Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr VII.51.19 Rady Gminy w Będkowie z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021


Uchwała Nr VII.51.19 Rady Gminy w Będkowie z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021.pdf

Wyświetlony: 589

Dodany 10.05.2019 13:54:34 przez Jarosław Błoch

Autor dokumentu Jarosław Błoch

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 10.05.2019 13:54:34 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr VII/52/19 Rady Gminy w Będkowie z dnia 29 kwietnia 2019 roku zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będków na lata 2019-2029


Uchwała Nr VII.52.19 Rady Gminy w Będkowie z dnia 29 kwietnia 2019 roku zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będków ....pdf

Wyświetlony: 587

Dodany 10.05.2019 14:25:43 przez Jarosław Błoch

Autor dokumentu Jarosław Błoch

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 10.05.2019 14:25:43 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr VII/53/19 Rady Gminy w Będkowie z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Będków na 2019 rok


Uchwała Nr VII.53.19 Rady Gminy w Będkowie z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Będków na 2019 rok.pdf

Wyświetlony: 661

Dodany 10.05.2019 14:43:27 przez Jarosław Błoch

Autor dokumentu Jarosław Błoch

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 10.05.2019 14:43:27 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr VII/54/19 Rady Gminy w Będkowie z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenie inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso


Uchwała Nr VII.54.19 Rady Gminy w Będkowie z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków od nieruchomości, podatku rolnego i podatku ....pdf

Wyświetlony: 761

Dodany 10.05.2019 15:15:22 przez Jarosław Błoch

Autor dokumentu Jarosław Błoch

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 10.05.2019 15:15:22 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr VII/55/19 Rady Gminy w Będkowie z dnia 29 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Będków na lata 2018-2022


Uchwała Nr VII.55.19 Rady Gminy w Będkowie z dnia 29 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania ....pdf

Wyświetlony: 637

Dodany 10.05.2019 15:25:28 przez Jarosław Błoch

Autor dokumentu Jarosław Błoch

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 10.05.2019 15:25:28 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr VII/56/19 Rady Gminy w Będkowie z dnia 29 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Będków na rok 2019


Uchwała Nr VII.56.19 Rady Gminy w Będkowie z dnia 29 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi ....pdf

Wyświetlony: 752

Dodany 10.05.2019 15:30:57 przez Jarosław Błoch

Autor dokumentu Jarosław Błoch

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 10.05.2019 15:30:57 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr VII/56/19 Rady Gminy w Będkowie z dnia 29 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Będków na rok 2019


Uchwała Nr VII.56.19 Rady Gminy w Będkowie z dnia 29 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi ....pdf

Wyświetlony: 790

Dodany 10.05.2019 15:43:01 przez Jarosław Błoch

Autor dokumentu Jarosław Błoch

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 10.05.2019 15:43:01 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr VII/57/19 Rady Gminy w Będkowie z dnia 29 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Będków


Uchwała Nr VII.57.19 Rady Gminy w Będkowie z dnia 29 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami ....pdf

Wyświetlony: 608

Dodany 10.05.2019 16:03:19 przez Jarosław Błoch

Autor dokumentu Jarosław Błoch

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 10.05.2019 16:03:19 przez

Historia zmian [0]

Strona główna

Władze Gminy

Prawo lokalne

Rada Gminy

Gospodarka Nieruchomościami

Tablica ogłoszeń

Deklaracja dostępności

Menu Tematyczne

Menu Podmiotowe

Archiwum_BIP

Archiwum

Najnowsze

01.03.2024 09:24

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Będków - stanowisko ds. Ochrony Środowiska

Czytaj dalej...

28.02.2024 17:19

Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Będkowie powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. o składzie, siedzibie i dyżurach.

Czytaj dalej...

27.02.2024 15:16

Zarządzenie Nr 6/2024 Wójta Gminy Będków z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Będków miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych biorących udział w kampanii wyborczej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku

Czytaj dalej...

27.02.2024 13:52

Postanowienie nr 125/2024 Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Czytaj dalej...

27.02.2024 13:49

Postanowienie nr 125/2024 Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Czytaj dalej...

27.02.2024 13:49

Postanowienie nr 124/2024 Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Czytaj dalej...

Redaktorzy

Agnieszka Gieszcz-Hejniak Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Patrycja Rozpędek Zadaj pytanie

Tel: +48447257010

Fax:


Aneta Kowara Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Tomasz Grabski Zadaj pytanie

Tel:

Fax: