Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr XIX/87/12 Rady Gminy w Będkowie z dnia 20 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Będków

 
uchwala_XIX-87.pdf

Wyświetlony: 520

Dodany 26.03.2012 08:48:30 przez

Autor dokumentu

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 26.03.2012 08:48:30 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr XIX/88/12 Rady Gminy w Będkowie z dnia 20 lutego 2012 r. w sprawie wprowadzenia rocznego Programu Współpracy Gminy Będków z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012

 
uchwala_XIX-88.pdf

Wyświetlony: 704

Dodany 26.03.2012 09:10:26 przez

Autor dokumentu

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 26.03.2012 09:10:26 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr XIX/89/12 Rady Gminy w Będkowie z dnia 20 lutego 2012 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych na 2012 r.

 
uchwala_XIX-89.pdf

Wyświetlony: 642

Dodany 26.03.2012 09:20:11 przez

Autor dokumentu

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 26.03.2012 09:20:11 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr XIX/90/12 Rady Gminy w Będkowie z dnia 20 lutego 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok

 
uchwala_XIX-90.pdf

Wyświetlony: 532

Dodany 26.03.2012 09:37:47 przez

Autor dokumentu

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 26.03.2012 09:37:47 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr XIX/91/12 Rady Gminy w Będkowie z dnia 20 lutego 2012 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będków na lata 2012-2017

 
uchwala_XIX-91.pdf

Wyświetlony: 528

Dodany 26.03.2012 09:50:22 przez Małgorzata Jabłońska

Autor dokumentu Małgorzata Jabłońska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 26.03.2012 09:50:22 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr XIX/92/12 Rady Gminy w Będkowie z dnia 20 lutego 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

 
uchwala_XIX-92.pdf

Wyświetlony: 627

Dodany 26.03.2012 09:58:21 przez

Autor dokumentu

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 26.03.2012 09:58:21 przez

Historia zmian [0]

Strona główna

Władze Gminy

Prawo lokalne

Rada Gminy

Gospodarka Nieruchomościami

Tablica ogłoszeń

Deklaracja dostępności

Menu Tematyczne

Menu Podmiotowe

Archiwum_BIP

Archiwum

Najnowsze

23.02.2024 08:51

Informacja Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 22 lutego o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych.

Czytaj dalej...

19.02.2024 13:36

Obwieszczenie o o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: ,,budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do granic działek, z przepompowniami ścieków, zasilaniem eNN przepompowni ścieków oraz niezbędnymi urządzeniami budowlanymi w miejscowości Nowiny, gmina Będków w ramach realizacji zadania pn. „Modernizacja sieci wodno – kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków na terenie gminy Będków” Lokalizacja: powiat tomaszowski, gmina Będków, obręb Nowiny, dz. nr ewid. 53, 43, 41, 40, 39, 38/6, 38/5, 38/4, 36, 54

Czytaj dalej...

19.02.2024 13:35

Zawiadomienie - obwieszczenie o wszczęciu postępowania ws. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: ,,Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Będkowie’’ Lokalizacja: powiat tomaszowski, gmina Będków, obręb Będków, dz. nr ewid. 269/15, 268/7

Czytaj dalej...

15.02.2024 12:26

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Będków - stanowisko ds. Ochrony Środowiska

Czytaj dalej...

14.02.2024 14:58

Sprawozdania (opisowe) z wykonania budżetu 2022

Czytaj dalej...

14.02.2024 14:56

Sprawozdania (opisowe) z wykonania budżetu 2021

Czytaj dalej...

Redaktorzy

Agnieszka Gieszcz-Hejniak Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Patrycja Rozpędek Zadaj pytanie

Tel: +48447257010

Fax:


Aneta Kowara Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Tomasz Grabski Zadaj pytanie

Tel:

Fax: