Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Protokół z przebiegu konsultacji projektu

Protokół z przebiegu konsultacji projektu uchwały w sprawie wprowadzenia "Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innych podmiotami wymienionymi art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024" 


Wyświetlony: 329

Dodany 06.11.2023 10:27:05 przez Aneta Kowara

Autor dokumentu Aneta Kowara

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 06.11.2023 10:27:05 przez Aneta Kowara

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Zarządzenie 79/2023 Wójta Gminy Będków z dnia 23 października 2023 r.

Zarządzenie 79/2023 Wójta Gminy Będków z dnia 23 października 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia "programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024" 


Wyświetlony: 267

Dodany 06.11.2023 10:22:25 przez Aneta Kowara

Autor dokumentu Aneta Kowara

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 06.11.2023 10:22:25 przez Aneta Kowara

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na 2020 rok


oferta realizacji zadania publicznego.pdf

Wyświetlony: 1972

Dodany 28.01.2020 11:11:27 przez Izabela Kapelan

Autor dokumentu Izabela Kapelan

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 28.01.2020 11:11:27 przez

Historia zmian [5]

Zadaj pytanie Drukuj

Informacja o unieważnieniu konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań Gminy Będków o charakterze pożytku publicznego organizacjom pozarządowym lub innym podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji w 2020 roku.


Informacja o unieważnieniu konkursu ofert.pdf

Wyświetlony: 912

Dodany 10.02.2020 15:09:54 przez Wójt Gminy Będków

Autor dokumentu Wójt Gminy Będków

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 10.02.2020 15:09:54 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na 2020 rok


Zarządzenie nr 16.2020 Wójta Gminy Będków z dnia 24 marca 2020r..pdf

Wyświetlony: 3140

Dodany 24.03.2020 10:58:48 przez Izabela Kapelan

Autor dokumentu Izabela Kapelan

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 24.03.2020 10:58:48 przez

Historia zmian [9]

Zadaj pytanie Drukuj

Zarządzenie Nr 36.2020 Wójta Gminy Będków z dnia 8 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Gminy Będków na 2020 r. w zakresie upowszechnia


Zarządzenie Nr 36.2020 Wójta Gminy Będków z dnia 8 maja 2020 r. w sparwie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Gminy Będków na 2020 r. w zakresie upowszechniania .pdf

Wyświetlony: 946

Dodany 11.05.2020 13:06:26 przez Wójt Gminy Będków

Autor dokumentu Wójt Gminy Będków

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 11.05.2020 13:06:26 przez

Historia zmian [0]

Strona główna

Władze Gminy

Prawo lokalne

Rada Gminy

Gospodarka Nieruchomościami

Tablica ogłoszeń

Deklaracja dostępności

Menu Tematyczne

Menu Podmiotowe

Archiwum_BIP

Archiwum

Najnowsze

23.02.2024 08:51

Informacja Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 22 lutego o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych.

Czytaj dalej...

19.02.2024 13:36

Obwieszczenie o o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: ,,budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do granic działek, z przepompowniami ścieków, zasilaniem eNN przepompowni ścieków oraz niezbędnymi urządzeniami budowlanymi w miejscowości Nowiny, gmina Będków w ramach realizacji zadania pn. „Modernizacja sieci wodno – kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków na terenie gminy Będków” Lokalizacja: powiat tomaszowski, gmina Będków, obręb Nowiny, dz. nr ewid. 53, 43, 41, 40, 39, 38/6, 38/5, 38/4, 36, 54

Czytaj dalej...

19.02.2024 13:35

Zawiadomienie - obwieszczenie o wszczęciu postępowania ws. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: ,,Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Będkowie’’ Lokalizacja: powiat tomaszowski, gmina Będków, obręb Będków, dz. nr ewid. 269/15, 268/7

Czytaj dalej...

15.02.2024 12:26

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Będków - stanowisko ds. Ochrony Środowiska

Czytaj dalej...

14.02.2024 14:58

Sprawozdania (opisowe) z wykonania budżetu 2022

Czytaj dalej...

14.02.2024 14:56

Sprawozdania (opisowe) z wykonania budżetu 2021

Czytaj dalej...

Redaktorzy

Agnieszka Gieszcz-Hejniak Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Patrycja Rozpędek Zadaj pytanie

Tel: +48447257010

Fax:


Aneta Kowara Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Tomasz Grabski Zadaj pytanie

Tel:

Fax: