Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie wprowadzenia Programu Współpracy Gminy Będków z Organizacjami Pozarządowymi w 2008 r. wraz załącznikiem

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie wprowadzenia Programu Współpracy Gminy Będków z Organizacjami Pozarządowymi w 2008 r. wraz załącznikiem

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie wprowadzenia Programu Współpracy Gminy Będków z Organizacjami Pozarządowymi w 2008 r.

Projekt uchwały - zmieniający uchwałę w w spr. wprowadz. współpracy ... (XII Sesja Rady Gminy w Będkowie - 04.01.2008 r.)


ProjektUchwaazmieniajcauchwawsprawiewprowadzeniaProgramuWsppracyGminyBdkwzOrganizacjamiPozarzadowymiw2008r..doc

Wyświetlony: 928

Dodany 30.01.2008 13:35:13 przez Anna Król-Pospieszny

Autor dokumentu Anna Król-Pospieszny

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 30.01.2008 13:35:13 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Projekt uchwały dot. zwolnień od podatku od nieruchomości

Projekt uchwały dot. zwolnień od podatku od nieruchomości

Projekt uchwały dot. zwolnień od podatku od nieruchomości

Projekt+uchwa%C5%82y+-+zwolnienia+od+nieruchomo%C5%9Bci (X Sesja Rady Gminy w Będkowie - 5.12.2007 r.)


Uchwaawsprawiezwolniepodatkuodnieruchomoci.doc

Wyświetlony: 699

Dodany 29.11.2007 14:49:27 przez Anna Król-Pospieszny

Autor dokumentu Anna Król-Pospieszny

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 29.11.2007 14:49:27 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Projekt uchwały dot. ustalenia opłaty za świadczenia wykraczające poza zakres podstawy progeamowej w przedszkolu samorządowym prowadzonym przez gminę Będków

Projekt uchwały dot. ustalenia opłaty za świadczenia wykraczające poza zakres podstawy progeamowej w przedszkolu samorządowym prowadzonym przez gminę Będków

Projekt uchwały dot. ustalenia opłaty za świadczenia wykraczające poza zakres podstawy programowej w przedszkolu samorządowym prowadzonym przez gminę Będków

Projekt+uchwa%C5%82y+-+op%C5%82ata+za+przedszkole (X Sesja Rady Gminy w Będkowie - 5.12.2007 r.)


Uchwaadot.opatyzaprzedszkole.doc

Wyświetlony: 754

Dodany 29.11.2007 15:34:14 przez Anna Król-Pospieszny

Autor dokumentu Anna Król-Pospieszny

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 29.11.2007 15:34:14 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Projekt uchwały dot. zatwierdzenia taryfy opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę

Projekt uchwały dot. zatwierdzenia taryfy opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę

Projekt uchwały dot. zatwierdzenia taryfy opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę

Projekt+uchwa%C5%82y+-+woda (X Sesja Rady Gminy w Będkowie - 5.12.2007 r.)


UCHWAAwsprawiewody.doc

Wyświetlony: 903

Dodany 30.11.2007 12:19:45 przez Anna Król-Pospieszny

Autor dokumentu Anna Król-Pospieszny

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 30.11.2007 12:19:45 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Projekt uchwały w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników

Projekt uchwały w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników

Projekt uchwały w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników

Projekt uchwały - z. op. (VIII Sesja Rady Gminy w Będkowie - 20.08.2007 r.)


Zesppiniujcy.doc


Wyświetlony: 711

Dodany 20.08.2007 10:37:07 przez Anna Król-Pospieszny

Autor dokumentu Anna Król-Pospieszny

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 20.08.2007 10:37:07 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Projekt uchwały w sprawie przekształcenia SPZOZ Gminy Będków - Gminnego Ośrodka Zdrowia w Będkowie przez rozszerzenie zakresu świadczonych usług zdrowotnych oraz utworzenie nowych komórek organizacyjnych

Projekt uchwały w sprawie przekształcenia SPZOZ Gminy Będków - Gminnego Ośrodka Zdrowia w Będkowie przez rozszerzenie zakresu świadczonych usług zdrowotnych oraz utworzenie nowych komórek organizacyjnych

Projekt uchwały w sprawie przekształcenia SPZOZ Gminy Będków - Gminnego Ośrodka Zdrowia w Będkowie przez rozszerzenie zakresu świadczonych usług zdrowotnych oraz utworzenie nowych komórek organizacyjnych (XIX Sesja Rady Gminy w Będkowie - 20.11.2008 r.)

Projekt uchwały w sprawie przekształcenia SPZOZ Gminy Będków - Gminnego Ośrodka Zdrowia w Będkowie przez rozszerzenie zakresu świadczonych usług zdrowotnych oraz utworzenia nowych komórek organizacyjnych

 


MicrosoftWordSpzoz.pdf

Wyświetlony: 865

Dodany 18.11.2008 11:30:02 przez Anna Król-Pospieszny

Autor dokumentu Anna Król-Pospieszny

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 18.11.2008 11:30:02 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Projekt uchwały w sprawie przekształcenia SPZOZ Gminy Będków - Gminnego Ośrodka Zdrowia w Będkowie przez rozszerzenie zakresu świadczonych usług zdrowotnych oraz utworzenie nowych komórek organizacyjnych

Projekt uchwały w sprawie przekształcenia SPZOZ Gminy Będków - Gminnego Ośrodka Zdrowia w Będkowie przez rozszerzenie zakresu świadczonych usług zdrowotnych oraz utworzenie nowych komórek organizacyjnych

Projekt uchwały w sprawie przekształcenia SPZOZ Gminy Będków - Gminnego Ośrodka Zdrowia w Będkowie przez rozszerzenie zakresu świadczonych usług zdrowotnych oraz utworzenie nowych komórek organizacyjnych (XIX Sesja Rady Gminy w Będkowie - 20.11.2008 r.)

Projekt uchwały w sprawie przekształcenia SPZOZ Gminy Będków - Gminnego Ośrodka Zdrowia w Będkowie przez rozszerzenie zakresu świadczonych usług zdrowotnych oraz utworzenie nowych komórek organizacyjnych

 


MicrosoftWordSpzoz.pdf

Wyświetlony: 821

Dodany 18.11.2008 12:49:58 przez Anna Król-Pospieszny

Autor dokumentu Anna Król-Pospieszny

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 18.11.2008 12:49:58 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportu

Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportu

Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek od środków transportowych

Podatek+od+%C5%9Br.+transportu (IX Sesja Rady Gminy w Będkowie - 29.10.2007 r.

Załącznik do projektu uchwały

Za%C5%82%C4%85cznik+od+%C5%9Br.+transp. (IX Sesja Rady Gminy w Będkowie - 29.10.2007 r.)


Projektuchwaywsprawieokresleniawysokocistawekpodatkuodrodkransportowych.doc

Wyświetlony: 1387

Dodany 29.10.2007 11:43:07 przez Anna Król-Pospieszny

Autor dokumentu Anna Król-Pospieszny

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 29.10.2007 11:43:07 przez

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (XIX Sesja Rady Gminy w Będkowie - 20.11.2008 r.)

Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości


MicrosoftWorduchnieruch.pdf

Wyświetlony: 863

Dodany 18.11.2008 13:17:18 przez Anna Król-Pospieszny

Autor dokumentu Anna Król-Pospieszny

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 18.11.2008 13:17:18 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Podatek+od+nieruchomo%C5%9Bci  (IX Sesja Rady Gminy w Będkowie - 29.10.2007 r.)


Projektuchwaywsprawieokreleniawysokocistawekpodatkuodnieruchomoci.doc

Wyświetlony: 766

Dodany 29.10.2007 11:48:46 przez Anna Król-Pospieszny

Autor dokumentu Anna Król-Pospieszny

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 29.10.2007 11:48:46 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie SPZOZ Gminy Będków - Gminnego Ośrodka Zdrowia w Będkowie

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie SPZOZ Gminy Będków - Gminnego Ośrodka Zdrowia w Będkowie

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie SPZOZ Gminy Będków - Gminnego Ośrodka Zdrowia w Będkowie (XIX Sesja Rady Gminy w Będkowie - 20.11.2008 r.)

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie SPZOZ Gminy Będków - Gminnego Ośrodka Zdrowia w Będkowie


MicrosoftWordstatutgoz.pdf

Wyświetlony: 893

Dodany 18.11.2008 13:02:53 przez Anna Król-Pospieszny

Autor dokumentu Anna Król-Pospieszny

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 18.11.2008 13:02:53 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Projekt uchwały w sprawie przystąpinia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Wykno

Projekt uchwały w sprawie przystąpinia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Wykno

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Wykno

Projekt uchwały - miejscowy plan (VIII Sesja Rady Gminy w Będkowie - 20.08.2007 r.)


UchwaawsprawieprzystpieniadosporzdzeniamiejscowegoplanuzagospodarowaniaprzestrzennegowobrewsiWykno.doc

Wyświetlony: 810

Dodany 20.08.2007 09:46:31 przez Anna Król-Pospieszny

Autor dokumentu Anna Król-Pospieszny

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 20.08.2007 09:46:31 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2008

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2008

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2008 (XIX Sesja Rady Gminy w Będkowie - 20.11.2008 r.)

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2008


Wyświetlony: 745

Dodany 18.11.2008 13:33:44 przez Anna Król-Pospieszny

Autor dokumentu Anna Król-Pospieszny

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 18.11.2008 13:33:44 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie nieruchomości zabudowanej stanowiącej mienie komunalne

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie nieruchomości zabudowanej stanowiącej mienie komunalne

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie nieruchomości zabudowanej stanowiącej mienie komunalne

Projekt uchwały - zgoda użyczenia nieruchomości (VIII Sesja Rady Gminy w Będkowie - 20.08.2007 r.)


Uchwaawsprawiewyraeniazgodynaoddaniewuyczenienieruchomocizabudowanejstanowiacejmieniekomunalne.doc

Wyświetlony: 793

Dodany 20.08.2007 10:18:00 przez Anna Król-Pospieszny

Autor dokumentu Anna Król-Pospieszny

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 20.08.2007 10:18:00 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Wójta Gminy Będków z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2007 r.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Wójta Gminy Będków z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2007 r.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Wójta Gminy Będków z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2007 r.

Projekt uchwały - budżet (VIII Sesja Rady Gminy w Będkowie - 20.08.2007 r.)


Projektdotyczcysprawozdania.doc

Wyświetlony: 827

Dodany 20.08.2007 10:45:15 przez Anna Król-Pospieszny

Autor dokumentu Anna Król-Pospieszny

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 20.08.2007 10:45:15 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Projekt uchwały dot. Gminnego Programu Gospodarki Mieszkaniowej Zasobem Gminy Będków na lata 2007 -2011

Projekt uchwały dot. Gminnego Programu Gospodarki Mieszkaniowej Zasobem Gminy Będków na lata 2007 -2011

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Gospodarki Mieszkaniowej Zasobem Gminy Będków na lata 2007 - 2011

GPGM - projekt uchwały (X Sesja Rady Gminy w Będkowie - 5.12.2007 r.)

Załącznik do uchwały

GPGM (X Sesja Rady Gminy w Będkowie - 5.12.2007 r.)


Uchwaagminnyprogramgospodarkimieszkaniowej.doc

Wyświetlony: 1137

Dodany 03.12.2007 09:53:09 przez Anna Król-Pospieszny

Autor dokumentu Anna Król-Pospieszny

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 03.12.2007 09:53:09 przez

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Projekt uchwały uchylający uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Projekt uchwały uchylający uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Projekt uchwały uchylający uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

uchylająca uchwałę transport (X Sesja Rady Gminy w Będkowie - 5.12.2007 r.)


Uchwaauchylajcapodatiodrodkransport.doc

Wyświetlony: 702

Dodany 03.12.2007 12:17:41 przez Anna Król-Pospieszny

Autor dokumentu Anna Król-Pospieszny

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 03.12.2007 12:17:41 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Projekt uchwały - śr. transp. (X Sesja Rady Gminy w Będkowie - 5.12.2007 r.)

Załącznik do uchwały

Projekt uchwały - śr. transp. zał. (X Sesja Rady Gminy w Będkowie - 5.12.2007 r.)


Uchwaawspr.stawekpodatkuodrodkransport.doc

Wyświetlony: 1095

Dodany 03.12.2007 12:26:26 przez Anna Król-Pospieszny

Autor dokumentu Anna Król-Pospieszny

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 03.12.2007 12:26:26 przez

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie wprowadzenia Programu Współpracy Gminy Będków z Organizacjami Pozarządowymi w 2008 r.

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie wprowadzenia Programu Współpracy Gminy Będków z Organizacjami Pozarządowymi w 2008 r.

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie wprowadzenia Programu Współpracy Gminy Będków z Organizacjami Pozarządowymi w 2008 r.

 

Projekt uchwały - zmieniający uchwałę w spr. współpracy z organ. poz. (XII Sesja Rady Gminy w Będkowie - 04.01.2008 r.)


ProjektUchwaazmieniajcauchwawsprawiewprowadzeniaProgramuWsppracyGminyBdkwzOrganizacjamiPozarzadowymiw2008r..doc

Wyświetlony: 726

Dodany 30.01.2008 13:55:09 przez Anna Król-Pospieszny

Autor dokumentu Anna Król-Pospieszny

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 30.01.2008 13:55:09 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Projekt uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Będków

Projekt uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Będków

 

Projekt uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Będków

Projekt ucwały - w spr. zasad wynajmowania lokali (XII Sesja Rady Gminy w Będkowie - 04.01.2008 r.)


ProjektUchwaawsprawiezasadwynajmowanialokaliwchodzcychwskadmieszkaniowegozasobugminyBdkw..doc

Wyświetlony: 811

Dodany 30.01.2008 14:13:58 przez Anna Król-Pospieszny

Autor dokumentu Anna Król-Pospieszny

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 30.01.2008 14:13:58 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarki Mieszkaniowym Zasobem Gminy Będków na lata 2008 - 2012 wraz z załącznikiem

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarki Mieszkaniowym Zasobem Gminy Będków na lata 2008 - 2012 wraz z załącznikiem

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarki Mieszkaniowym Zasobem Gminy Będków na lata 2008 - 2012 wraz z załącznikiem

Projekt uchwały w spr. WPGMZ Gminy Będków (XII Sesja Rady Gminy w Będkowie - 04.01.2008 r.)

Załącznik do projektu uchwały uchwały WPGMZ Gminy Będków (XII Sesja Rady Gminy w Będkowie - 04.01.2008 r.)


ProjektUchwaawsprawieuchwaleniawieloletniegoprogramugospodarowaniamieszkaniowymzasobemgminyBdkwnalata20082012.doc

Wyświetlony: 1259

Dodany 30.01.2008 14:41:40 przez Anna Król-Pospieszny

Autor dokumentu Anna Król-Pospieszny

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 30.01.2008 14:41:40 przez

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Projekt uchwały uchylającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia jednolitego tekstu Statutu SPZOZ Gminy Będków - Gminnego Ośrodka Zdrowia w Będkowie

Projekt uchwały uchylającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia jednolitego tekstu Statutu SPZOZ Gminy Będków - Gminnego Ośrodka Zdrowia w Będkowie

Projekt uchwały uchylającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia jednolitego tekstu Statutu SPZOZ Gminy Będków - Gminnego Ośrodka Zdrowia w Będkowie (XIX Sesja Rady Gminy w Będkowie - 20.11.2008 r.)

Projekt uchwały uchylający uchwałę w sprawie zatwierdzenia jednolitego tekstu Statutu SPZOZ Gminy Będków - Gminnego Ośrodka w Będkowie

 


MicrosoftWordzozuchylenieprojekt.pdf

Wyświetlony: 767

Dodany 18.11.2008 10:20:53 przez Anna Król-Pospieszny

Autor dokumentu Anna Król-Pospieszny

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 18.11.2008 10:20:53 przez

Historia zmian [0]

Strona główna

Władze Gminy

Prawo lokalne

Rada Gminy

Gospodarka Nieruchomościami

Tablica ogłoszeń

Deklaracja dostępności

Menu Tematyczne

Menu Podmiotowe

Archiwum_BIP

Archiwum

Najnowsze

01.03.2024 09:24

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Będków - stanowisko ds. Ochrony Środowiska

Czytaj dalej...

28.02.2024 17:19

Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Będkowie powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. o składzie, siedzibie i dyżurach.

Czytaj dalej...

27.02.2024 15:16

Zarządzenie Nr 6/2024 Wójta Gminy Będków z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Będków miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych biorących udział w kampanii wyborczej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku

Czytaj dalej...

27.02.2024 13:52

Postanowienie nr 125/2024 Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Czytaj dalej...

27.02.2024 13:49

Postanowienie nr 125/2024 Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Czytaj dalej...

27.02.2024 13:49

Postanowienie nr 124/2024 Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Czytaj dalej...

Redaktorzy

Agnieszka Gieszcz-Hejniak Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Patrycja Rozpędek Zadaj pytanie

Tel: +48447257010

Fax:


Aneta Kowara Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Tomasz Grabski Zadaj pytanie

Tel:

Fax: