia zmian [0]

Strona główna

Władze Gminy

Prawo lokalne

Rada Gminy

Gospodarka Nieruchomościami

Tablica ogłoszeń

Deklaracja dostępności

Menu Tematyczne

Menu Podmiotowe

Archiwum_BIP

Archiwum

Najnowsze

01.03.2024 09:24

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Będków - stanowisko ds. Ochrony Środowiska

Czytaj dalej...

28.02.2024 17:19

Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Będkowie powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. o składzie, siedzibie i dyżurach.

Czytaj dalej...

27.02.2024 15:16

Zarządzenie Nr 6/2024 Wójta Gminy Będków z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Będków miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych biorących udział w kampanii wyborczej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku

Czytaj dalej...

27.02.2024 13:52

Postanowienie nr 125/2024 Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Czytaj dalej...

27.02.2024 13:49

Postanowienie nr 125/2024 Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Czytaj dalej...

27.02.2024 13:49

Postanowienie nr 124/2024 Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Czytaj dalej...

Redaktorzy

Agnieszka Gieszcz-Hejniak Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Patrycja Rozpędek Zadaj pytanie

Tel: +48447257010

Fax:


Aneta Kowara Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Tomasz Grabski Zadaj pytanie

Tel:

Fax: