Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr XL/208/14 Rady Gminy w Będkowie z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Tomaszowskiego w sprawie podziału Powiatu Tomaszowskiego na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich numerów, granic i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

 
uchwala_XL-208.pdf

Wyświetlony: 510

Dodany 18.06.2014 08:13:12 przez

Autor dokumentu

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 18.06.2014 08:13:12 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr XL/209/14 Rady Gminy w Będkowie z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Będków oraz sprawozdania finansowego za 2013 r.

 
uchwala_XL-209.pdf

Wyświetlony: 577

Dodany 18.06.2014 08:35:34 przez Małgorzata Jabłońska

Autor dokumentu Małgorzata Jabłońska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 18.06.2014 08:35:34 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr XL/210/14 Rady Gminy w Będkowie z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Gminnego Ośrodka Zdrowia w Będkowie za rok 2013.

 
uchwala_XL-210.pdf

Wyświetlony: 671

Dodany 18.06.2014 08:40:29 przez Małgorzata Jabłońska

Autor dokumentu Małgorzata Jabłońska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 18.06.2014 08:40:29 przez

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr XL/211/14 Rady Gminy w Będkowie z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Będków za 2013 r.

 
uchwala_XL-211.pdf

Wyświetlony: 688

Dodany 18.06.2014 08:47:02 przez

Autor dokumentu

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 18.06.2014 08:47:02 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr XL/212/14 Rady Gminy w Będkowie z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków znajdujących się na terenie gminy Będków.

 
uchwala_XL-212.pdf

Wyświetlony: 504

Dodany 18.06.2014 08:51:11 przez Małgorzata Jabłońska

Autor dokumentu Małgorzata Jabłońska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 18.06.2014 08:51:11 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr XL/215/14 Rady Gminy w Będkowie z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Będków na rok 2014.

 
uchwala_XL-215.pdf

Wyświetlony: 543

Dodany 18.06.2014 08:59:50 przez Wiesława Krych

Autor dokumentu Wiesława Krych

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 18.06.2014 08:59:50 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr XL/213/14 Rady Gminy w Będkowie z dnia 05 czerwca 2014 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok.

 
uchwala_XL-213.pdf

Wyświetlony: 498

Dodany 01.07.2014 09:24:50 przez Małgorzata Jabłońska

Autor dokumentu Małgorzata Jabłońska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 01.07.2014 09:24:50 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr XL/214/14 Rady Gminy w Będkowie z dnia 05 czerwca 2014 roku w sprawie : zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będków.

 
uchwala_XL-214.pdf

Wyświetlony: 500

Dodany 01.07.2014 09:54:29 przez Małgorzata Jabłońska

Autor dokumentu Małgorzata Jabłońska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 01.07.2014 09:54:29 przez

Historia zmian [0]

Strona główna

Władze Gminy

Prawo lokalne

Rada Gminy

Gospodarka Nieruchomościami

Tablica ogłoszeń

Deklaracja dostępności

Menu Tematyczne

Menu Podmiotowe

Archiwum_BIP

Archiwum

Najnowsze

28.02.2024 17:19

Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Będkowie powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. o składzie, siedzibie i dyżurach.

Czytaj dalej...

27.02.2024 15:16

Zarządzenie Nr 6/2024 Wójta Gminy Będków z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Będków miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych biorących udział w kampanii wyborczej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku

Czytaj dalej...

27.02.2024 13:52

Postanowienie nr 125/2024 Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Czytaj dalej...

27.02.2024 13:49

Postanowienie nr 125/2024 Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Czytaj dalej...

27.02.2024 13:49

Postanowienie nr 124/2024 Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Czytaj dalej...

27.02.2024 13:48

Postanowienie nr 121/2024 Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 22 lutego 2024 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Będków na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Czytaj dalej...

Redaktorzy

Agnieszka Gieszcz-Hejniak Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Patrycja Rozpędek Zadaj pytanie

Tel: +48447257010

Fax:


Aneta Kowara Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Tomasz Grabski Zadaj pytanie

Tel:

Fax: