Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr XI/61/15 Rady Gminy w Będkowie z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie powołania radnej do składu Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Sportu i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy w Będkowie


uchwała XI-61-15.pdf

Wyświetlony: 1038

Dodany 15.12.2015 07:56:37 przez Józefa Kubala

Autor dokumentu Józefa Kubala

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 15.12.2015 07:56:37 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr XI/62/15 Rady Gminy w Będkowie z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości


uchwała XI-62-15.pdf

Wyświetlony: 1564

Dodany 15.12.2015 08:03:13 przez Józefa Kubala

Autor dokumentu Józefa Kubala

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 15.12.2015 08:03:13 przez

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr XI/63/15 Rady Gminy w Będkowie z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru formularza deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości


uchwała XI-63-15.pdf

Wyświetlony: 1050

Dodany 15.12.2015 08:07:31 przez Józefa Kubala

Autor dokumentu Józefa Kubala

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 15.12.2015 08:07:31 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr XI/64/15 Rady Gminy w Będkowie z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru formularza deklaracji i informacji na podatek rolny


uchwała XI-64-15.pdf

Wyświetlony: 1049

Dodany 15.12.2015 08:11:03 przez Józefa Kubala

Autor dokumentu Józefa Kubala

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 15.12.2015 08:11:03 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr XI/65/15 Rady Gminy w Będkowie z dnia 23 listopada 2015 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok


uchwała XI-65-15.pdf

Wyświetlony: 1033

Dodany 15.12.2015 08:26:37 przez Małgorzata Jabłońska

Autor dokumentu Małgorzata Jabłońska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 15.12.2015 08:26:37 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr XI/66/15 Rady Gminy w Będkowie z dnia 23 listopada 2015 roku w sprawie : Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będków na lata 2015-2029


uchwała XI-66-15.pdf

Wyświetlony: 1060

Dodany 15.12.2015 08:29:54 przez Małgorzata Jabłońska

Autor dokumentu Małgorzata Jabłońska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 15.12.2015 08:29:54 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr XI/67/15 Rady Gminy w Będkowie z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia rocznego Programu Współpracy Gminy Będków z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016


uchwała XI-67-15.pdf

Wyświetlony: 1045

Dodany 15.12.2015 08:32:08 przez Józefa Kubala

Autor dokumentu Józefa Kubala

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 15.12.2015 08:32:08 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr XI/68/15 Rady Gminy w Będkowie z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania


uchwała XI-68-15.pdf

Wyświetlony: 1072

Dodany 15.12.2015 08:35:36 przez Krustyna Papiewska

Autor dokumentu Krustyna Papiewska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 15.12.2015 08:35:36 przez

Historia zmian [0]

Strona główna

Władze Gminy

Prawo lokalne

Rada Gminy

Gospodarka Nieruchomościami

Tablica ogłoszeń

Deklaracja dostępności

Menu Tematyczne

Menu Podmiotowe

Archiwum_BIP

Archiwum

Najnowsze

23.07.2024 12:35

Obwieszczenie o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do granicy działek w msc. Zacharz, gmina Będków w ramach realizacji zadania pn. ,,Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami n terenie Gminy Będków w miejscowości Zacharz’’ Lokalizacja: powiat tomaszowski, gmina Będków, obręb 0018 Zacharz, dz. nr ewid. 104, 102/1, 159

Czytaj dalej...

22.07.2024 13:18

ZP.271.2.2024 - Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Będkowie

Czytaj dalej...

17.07.2024 14:34

Oświadczenia majątkowe

Czytaj dalej...

17.07.2024 11:09

Petycja w sprawie sfory dzikich psów.

Czytaj dalej...

17.07.2024 10:52

Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy Będków

Czytaj dalej...

16.07.2024 13:53

ZP.271.2.2024 - Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Będkowie

Czytaj dalej...

Redaktorzy

Agnieszka Gieszcz-Hejniak Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Wioletta Hetman Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Sylwia Stonoga Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Patrycja Rozpędek Zadaj pytanie

Tel: +48447257010

Fax:


Aneta Kowara Zadaj pytanie

Tel:

Fax: