Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr XXXI/197/18 Rady Gminy w Będkowie z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Będków na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych

Uchwała Nr XXXI/197/18 Rady Gminy w Będkowie z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Będków na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych


Uchwała Nr XXXI.197.18 Rady Gminy w Będkowie z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Będków na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib ......pdf

Wyświetlony: 560

Dodany 29.03.2018 11:40:53 przez Andrzej Legieziński

Autor dokumentu Andrzej Legieziński

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 29.03.2018 11:40:53 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr XXXI/198/18 Rady Gminy w Będkowie z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży tych napojów na terenie Gminy Będków

Uchwała Nr XXXI/198/18 Rady Gminy w Będkowie z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży tych napojów na terenie Gminy Będków


Uchwała Nr XXXI.198.18 Rady Gminy w Będkowie z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania .....pdf

Wyświetlony: 958

Dodany 29.03.2018 11:49:33 przez Andrzej Legieziński

Autor dokumentu Andrzej Legieziński

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 29.03.2018 11:49:33 przez

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr XXXI/199/18 Rady Gminy w Będkowie z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zasad oraz trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Uchwała Nr XXXI/199/18 Rady Gminy w Będkowie z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zasad oraz trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków


Uchwała Nr XXXI.199.18 Rady Gminy w Będkowie z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zasad oraz trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty .......pdf

Wyświetlony: 656

Dodany 29.03.2018 12:06:31 przez Andrzej Legieziński

Autor dokumentu Andrzej Legieziński

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 29.03.2018 12:06:31 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr XXXI/200/18 Rady Gminy w Będkowie z dnia 26 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok


Uchwała Nr XXXI.200.18 Rady Gminy w Będkowie z dnia 26 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok.pdf

Wyświetlony: 553

Dodany 29.03.2018 12:12:07 przez Andrzej Legieziński

Autor dokumentu Andrzej Legieziński

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 29.03.2018 12:12:07 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr XXXI.201.18 Rady Gminy w Będkowie z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będków na lata 2018-2029


Uchwała Nr XXXI.201.18 Rady Gminy w Będkowie z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będków na lata 2018-2029.pdf

Wyświetlony: 696

Dodany 29.03.2018 12:21:17 przez Andrzej Legieziński

Autor dokumentu Andrzej Legieziński

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 29.03.2018 12:21:17 przez

Historia zmian [0]

Strona główna

Władze Gminy

Prawo lokalne

Rada Gminy

Gospodarka Nieruchomościami

Tablica ogłoszeń

Deklaracja dostępności

Menu Tematyczne

Menu Podmiotowe

Archiwum_BIP

Archiwum

Najnowsze

01.03.2024 09:24

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Będków - stanowisko ds. Ochrony Środowiska

Czytaj dalej...

28.02.2024 17:19

Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Będkowie powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. o składzie, siedzibie i dyżurach.

Czytaj dalej...

27.02.2024 15:16

Zarządzenie Nr 6/2024 Wójta Gminy Będków z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Będków miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych biorących udział w kampanii wyborczej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku

Czytaj dalej...

27.02.2024 13:52

Postanowienie nr 125/2024 Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Czytaj dalej...

27.02.2024 13:49

Postanowienie nr 125/2024 Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Czytaj dalej...

27.02.2024 13:49

Postanowienie nr 124/2024 Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Czytaj dalej...

Redaktorzy

Agnieszka Gieszcz-Hejniak Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Patrycja Rozpędek Zadaj pytanie

Tel: +48447257010

Fax:


Aneta Kowara Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Tomasz Grabski Zadaj pytanie

Tel:

Fax: