Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr III/7/18 Rady Gminy w Będkowie z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia rocznego Programu Współpracy Gminy Będków z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019

Uchwała Nr III/7/18 Rady Gminy w Będkowie z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia rocznego Programu Współpracy Gminy Będków z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019


Uchwała Nr III.7.18 Rady Gminy w Będkowie z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia rocznego Programu Współpracy Gminy Będków z Organizacjami Pozarzą.pdf

Wyświetlony: 810

Dodany 19.12.2018 13:00:33 przez Jarosław Błoch

Autor dokumentu Jarosław Błoch

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 19.12.2018 13:00:33 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr III/8/18 Rady Gminy w Będkowie z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania oraz odstąpienia od zwrotów, w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023

Uchwała Nr III/8/18 Rady Gminy w Będkowie z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania oraz odstąpienia od zwrotów, w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023


Uchwała Nr III.8.18 Rady Gminy w Będkowie z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w ......pdf

Wyświetlony: 790

Dodany 19.12.2018 13:12:27 przez Jarosłąw Błoch

Autor dokumentu Jarosłąw Błoch

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 19.12.2018 13:12:27 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr III/9/18 Rady Gminy w Będkowie z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023


Uchwała Nr III.9.18 Rady Gminy w Będkowie z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023.pdf

Wyświetlony: 697

Dodany 19.12.2018 13:19:49 przez Jarosław Błoch

Autor dokumentu Jarosław Błoch

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 19.12.2018 13:19:49 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr III/10/18 Rady Gminy w Będkowie z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia składu liczbowego stałych Komisji Rady Gminy w Będkowie


Uchwała Nr III.10.18 Rady Gminy w Będkowie z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia składu liczbowego stałych Komisji Rady Gminy w Będkowie.pdf

Wyświetlony: 774

Dodany 19.12.2018 13:27:59 przez Jarosław Błoch

Autor dokumentu Jarosław Błoch

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 19.12.2018 13:27:59 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr III/11/18 Rady Gminy w Będkowie z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości


Uchwała Nr III.11.18 Rady Gminy w Będkowie z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.pdf

Wyświetlony: 818

Dodany 19.12.2018 13:38:11 przez Jarosław Błoch

Autor dokumentu Jarosław Błoch

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 19.12.2018 13:38:11 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr III/12/18 Rady Gminy w Będkowie z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Będkowie


Uchwała Nr III.12.18 Rady Gminy w Będkowie z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Będkow.pdf

Wyświetlony: 714

Dodany 19.12.2018 13:41:12 przez Jarosław Błoch

Autor dokumentu Jarosław Błoch

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 19.12.2018 13:41:12 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr III/13/18 Rady Gminy w Będkowie z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Będkowie


Uchwała Nr III.13.18 Rady Gminy w Będkowie z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Będkowie.pdf

Wyświetlony: 796

Dodany 19.12.2018 13:46:07 przez Jarosław Błoch

Autor dokumentu Jarosław Błoch

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 19.12.2018 13:46:07 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr III/14/18 Rady Gminy w Będkowie z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy w Będkowie


Uchwała Nr III.14.18 Rady Gminy w Będkowie z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji ....pdf

Wyświetlony: 711

Dodany 19.12.2018 13:55:10 przez Jarosław Błoch

Autor dokumentu Jarosław Błoch

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 19.12.2018 13:55:10 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr III/15/18 Rady Gminy w Będkowie z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy w Będkowie


Uchwała Nr III.15.18 Rady Gminy w Będkowie z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy w Będkow.pdf

Wyświetlony: 691

Dodany 19.12.2018 13:59:40 przez Jarosław Błoch

Autor dokumentu Jarosław Błoch

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 19.12.2018 13:59:40 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr III/16/18 Rady Gminy w Będkowie z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa Rady Gminy w Będkowie


Uchwała Nr III.16.18 Rady Gminy w Będkowie z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa Rady Gminy w ....pdf

Wyświetlony: 702

Dodany 19.12.2018 14:06:36 przez Jarosław Błoch

Autor dokumentu Jarosław Błoch

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 19.12.2018 14:06:36 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr III/17/18 Rady Gminy w Będkowie z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Sportu i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy w Będkowie


Uchwała Nr III.17.18 Rady Gminy w Będkowie z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury ....pdf

Wyświetlony: 722

Dodany 19.12.2018 14:17:16 przez Jarosław Błoch

Autor dokumentu Jarosław Błoch

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 19.12.2018 14:17:16 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr III/18/18 Rady Gminy w Będkowie z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości diet radnych Rady Gminy w Będkowie


Uchwała Nr III.18.18 Rady Gminy w Będkowie z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości diet radnych Rady Gminy w Będkowie.pdf

Wyświetlony: 806

Dodany 19.12.2018 14:26:10 przez Jarosław Błoch

Autor dokumentu Jarosław Błoch

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 19.12.2018 14:26:10 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr III/19/18 Rady Gminy w Będkowie z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Wójta Gminy Będków


Uchwała Nr III.19.18 Rady Gminy w Będkowie z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Wójta Gminy Będków.pdf

Wyświetlony: 707

Dodany 19.12.2018 14:32:35 przez Jarosław Błoch

Autor dokumentu Jarosław Błoch

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 19.12.2018 14:32:35 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr III/20/18 Rady Gminy w Będkowie z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości


Uchwała Nr III.20.18 Rady Gminy w Będkowie z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości.pdf

Wyświetlony: 716

Dodany 19.12.2018 14:36:01 przez Jarosław Błoch

Autor dokumentu Jarosław Błoch

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 19.12.2018 14:36:01 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr III/21/18 Rady Gminy w Będkowie z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Będków


Uchwała Nr III.21.18 Rady Gminy w Będkowie z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Będków.pdf

Wyświetlony: 792

Dodany 19.12.2018 14:44:09 przez Jarosław Błoch

Autor dokumentu Jarosław Błoch

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 19.12.2018 14:44:09 przez

Historia zmian [0]

Strona główna

Władze Gminy

Prawo lokalne

Rada Gminy

Gospodarka Nieruchomościami

Tablica ogłoszeń

Deklaracja dostępności

Menu Tematyczne

Menu Podmiotowe

Archiwum_BIP

Archiwum

Najnowsze

19.02.2024 13:36

Obwieszczenie o o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: ,,budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do granic działek, z przepompowniami ścieków, zasilaniem eNN przepompowni ścieków oraz niezbędnymi urządzeniami budowlanymi w miejscowości Nowiny, gmina Będków w ramach realizacji zadania pn. „Modernizacja sieci wodno – kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków na terenie gminy Będków” Lokalizacja: powiat tomaszowski, gmina Będków, obręb Nowiny, dz. nr ewid. 53, 43, 41, 40, 39, 38/6, 38/5, 38/4, 36, 54

Czytaj dalej...

19.02.2024 13:35

Zawiadomienie - obwieszczenie o wszczęciu postępowania ws. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: ,,Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Będkowie’’ Lokalizacja: powiat tomaszowski, gmina Będków, obręb Będków, dz. nr ewid. 269/15, 268/7

Czytaj dalej...

15.02.2024 12:26

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Będków - stanowisko ds. Ochrony Środowiska

Czytaj dalej...

14.02.2024 14:58

Sprawozdania (opisowe) z wykonania budżetu 2022

Czytaj dalej...

14.02.2024 14:56

Sprawozdania (opisowe) z wykonania budżetu 2021

Czytaj dalej...

14.02.2024 14:55

Sprawozdania (opisowe) z wykonania budżetu 2020

Czytaj dalej...

Redaktorzy

Agnieszka Gieszcz-Hejniak Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Patrycja Rozpędek Zadaj pytanie

Tel: +48447257010

Fax:


Aneta Kowara Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Tomasz Grabski Zadaj pytanie

Tel:

Fax: