Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr XI/61/15 Rady Gminy w Będkowie z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie powołania radnej do składu Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Sportu i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy w Będkowie


uchwała XI-61-15.pdf

Wyświetlony: 726

Dodany 15.12.2015 07:56:37 przez Józefa Kubala

Autor dokumentu Józefa Kubala

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 15.12.2015 07:56:37 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr XI/62/15 Rady Gminy w Będkowie z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości


uchwała XI-62-15.pdf

Wyświetlony: 1098

Dodany 15.12.2015 08:03:13 przez Józefa Kubala

Autor dokumentu Józefa Kubala

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 15.12.2015 08:03:13 przez

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr XI/63/15 Rady Gminy w Będkowie z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru formularza deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości


uchwała XI-63-15.pdf

Wyświetlony: 738

Dodany 15.12.2015 08:07:31 przez Józefa Kubala

Autor dokumentu Józefa Kubala

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 15.12.2015 08:07:31 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr XI/64/15 Rady Gminy w Będkowie z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru formularza deklaracji i informacji na podatek rolny


uchwała XI-64-15.pdf

Wyświetlony: 735

Dodany 15.12.2015 08:11:03 przez Józefa Kubala

Autor dokumentu Józefa Kubala

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 15.12.2015 08:11:03 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr XI/65/15 Rady Gminy w Będkowie z dnia 23 listopada 2015 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok


uchwała XI-65-15.pdf

Wyświetlony: 720

Dodany 15.12.2015 08:26:37 przez Małgorzata Jabłońska

Autor dokumentu Małgorzata Jabłońska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 15.12.2015 08:26:37 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr XI/66/15 Rady Gminy w Będkowie z dnia 23 listopada 2015 roku w sprawie : Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będków na lata 2015-2029


uchwała XI-66-15.pdf

Wyświetlony: 748

Dodany 15.12.2015 08:29:54 przez Małgorzata Jabłońska

Autor dokumentu Małgorzata Jabłońska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 15.12.2015 08:29:54 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr XI/67/15 Rady Gminy w Będkowie z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia rocznego Programu Współpracy Gminy Będków z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016


uchwała XI-67-15.pdf

Wyświetlony: 731

Dodany 15.12.2015 08:32:08 przez Józefa Kubala

Autor dokumentu Józefa Kubala

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 15.12.2015 08:32:08 przez

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Uchwała Nr XI/68/15 Rady Gminy w Będkowie z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania


uchwała XI-68-15.pdf

Wyświetlony: 750

Dodany 15.12.2015 08:35:36 przez Krustyna Papiewska

Autor dokumentu Krustyna Papiewska

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 15.12.2015 08:35:36 przez

Historia zmian [0]

Strona główna

Władze Gminy

Prawo lokalne

Rada Gminy

Gospodarka Nieruchomościami

Tablica ogłoszeń

Deklaracja dostępności

Menu Tematyczne

Menu Podmiotowe

Archiwum_BIP

Archiwum

Najnowsze

19.02.2024 13:36

Obwieszczenie o o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: ,,budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do granic działek, z przepompowniami ścieków, zasilaniem eNN przepompowni ścieków oraz niezbędnymi urządzeniami budowlanymi w miejscowości Nowiny, gmina Będków w ramach realizacji zadania pn. „Modernizacja sieci wodno – kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków na terenie gminy Będków” Lokalizacja: powiat tomaszowski, gmina Będków, obręb Nowiny, dz. nr ewid. 53, 43, 41, 40, 39, 38/6, 38/5, 38/4, 36, 54

Czytaj dalej...

19.02.2024 13:35

Zawiadomienie - obwieszczenie o wszczęciu postępowania ws. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: ,,Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Będkowie’’ Lokalizacja: powiat tomaszowski, gmina Będków, obręb Będków, dz. nr ewid. 269/15, 268/7

Czytaj dalej...

15.02.2024 12:26

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Będków - stanowisko ds. Ochrony Środowiska

Czytaj dalej...

14.02.2024 14:58

Sprawozdania (opisowe) z wykonania budżetu 2022

Czytaj dalej...

14.02.2024 14:56

Sprawozdania (opisowe) z wykonania budżetu 2021

Czytaj dalej...

14.02.2024 14:55

Sprawozdania (opisowe) z wykonania budżetu 2020

Czytaj dalej...

Redaktorzy

Agnieszka Gieszcz-Hejniak Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Patrycja Rozpędek Zadaj pytanie

Tel: +48447257010

Fax:


Aneta Kowara Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Tomasz Grabski Zadaj pytanie

Tel:

Fax: